Välkommen

En lösning för varje korrosionsprojekt


Varaktighet, livscykel, kostnad och materialeffektivitet: det är frågor som vår industri måste ta hänsyn till idag för att förbereda oss inför framtiden. 

En utmaning på marknaden för pulverfärg är att hitta en bra lösning på korrosion av metallsubstrat. Korrosion är den elektrokemiska interaktionen mellan en metall och dess omgivning, vilket skapar förändringar eller försämringar av den estetiska kvaliteten, funktionaliteten och integriteten. Det är viktigt att välja ett lämpligt system som tillämpas på ett effektivt sätt och tar hänsyn till de miljöer som systemet kommer att utsättas för under sin livstid för att skydda metallsubstrat mot korrosion.

Tack vare sin expertis och sin kompletta pulverportfölj av termoplaster och värmehärdande tekniker kan Axalta Coating Systems övervinna de flesta korrosionsutmaningar i alla klimat.

Nedan beskriver vi flera system med 1 eller 2 skikt, vårt produktsortiment och tekniska rekommendationer som du bör hålla i åtanke när du påbörjar ditt projekt. Du har tillgång till ett unikt produktsökningsverktyg som hjälper dig att hitta de produkter vi rekommenderar för ditt projekt baserat på specifika kriterier.

Korrosionsskydd i olika miljöer innebär en kombination av substrat, förbehandling av ytor, val av ytbehandlingssystem och applicering. 

Låt oss skydda ditt projekt tillsammans!

 

Börja med det grundläggande


Innan du väljer primer och ytskikt bör du följa tre viktiga steg för att hitta rätt korrosionsskyddsprodukt för ditt projekt.

Substrat

Varje metalliskt substrat har sina egna specifikationer. Det finns en beläggningslösning för varje substrat för att säkerställa optimalt skydd.

Miljö och varaktighet

Ett viktigt steg för att hitta det bästa system för korrosionsskydd är att definiera miljön och varaktigheten. Detta visar vilken primer som är bäst lämpad att använda.

Ytbehandling

Resultaten från din beläggning beror på vilken ytbehandling du tillämpar. 

Produktsortiment för korrosionsskydd


Axalta Powder Coatings erbjuder ett brett utbud av beläggningssystem baserade på termoplastiska och härdande tekniker. Läs mer om specifikationerna för varje produktsortiment här.

Abcite® X60

Abcite® X60 är en vidhäftande termoplastisk pulverfärg med hög styrka och ett lager utan primer som ger ett förstklassigt och mycket hållbart korrosionsskydd för stål och andra metaller under de mest krävande förhållandena.

Abcite® 2060

Genom att använda Abcite® 2060 kommer du att kunna skydda stora metallkonstruktioner på plats i de flesta väderförhållanden och enkelt reparera oplanerade skador utan att behöva demontera strukturen tack vare flamspraybeläggningstekniken.

Plascoat® PPA 571-sortimentet

Den idealiska beläggningen för utomhusartiklar som utsätts för krävande stads- eller kustmiljöer. Plascoat® PPA 571 ger ett långsiktigt skydd för metall i krävande miljöer.

Plascoat® PPA 742

Plascoat® PPA 742 är en termoplast för applicering i ett skiktsom kan användas som primer och är särskilt utformad för att täckas med Alesta® topcoat.

Alesta® ZeroZinc-primer

Alesta® ZeroZinc-primer med korrosionsskydd ger en värmehärdande beläggning som isolerar substratet från omgivningen och minimerar korrosionsprocessen.

Alesta® ZeroZinc Uniprime

Alesta® ZeroZinc Uniprime är DEN multifunktionella primern. Den uppfyller de strängaste korrosionsskyddskraven, oavsett form och typ av del, och täcker de områden som är svårast att nå.

AquaEC

™ 

Electrocoats

Ecoat-teknologin erbjuder en energibesparingspotential och har utmärkt kemisk och korrosionsbeständighet i kombination med mycket goda mekaniska egenskaper och vidhäftning på olika substrat.

Performance videos

En bild säger mer än tusen ord.

När man väljer ett system för att skydda sina komponenter och strukturer mot korrosion vill man se produkten under stress. Det är därför vår webbplats har ett bibliotek med tekniska videor.

Låt oss skydda ditt projekt tillsammans

Klicka på bilden direkt nedan för att hitta den Axalta-produkt som passar ditt projekt

Define your substrate

Produktväljare

Här hittar du rätt korrosionsskyddslösning för ditt projekt

NU SÄTTER VI IGÅNG

Tekniska rekommendationer


När du väl har valt substrat, pulversystemet och ytbehandlingen finns det fortfarande ett par saker till du måste tänka på. Vi ger dig riktlinjer, vilket omfattar allt från utformningen av din metalldel eller tillämpningen av pulversystemet till de olika kostnadsfaktorerna.

Redan i projektets allra första skeden är strukturens allmänna design avgörande. Detta underlättar inte bara förberedelse, applicering och inspektion av ytan utan även underhållet.

När du applicerar pulverfärger måste du följa ett par viktiga riktlinjer för optimal applicering av ditt pulver, vare sig det är värmehärdande eller termoplastiskt.

Kostnader för substrat, beläggning, energi, arbetskraft och underhåll: det är de viktigaste kostnaderna att ta hänsyn till när du utvärderar ditt projekt. Alla är dock inte likvärdiga beroende på vilket korrosionsskyddssystem du väljer.