การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน


การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดจำหน่ายและการกำจัดของเสีย คือจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา โรงงานผลิตที่เราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ RC 14001:2015 นอกจากนี้โรงงานทุกแห่งยังยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ของแอ็กซอลตาเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมและเข้มงวดกว่าที่มาตรฐาน ISO หรือ Responsible Care กำหนด โดยพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

แอ็กซอลตามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยสำหรับพนักงาน เราคาดหวังและเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนที่แอ็กซอลตาจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัท เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมีจริยธรรม  โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอื่นๆ เพื่อปกป้องพนักงานของเรา

 

การบริหารจัดการผลกระทบจากการดำเนินงานของเรา

ในปี 2018 แอ็กซอลตาได้ประกาศเป้าหมายความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรใหม่ยกชุด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของเราในอนาคตอันใกล้ เราตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) จากการดำเนินงานลง 5% (ปรับสู่ค่ามาตรฐานการผลิต) ภายในสิ้นปี 2022 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2017 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นสามารถทำได้โดยการหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และโดยการนำเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงมาใช้แทนอุปกรณ์และระบบไฟในกระบวนการผลิตที่ล้าสมัย นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าที่จะลดการปล่อย VOC จากการดำเนินงานลง 3 เปอร์เซ็นต์ (ปรับสู่ค่ามาตรฐานการผลิต) ภายในสิ้นปี 2022 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2017 โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในการตอบแบบสอบถามประจำปีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP ซึ่งเราได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “B” สำหรับปี 2018 ด้วยเช่นกัน

นอกจากแนวทางข้างต้นแล้ว เรายังมุ่งเน้นให้การใช้น้ำในโรงงานของแอ็กซอลตาเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการลงทุนสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำหนดไว้ที่ไซต์การผลิตซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกของเรา ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดจะช่วยลดน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดก็จะถูกนำกลับมาใช้ในการดำเนินงาน ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำของเทศบาลที่เกินความจำเป็นลง และเรายังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องด้วย โดยเราตั้งเป้าที่จะลดการใช้น้ำลง 10 เปอร์เซ็นต์ (ปรับสู่ค่ามาตรฐานการผลิต) ภายในสิ้นปี 2022 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2017

แอ็กซอลตาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแนวทางการบริหารจัดการของเสียอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากการนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ก่อนหลังจากนั้นจึงนำไปรีไซเคิลหรือฟื้นฟูสภาพ ตามด้วยการนำของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงาน และสุดท้ายใช้วิธีการเผา วิธีการบำบัด หรือวิธีการกำจัดทิ้งแบบอื่น เป้าหมายใหม่ขององค์กรเราก็คือ ลดการใช้น้ำลง 5 เปอร์เซ็นต์ (ปรับสู่ค่ามาตรฐานการผลิต) ภายในสิ้นปี 2022 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2017

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเรา
โปรดดูที่ รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2016-2017

 

การดูแลผลิตภัณฑ์

ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือระดับอย่างต่อเนื่องนั้น จำเป็นต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวดในการควบคุมวัสดุที่ใช้ ที่แอ็กซอลตา การดูแลผลิตภัณฑ์หมายถึง:

  • ·การเลือกสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพเยี่ยมที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยปกป้องพื้นผิว ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และลดปริมาณการใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมลง
  • การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน การควบคุม การจัดเก็บ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เราพร้อมส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าและสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของธุรกิจผ่านงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการผลิต การใช้ และการกำจัดทิ้ง

 

คุณภาพผลิตภัณฑ์

เพราะคุณภาพคือหัวใจหลักสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ ไซต์การผลิตหลักของเราได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ส่วนไซต์ที่จำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ OEM ก็ได้รับการรับรองจาก TS/IATF 16949 ว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ International Automotive Task Force กำหนด การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพทั่วไปถือเป็นก้าวแรกในความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของเรา  ส่วนการดำเนินงานของเราก็เป็นไปตามระบบเสริมเพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพที่มีเป้าหมายและระเบียบปฏิบัติสูงเกินกว่าที่มาตรฐานด้านคุณภาพกำหนดไว้

 

โปรดคลิกที่ปุ่มต่อไปนี้เพื่อขอดูใบรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างน้อยหนึ่งรายการ