ฉลองครบรอบ 90 ปีแห่งสีอันโดดเด่น


รายงาน คัลเลอร์-เจน


Color-Gen Report


รายงานคัลเลอร์ เจนเนอเรชั่น (Color-Gen)  รวบรวมความนิยมเรื่องสีจาก 3 กลุ่ม โดยแยกตามกลุ่มอายุ ดังนี้ เจนเนอเรชั่น-เน็ก (Gen Next) เจนเนอเรชั่น เฮีย & นาวด์ (Gen Here & Now) และ เจเนอเรชั่ลักซ์ (Gen Lux) 

รายงานคัลเลอร์ เจนเนอเรชั่น (Color_gen) เป็นรายงานปี 2017 ที่เป็นคอลเลคชั่นดีไซน์เรื่องสี  ที่ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์เข้าใจ ความชื่นชอบที่แตกต่างในเรื่องสีพ่นรถยนต์  โดยแบ่งกลุ่มผู้ขับขี่ที่ต่างเจนเนอเรชั่น/รุ่น อายุ   ดังนี้ เจนเนอเรชั่นเน็ก เจนเนอเรชั่นเฮีย & นาวด์  และเจนเนอเรชั่นลักซ์ 

รายงานคัลเลอร์เจน เป็นรายงานเพิ่มเติม  นอกเหนือจากรายงานความนิยมเรื่องสี  ซึ่งเป็นฉบับปีที่ 7 รวมทั้งมีรายงานแจ้งเทรนด์สี ซึ่งสีเทา (Gallant Gray) เป็นเทรนด์สีแห่งปี 2017 จากรายงานที่รวบรวมมาทั้ง 3 ฉบับนี้ ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ทราบถึงสียอดนิยมจากปีก่อน เทรนด์สีปีล่าสุด  และรายงานปัจจัยการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสีรถในอนาคตของผู้บริโภค

รายงานนี้ให้เราเห็นมุมมองเพิ่มเติมในเชิงของสถิติโดยแบ่งกลุ่มอายุของผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้ที่มีบุคลิกทะเยอทะยาน กลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน  หรือการมีวิถีในการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกแบรนด์รถยนต์ และสีรถยนต์

ตามรายงานคัลเลอร์ เจนเนอเรชั่น (Color_gen report) เราสามารถแบ่งกลุ่มอายุออกเป็นดังนี้

GenNext  คือกลุ่มคนอายุ 16 - 35 ปี

GenHere & Now คือกลุ่มอายุระหว่าง 36 - 55 ปีและ

GenLux คือกลุ่มผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน บ่งบอกถึงความชื่นชอบสีที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะตามไลฟ์สไตล์ แรงบันดาลใจของแต่ละกลุ่มคน  จากรายงานนี้ แอ็กซอลตาและลูกค้ามีโอกาสได้เรียนรู้ ไม่ว่าการปรับแต่งสีที่ตอบสนองรสนิยมและสะท้อนความเป็นตัวตนออกมา

แอ็กซอลตา ได้ริเริ่มการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเรื่องสี ไม่ว่าแนวโน้มเรื่องเทรนด์สียอดนิยม  จากข้อมูลศึกษานี้ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้า OEM  ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเรา ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีสีใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเป็นเจ้าแรกก็ได้  โดยลูกค้าให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญด้านสีของบริษัทฯ ที่มีมากว่า 90 ปี  

แอ็กซอลตา ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่องสีแห่งแรกขึ้นเมื่อ 90 ปีที่แล้ว  เพื่อสร้างผลังแห่งสีโดยเฉพาะสำหรับสีพ่นรถยนต์   นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแอ็กซอลตายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังคงนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สร้างความเชื่อถือ  เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตได้เห็นแนวโน้มของเทรนด์สีของผู้บริโภค  พร้อมทั้งช่างเทคนิคนำเสนอสินค้าสำหรับงานซ่อมตัวถังและสี  ด้วยฐานข้อมูลสีที่มีมากกว่า 4 ล้านสี มาให้บริการลูกค้าอีกด้วย