Definiera substrat


Substraten kan delas in i två grupper när pulverfärger används: avgasande substrat och ej avgasande substrat. Under härdningen kan substrat som är benägna att avgasa orsaka defekter på ytan. För dessa substrat måste du använda en anpassad primer/pulver.

Informationen nedan är en kompakt översikt över de mest använda substraten. Vi rekommenderar starkt att du diskuterar detta med din legolackerare för att säkerställa att du använder rätt substrat för ditt projekt. 

Avgasande substrat

Gjutjärn

Gjutjärn är en grupp järn/kol legeringar med en högre andel kol än stål.

Egenskaper:

 • Bra motståndskraft mot nötning och skador
 • Hög draghållfasthet (motståndskraft mot brott under spänning)
 • Rostbenägen
 • Tung
 • Underhållet är enkelt
 • Vanliga användningsområden är strukturella komponenter

Varmförzinkat stål

Varmförzinkning (HDG) är en process där tillverkat stål doppas i ett stort bad som innehåller smält zink. Zinken fungerar som en barriär som hindrar syre och vatten från att nå stålet, så att det skyddas från korrosion. Det ger ett kemiskt skydd.

Den viktigaste skillnaden mellan galvanisering och varmförzinkning är att de flesta galvaniserade material har en slät och skarp yta, medan varmförzinkade strukturer har en grov yta.

Egenskaper:

 • Hög förväntad livslängd
 • Mycket god korrosionsbeständighet
 • En ganska komplex teknisk process
 • Används för att skydda stål som är inbäddat i jord och/eller betong eller nedsänkt i vatten

Zn- eller ZnAl-metalliserat stål

Metallisering är ett zinkbaserat eller zink-aluminiumbaserat sprayskyddsalternativ för konstruktionsstål. Den ger ett mekaniskt bundet skydd.

Egenskaper:

 • Beläggningen skapar en stark barriär mellan miljön och stålytan
 • Lägre oxidering
 • Mycket god korrosionsbeständighet
 • Halkmotstånd
 • Vanliga användningsområden är stora stålkonstruktioner som utsätts för krävande miljöer (t.ex. broar)

Ej avgasande substrat

Aluminium

Aluminium är en silvervit, lätt metall. Formen på aluminiumdelar skapas genom extrudering eller plåtsnitt.

Egenskaper:

 • Stark, men ändå lätt jämfört med andra metaller
 • Kan lättare få bucklor och repor än stål
 • Duktil och formbar metall
 • Vanliga användningsområden för aluminium är tak, fasader, genomskinliga rutor, fönster- och dörrkarmar, trappor, luftkonditioneringssystem, solskydd, värmesystem, möbler och mycket annat

Milt stål

Detta är ett stål som endast innehåller en liten andel kol och som är starkt och lätt att bearbeta, men som inte är lätt att härda.

Egenskaper:

 • Har inte det skyddande skiktet av kromoxid och därför är järnets reaktion på fukten i luften starkare för att producera järnoxid eller ”rost”
 • God duktilitet och svetsbarhet
 • Milt stål används ofta som byggnadsstommaterial tack vare sin otroligt höga hållfasthet
 • Vanliga användningsområden för mjukt stål är bland annat karosseridetaljer, plåtar och trådprodukter

Svart stål

Svart stål är tillverkat av stål som inte har galvaniserats. Namnet kommer från det fjälliga, mörkfärgade järnoxidskiktet på ytan.

Egenskaper:

 • Överlägsen rost- och korrosionsbeständighet
 • Vanliga användningsområden för svart stål är transport av natur- och propangas i bostäder

Magnelis®

Magnelis® är en metallisk, stålbelagd produkt som har en kemisk sammansättning av zink med 3,5 % aluminium och 3 % magnesium och som appliceras i en varmförzinkningsprocess.

Egenskaper:

 • Hög korrosionsbeständighet, särskilt vid exponering för ammoniak och klorid
 • Klarar några av de mest krävande miljöerna
 • Förbättrat korrosionsbeteende på skärkanter
 • Lämpar sig för vikning, böjning och formning
 • Vanliga användningsområden för Magnelis® är bland annat byggnader vid havet, utomhusbyggnationer och industriella installationer

Sendzimir

Sendzimirprocessen är en ytbeläggningsprocess där arbetsstycket doppas i ett bad av zink och aluminium för att bilda en yta. Denna process används för att galvanisera stålband genom att använda en liten mängd aluminium i zinkbadet och producera en beläggning som i princip inte innehåller någon järn-zinklegering.

Den beläggning som produceras med denna metod är något mer formbar än den som produceras genom konventionell varmförzinkning på grund av tillsatsen av aluminium.

Egenskaper:

 • Garanterar hög beständighet och varaktighet

Galvanisering av zink

Elektroplätering använder elektrodeposition. Metallen doppas i ett kemiskt bad som innehåller löst zink. När en likström tillförs börjar zinkmetallen vid anoden lösas upp och de fria metalljonerna når katoden och bildar ett tunt beläggningsskikt på metallen. Det är en process där zink appliceras med elektrisk ström.

Egenskaper:

 • Skyddar metaller från korrosionseffekter
 • Används ofta för att förbättra ytans utseende på en metall, vilket i sin tur gör materialet mer attraktivt
 • Kan tillverkas i ett enormt utbud av texturer och strukturer