ความยั่งยืนของลูกค้า


ที่แอ็กซอลตา เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและกุญแจสำคัญคือ การช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่ตั้งใจไว้ด้วยการทำให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าใช้งานได้นานขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสีเคลือบ สีเคลือบของเราช่วยให้บริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐาน (OEM) สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กสามารถปกป้องยานพาหนะจากสภาพอากาศ การสึกกร่อน รังสีอัลตราไวโอเลต และสารกัดกร่อนอื่นๆ ได้ สีเคลือบของแอ็กซอลตาสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ไม่เพียงแต่ช่วยให้แบรนด์ขององค์กรที่ติดอยู่ตามรถโดยสาร รถบรรทุกและรถไฟดูโดดเด่นขึ้น แต่ยังทนทานต่อการสึกหรอจากสภาพพื้นผิวที่ขรุขระด้วย โดยเทคโนโลยีการพ่นสีของแอ็กซอลตานั้นมาพร้อมกับสีเคลือบ เครื่องมือจับคู่สี และการฝึกอบรมสำหรับอู่พ่นซ่อมสีตัวถัง สีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมจะช่วยปกป้องพื้นผิวให้คงอยู่ได้ยาวนานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตั้งแต่แผ่นแคลดดิ้งปิดผนังอาคารและชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขดลวด ตลอดจนอุปกรณ์การเกษตร การก่อสร้าง และการขนย้ายดิน

สูตรผลิตภัณฑ์เคลือบผิว

สูตรผลิตภัณฑ์ช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สีพ่นเคลือบระบบน้ำ และสีพ่นเคลือบระบบโซลเว้นท์ (ละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งมีเนื้อสีเข้มข้นสูงและเข้มข้นปานกลาง) รวมถึงน้ำยาเคลือบสีที่ใช้ในบริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์ตามแบบมาตรฐาน (OEM) และในตลาดหลังการขาย (Aftermarket) ของเรานั้นมีระดับสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ต่ำ ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมาย ตามหลักด้านคุณภาพอากาศที่ลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศจีนกำหนด สีฝุ่นของแอ็กซอลตาไม่มีสาร VOC และไม่มีสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAP) ปล่อยมลพิษต่ำ อีกทั้งยังคงประสิทธิภาพด้านการแต่งผิวที่ยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของความทนทานและรูปลักษณ์  นอกจากนี้เรายังจำหน่ายสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์สี อิเล็กโทรโค้ท AquaEC และ Voltatex ในสูตรที่ปราศจากดีบุกและฟอร์มาลดีไฮด์ตามลำดับด้วย

  • ผลิตภัณฑ์สีพ่นระบบน้ำ VOC ต่ำ เช่น Cromax® Pro, Permahyde® Hitech® และ StandoBlue®
  • สีพ่นเคลือบระบบน้ำ และสีพ่นเคลือบระบบโซลเว้นท์ (ละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งมีเนื้อสีเข้มข้นสูงและเข้มข้นปานกลาง)  สำหรับบริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์ตามแบบฐาน (OEM) ช่วยลดการปล่อย VOC 
  • สีฝุ่นชนิดไม่มีสาร VOC และไม่มีสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย เช่น Alesta®, Nap-Gard® และ Alesta®
  • ผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าในกลุ่มโซลูชั่นด้านพลังงานของ Voltahyde® ระบบน้ำและสูตรที่ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  • สีเคลือบสำหรับไม้ เช่น Zenith® Waterborne ไม่มีสาร VOC
  • เม็ดสีกันความร้อนหลังคาที่อยู่ในสารเคลือบขดลวด Dura Coat ช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนจากอาคาร และช่วยลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศและพลังงานในกระบวนการ 

ระบบการเคลือบ

ระบบการเคลือบช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • ·สีพ่นระบบน้ำของเรา Cromax Pro, Permahyd Hitech และ StandoBlu ออกแบบมาสำหรับงานสีแบบ Wet-On-Wet และการพ่นสีเคลือบ 1.5-2 เที่ยวพ่น ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นั่นหมายความว่าลูกค้าใช้สีน้อยลง จึงสร้างมลพิษน้อยลง ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และยังสามารถพ่นซ่อมสีรถได้เร็วกว่าตอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นระบบโซลเว้นท์ (แบบเดิม) ส่วนเครื่องมือจับคู่สีพ่น เช่น สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แบบพกพา จะช่วยระบุสูตรการจับคู่สีพ่นที่ถูกต้องในครั้งแรก ซึ่งช่วยลดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
  • เทคโนโลยี Harmonized Coating Technologies™ ที่ติดตั้งอยู่ในอู่พ่นซ่อมสี OEM นั้นมาพร้อมระบบสร้างชั้นสีในตัวและสีเคลือบที่แข็งตัวได้ที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานใน “ขั้นตอนการอบ” ที่ต้องใช้ขณะดำเนินงานพ่นซ่อมสี นอกจากนี้ การลดระยะเวลาที่ใช้ตู้อบ ยังช่วยลดผลกระทบจากอู่พ่นซ่อมสีและยังช่วยลดต้นทุนการลงทุนได้ด้วย
  • สารเคลือบฉนวนไฟฟ้า เช่น Voltatex® ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงมอเตอร์ หม้อแปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถทำงานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น
  • ผลิตภัณฑ์ชนิดฝุ่น เช่น Alesta, Nap-Gard และ Abcite จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสารตั้งต้นในวัสดุ ตั้งแต่แผ่นแคลดดิ้งปิดผนังอาคาร แท่นขุดเจาะน้ำมัน และเหล็กเส้นไปจนถึงอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และท่อโดยไม่มีการปล่อยสารทำละลาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสีเคลือบของเรา โปรดดูที่รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2016-2017