Nap-Gard


Nap-Gard® อีพ็อกซี่เทอร์โมเซ็ตติ้งฟิวชั่นบอนด์เป็นสีที่ช่วยปกป้องท่อส่งน้ำมันและก๊าซใต้ดินและใต้ทะเลทั้งท่อส่งระยะสั้นและท่อส่งที่ยาวข้ามทวีป Nap-Gard เป็นสีที่ให้ป้องกันการสึกกร่อนได้ดีโดยใช้กับเหล็กเส้นที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีตบนถนนความเร็วสูง สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมไปถึงวาล์วและเครื่องมือติดตั้ง ถังเก็บและฉนวนกันไฟฟ้า คุณสมบัติที่ช่วยปกป้องและทนต่อความร้อนสูงทำให้สี Nap-Gard เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของการใช้งานในอุตสาหกรรม Nap-Gard ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆในเรื่องของคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม