ระบบราง


ในส่วนของระบบรางนั้นผลิตภัณฑ์สีของเราเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองและรถที่มีสมรรถนะสูงที่บรรทุกวัตถุแห้งและเหลวจำนวนมากซึ่งจะต้องมีการหุ้มฉนวนตั้งแต่วัสดุตั้งต้นไปจนถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบต่างๆ สีของเราไม่เพียงแต่ทนทานแต่ยังให้ความสวยงามอีกด้วย ทำให้เมืองมีรถรางที่สะอาดและมีสีสันสดใสสำหรับผู้โดยสาร  และเราก็มีทักษะความรู้ในทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับรถรางตั้งแต่ห้องโดยสารไปจนถึงรถไฟความเร็วสูง รถที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง รถรางและรถไฟฟ้าทั้งในเรื่องการใช้งานภายนอกและภายใน

ด้วยการตอบโจทย์ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี แอ็กซอลตาคือหุ้นส่วนที่เป็นตัวเลือกผู้ให้บริการด้านสีสำหรับอุตสาหกรรมรถไฟ  ทั้งในภาคโออีเอ็มและการผลิตใหม่ที่สร้างและซ่อมแซมทั้งภายนอกและภายในของห้องโดยสาร รถไฟความเร็วสูง รถที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง รถรางและรถไฟฟ้าก็สามารถคาดหวังถึงการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้การค้นหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความท้าทายในปัจจุบันที่มีต่ออนาคตที่เราต้องการจะบรรลุผ่านการวิจัยและพัฒนาของเรา

ไพร์มเมอร์ ฟิลเลอร์ ท็อปโค้ท และระบบเคลียร์โอเวอร์เบสของ Imron® ในเทคโนโลยีวอเตอร์บอนน์ได้มอบความทนทาน ความสุนทรี ทนทานต่อสภาพอากาศและค่าบำรุงรักษาต่ำ   การใช้งานรถ การทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ การลดลงของน้ำหนัก วงจรการทำงานและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญเท่าๆกับการลงทุนในขั้นต้น