สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eco-Concept

Eco-Concept


เทคโนโลยีและการทำสีตาม Eco-Concept ของแอ็กซอลตานั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งกำลังการผลิตในสายการผลิตของธุรกิจผลิตพาหนะต้นแบบน้ำหนักเบา กระบวนการดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่รวมไพร์มเมอร์และสีจริงเข้าด้วยกัน ช่วยขจัดขั้นตอนการอบและสร้างเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้ไพร์มเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สีจริงจากแอ็กซอลตาให้สีสันที่สดใส ท็อปโค้ทช่วยปกป้องสีพาหนะให้ทนทานยาวนาน เทคโนโลยีการเคลือบสีที่ล้ำหน้าช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของรถด้วยสูตรที่ช่วยลดการซีดจางของสีอันเนื่องมาจากรังสีอัลตราไวโอเลตรวมถึงทนทานต่อการขีดข่วนและการกระทบ หนึ่งในระบบเคลือบสีแบบคอนโซลิเดทของแอ็กซอลตา หรือ Eco-Concept นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจโออีเอ็มและทำตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการลดสารวีโอซีและสีพ่นรถยนต์ระบบน้ำทางเลือกที่มีวีโอซีต่ำ