Tufcote


สีน้ำ แอ็กซอลตา ทัฟโค้ท (Axalta Tufcote™) ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความเป็นมาตรฐานระดับสูง ป้องกันการกัดกร่อน ความเงางาม และรักษาสีให้คงทน ใช้กับอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน