ค่านิยม


ค่านิยมของแอ็กซอลตา คือพันธะสัญญาของเราที่มีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้จัดหาไปจนถึงลูกค้า และจากผู้นำในชุมชนไปจนถึงพนักงานใหม่ แม้ภาษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เราทำธุรกิจจะแตกต่างกันแต่ค่านิยมที่เรายึดถือจะยังคงเดิม

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ    

ความสำเร็จของเราอยู่ที่ความสามารถในการรับใช้ลูกค้า สิ่งนี้เป็นพันธสัญญาของเราในการรับฟังเสียงจากลูกค้าและการผลิตสินค้าและให้บริการ เรามุ่งมั่นช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าของเรา ไม่ว่าลูกค้าจะร้องขอมาหรือไม่ก็ตาม

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำ  

เรามีความภาคภูมิใจในสินค้าและบริการที่นำเสนอให้กับลูกค้า  เราพร้อมรับฟัง และเรียนรู้จากผู้อื่นอยู่เสมอ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในทุกๆวัน

ในสภาวะตลาดที่มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากหยุดนิ่งอยู่กับที่  ก็เท่ากับถอยหลัง  การที่จะดำรงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้น เราต้องพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเสมอ ให้สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

เรามุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมาย

จากห้องวิจัยไปจนถึงการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ เราได้สร้างระบบการเคลือบสีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆวันนอกจากนั้นเรายังได้พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

เราประสบความสำเร็จด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก

ทีมงานของเราคือแรงขับเคลื่อนที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับแอ็กซอลตา ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อเราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปันความคิดเห็นร่วมกัน สิ่งเหล่านี้สร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ของเราที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกและนี่คือความภาคภูมิใจของพนักงานแอ็กซอลตาที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

ข้อกำหนดและจริยธรรม 

การดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตาทำให้พนักงานมั่นใจว่าแอ็กซอลตามีการดำเนินธุรกิจ และนโยบายที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ข้อกำหนดของเรามีมากมายหลายหัวข้อซึ่งรวมไปถึงเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ การเป็นพลเมืองในชุมชน การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การไม่เลือกปฏิบัติและการไม่คุกคาม