Duxone


Duxone เป็นสีที่ใช้งานง่าย ผลิตออกใช้ตั้งแต่ปี 1997 เริ่มตั้งแต่การใช้งานเป็นจุด ๆ จนถึงการพ่นทั่วพื้นผิว ให้สีถูกต้องแม่นยำ คงทน เตรียมใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ในราคาที่คุ้มค่า