รถบรรทุกหนัก


แอ็กซอลตาเป็นผู้ผลิตระบบการเคลือบสีโซลเว็นท์บอนน์และวอเตอร์บอนน์หลายประเภทสำหรับผู้ผลิตรถบรรทุกทั่วโลก  ผลิตภัณฑ์สีหลักๆของเราสำหรับรถบรรทุกหนักนั้นก็คือ Imron® ที่ได้รับการนำไปใช้ในการผลิตรถบรรทุกหนักมากกว่าแบรนด์อื่นๆ สีอิมรอนนั้นครอบคลุมสีและเทคโนโลยีทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยสารวีโอซีออกมาในปริมาณต่ำ สิ่งหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากสายตาแต่เป็นที่รู้กันดีก็คือสีฝุ่นและระบบการเคลือบสีของแอ็กซอลตาถูกนำไปใช้บนส่วนประกอบต่างๆของรถบรรทุกหนัก สีฝุ่น Alesta® ช่วยปกป้องคัสซี  ฐานยึดโช้คอัพ ตัวค้ำยันและชิ้นส่วนอื่นๆ

ความชำนาญของเราในวิธีการใช้งานด้านอื่นๆตั้งแต่ปืนลมออโตเมติกไปจนถึงการใช้กระดิ่งไฟฟ้าสถิตย์ช่วยสนับสนุนลูกค้าด้วยระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ตัวแทนด้านเทคนิคและการขายของแอ็กซอลตาช่วยแก้ปัญหาในเชิงตรรกะที่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อนอย่างเช่นแนวคิดเรื่องเครื่องจักรแบบผสมผสานเป็นต้น สีสำหรับรถบรรทุกหนักไม่ได้มีให้เพียงแต่กับธุรกิจโออีเอ็มเท่านั้นแต่ยังมอบให้กับการใช้งานพ่นสีในศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานอีกด้วยที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันที่ให้การใช้งานด้านการพ่นสีที่เป็นเลิศ  สีของเราจะต้องอาศัยทักษะและความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทาง เราสนับสนุนลูกค้าของเราไม่ว่าพวกเขามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการหรือต้องการความช่วยเหลือจากระบบการเคลือบสีของเรา