การใช้งานในภาคคมนาคมขนส่งอื่นๆ


อุตสาหกรรรมสีเคลือบที่ทนทานของแอ็กซอลตาได้ส่องประกายความเงางามบนยานพาหนะ ทางด้านกีฬาและ สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

Learn more about Axalta coatings for agriculture, construction and earthmoving equipment.