ระบบฉนวนกันไฟฟ้า


ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Voltatex® ให้คุณสมบัติเป็นฉนวนและปกป้องการสึกกร่อนสำหรับคอนดักเตอร์และส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า คอร์ชีทวานิชของเราถูกนำไปใช้กับกังหันเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในแกนมอเตอร์แม่เหล็ก การบ่มอย่างรวดเร็วช่วยปรับปรุงอัตราการผลิตแผ่นชีท สีเคลือบของแอ็กซอลตาใช้เป็นฉนวนบนสายไฟให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยทำให้อุณหภูมิคงที่ได้อย่างดีเยี่ยมและทำให้มอเตอร์ขนาดเล็กเดินเครื่องได้ในอุณหภูมิที่ร้อนจัด  อิมเพร็กเนติ้งเรซินนำความร้อนเป็นฉนวนห่อหุ้มมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟฟ้าที่ทำงานในอุณหภูมิที่ร้อนจัด  คอร์ชีทวานิชสูตรวอเตอร์เบสและอิมเพร็กเนติ้งเรซินที่ปราศจากสารวีโอซีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสีอีพ้อกซี่ฟิวชั่นบอนด์ภายใต้ชื่อ Nap-Gard®เป็นฉนวนที่มีความแข็งแรงในเครื่องจ่ายกระแสไฟที่ต้องการการปกป้องจากการสัมผัสโดยบังเอิญ ผลิตภัณฑ์ของ Nap-Gard® สามารถใช้ในงานไฟฟ้าที่ต้องการคุณสมบัติฉนวนกันไฟฟ้าได้หลากหลายประเภท