ผู้นำองค์กร


แอ็กซอลตาประสบความสำเร็จในฐานะองค์กรระดับโลกที่เป็นหนึ่งเดียว ความเข้มแข็งขององค์กรเกิดจากตัวบุคลากร หากเราร่วมกันทำงานเป็นทีม ไม่มีปัญหาใดที่จัดการไม่ได้ เนื่องจากจะมีการร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ๆ แม้คนละซีกโลก นอกจากความภาคภูมิใจของบุคลากรในองค์กรแล้ว ลูกค้าก็ยังได้ประโยชน์อย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร