Voltatex


แอ็กซอลตามีผลิตภัณฑ์ประเภทฉนวนกันไฟฟ้าหลากหลายชนิดภายใต้ชื่อ Voltatex® สารเคลือบสายไฟ อิมเพร็กเนติ้งเรซินและคอร์ชีทวานิชล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันในการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ คอร์ชีทวานิชของเราคือการเคลือบสีแบบวอเตอร์โซลูเบิลเทอร์โมเซ็ตติ้ง ที่ช่วยปกป้องการสึกกร่อนและบริเวณที่มีการเจาะ รวมไปถึงเป็นฉนวนกันไฟฟ้าให้กับเหล็กซิลิคอน สารเคลือบสายไฟใช้งานกับฉนวนกันไฟฟ้าปฐมภูมิครบคลุมการใช้งานตั้งแต่สายไฟสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กไปจนถึงคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อิมเพร็กเนตั้งเรซินคือส่วนประกอบสำคัญของมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟฟ้าสมัยใหม่ซึ่งอิมเพร็กเนติ้งเรซินนี้ให้คุณสมบัติเชิงกลที่คงที่ การเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและการปกป้องวัสดุจากปัจจัยทางสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้อย่างดีเยี่ยม