Contact


For more information about Axalta’s 3-Wet System 

3-Wet System


ระบบ 3-Wet ใช้ไพร์มเมอร์ที่ได้รับการผสมมาสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้นแบบน้ำหนักเบาและการใช้งานแบบอื่นๆที่ช่วยลดวงรอบการอบสีไปได้มาก เตาอบขนาดใหญ่ที่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงมีความจำเป็นสำหรับวงรอบการอบสีหลังจากที่มีการใช้ไพร์มเมอร์แบบดั้งเดิมนั้นสามารถถูกแทนที่ด้วยพื้นที่อบที่ประหยัดพลังงาน การเคลือบสีในลำดับถัดมาสามารถลงทับบนสีที่เคลือบไปก่อนหน้าได้เลยแม้จะยังเปียกอยู่หรือต้องการการอบแห้งเพียงเล็กน้อยก็ตาม นวัตกรรมดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตยานยนต์น้ำหนักเบาสามารถนำพื้นที่อบที่ใช้พลังงานต่ำมาแทนที่เตาอบขนาดใหญ่ได้ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายดำเนินการ ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนที่ใช้ในการซื้อเตาอบและมีสิ่งตกค้างจากการดำเนินงานเล็กน้อย สูตรโซลเว็นท์บอนน์ทางเลือกแบบทนทานก็สามารถใช้ในโรงงานที่มีระบบการผลิตแบบเก่าหรือใช้เพื่อให้ได้สีและผลลัพธ์ที่แน่นอน