สีเคลือบสำหรับท่อลำเลียง วาล์วและเหล็กเส้น


สีฝุ่นสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านจากแอ็กซอลตาผลิตขึ้นมาสำหรับภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ผลิตภัณฑ์สีเทอร์โมพลาสติกอีพ็อกซี่ฟิวชั่นบอนด์ของแบรนด์ Nap-Gard® ช่วยปกป้องการสึกกร่อนบนพื้นผิวภายในและภายนอกของท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซทั้งใต้ดินและใต้ทะเลทั้งท่อส่งระยะสั้นและท่อส่งที่มีความยาวข้ามทวีป สี Nap-Gard ยังตอบสนองความต้องการของวาล์วและเหล็กเส้นในงานก่อสร้างอีกด้วยสีฝุ่น Nap-Gard มอบความสวยงามและประสบการณ์ระดับโลกมายาวนานนับทศวรรษ ตั้งแต่ปี 1954 สีอีพ็อกซี่ฟิวชั่นบอนด์ของ Nap-Gard คือ นวัตกรรมที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติงานเคลือบสีท่อลำเลียงสำรับส่งน้ำมันและก๊าซ สายก๊าซ หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ ตะแกรงเหล็ก ระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเหล็กเส้นสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ผลิตภัณฑ์จากNap-Gard® ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดได้เพิ่มความทนทานต่ออุณหภูมิสูงสีฝุ่นเทอร์โมพลาสติกภายใต้ชื่อ Abcite® จากแอ็กซอลตาได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของท่อส่งน้ำประปาในหลายๆประเทศ