ติดต่อ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2-Wet System 

2-Wet Monocoat System


สีโมโนโค้ทแบบ 2-เว็ท (2-Wet Monocoat) ของแอ็กซอลตาสำหรับผู้ผลิตยานยนต์น้ำหนักเบา (OEM) ได้รวมเอาคุณสมบัติของระบบสีเคลียร์ทับหน้าโอเวอร์เบสโค้ทพร้อมทั้งประสิทธิภาพของกระบวนการของสีโมโนโค้ท กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการลงไพร์มเมอร์แบบ 2-เว็ท 2 ชั้นตามด้วย no-heat, ambient flash จากนั้นพาหนะจะถูกทาทับด้วยโมโนโค้ทแบบ 2-เว็ทตามด้วยกระบวนการอบ แอพพลิเคชั่นการทำสีจะช่วยลดขั้นตอนจากสามขั้นตอนเหลือเพียงสองขั้นตอนและจำนวนครั้งของการอบก็จะลดลงจากสองขั้นตอนเหลือเพียงหนึ่งขั้นตอน ด้วยการลดขั้นตอนการทำงานดังกล่าวในกระบวนการทำสีที่ตัดขั้นตอนการทำสีและการอบลงไปนั้นสีโมโนโค้ทแบบ 2-เว็ทได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตพร้อมกับการลดการใช้พลังงานและสิ่งตกค้างจากร้านทำสี

ผลลัพธ์ของสีโมโนโค้ทที่เป็นที่ต้องการนั้นจะต้องมีส่วนผสมของอะคลิลิก โพลีเมอร์แบบ hyper-branched เพื่อให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงและความทนทาน เครื่องมือในการผสมสีก็ได้รับการพัฒนามาเพื่อจับคู่ชุดสีที่จะใช้ร่วมกับชั้นเว็ทไพร์มเมอร์ การทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศแสดงให้เห็นว่าสีที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 2-เว็ทยังคงความมันวาวถึง 90 เปอร์เซ็นต์ แม้จะผ่านไปแล้วสี่ปี โดยเทียบกับความมันวาวของสีที่ใช้กับกระบวนการโมโนโค้ทแบบเดิม