Axalta recently released its latest Sustainability Report.

แอ็กซอลตารายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 - 2562

บริษัทฯ ยังคงลด คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) มีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน พร้อมการดำเนินงานอย่างปลอดภัย


                    แอ็กซอลตา (NYSE: AXTA) ผู้นำนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี  2561 – 2562 โดยบริษัทฯ ยังคงให้คุณค่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งเทคโนโลยี การดำเนินการ และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ให้คุณค่ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

                    “เราทำทุกสิ่งด้วยการตระหนักถึง “คุณค่า” เป็นสำคัญ ทั้งในเชิงการเติบโตของธุรกิจและในสิ่งที่เราทำ” โรเบิร์ต ไบรอัน ประธานกรรมการบริหารแอ็กซอลตา กล่าว “จากเทคโนโลยีที่เกิดจากนวัตกรรมของแอ็กซอลตา ช่วยลูกค้าประหยัดพลังงาน เพิ่มผลผลิต สร้างความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้จึงออกมาเป็นรายงานความยั่งยืนที่แสดงให้เห็นกระบวนการการทำงานของทีมงานระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ พร้อมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตา ให้ความสนใจในเรื่องความยั่งยืน และรายงานดังกล่าวนี้เป็นอีกทางหนึ่งในการแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย การดำเนินงาน และความสำเร็จ”

                    รายงานที่ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี แอ็กซอลตาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในกระบวนการเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และภาครัฐ รายงานยังเน้นย้ำรางวัลมากมายที่แอ็กซอลตาได้รับ ทั้งจากลูกค้า องค์กรด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ตอกย้ำถึงศักยภาพ และโปรแกรมความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

                    รายงานดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ของแอ็กซอลตากว่า 150 ปี ตลอดจนเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้สีมีความสวยงาม ติดทนนาน แอ็กซอลตายังคงลงทุนด้าน นวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 250 รายการ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
และมีการเปิดศูนย์นวัตกรรมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ เป็นทั้งศูนย์ผลิตสีระบบสูตรน้ำ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

                    แอ็กซอลตายังคงยืนหยัดในความปลอดภัยและความรับผิดชอบตามสโลแกน “ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด” (Driving Perfect Performance) ในปี 2562 แอ็กซอลตาได้รับดัชนีชี้วัดความปลอดภัยที่อัตรา 0.28 ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ ในรายงานยังแสดงเรื่องการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้ความสำคัญตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

                    ระหว่างปี 2561 – 2562 แอ็กซอลตาให้คำมั่นสัญญากับสังคม และชุมชนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยความมุ่งมั่น แอ็กซอลตาจัดทำโปรแกรม Bright Futures สร้างความแตกต่างแก่ชุมชน ร่วมมือกับคู่ค้าทางด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) และการริเริ่มดูแลสิ่งแวดล้อม

                    สามารถดูรายงานความยั่งยืนแอ็กซอลตา ปี  2561 – 2562 ได้ที่เว็บไซต์ sustainability.axalta.com

เกี่ยวกับ แอ็กซอลตา

แอ็กซอลตา เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในธุรกิจสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมแห่งสีสัน สูตรสีที่สวยงามคงทน พร้อมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ สีเพื่องานพ่นซ่อม อุปกรณ์ ส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้า อาคาร
ท่อส่งน้ำ สีของแอ็กซอลตาทนทานต่อการกัดกร่อน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้สีติดทนนาน ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี ในอุตสาหกรรมสีพ่นเคลือบ พนักงานกว่า 13,000 คน ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากว่า 100,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 130 ประเทศทั่วโลก แอ็กซอลตาพร้อมตอบสนองลูกค้าด้วยการนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ axalta.com Twitter @axalta และ LinkedIn