Specificera ytbehandlingen


De flesta metaller kan pulverfärgas. Substraten måste däremot behandlas och/eller genomgå en skräddarsydd process för att optimera färgfilmens prestanda, både vad gäller estetik och funktionalitet. Det handlar främst om avgasningsbenägna substrat, t.ex. gjutgods, galvaniserat stål (främst klass 3 och oklassificerat) och delar med svetsfogar med låg smältpunkt (tenn). Dessa substrat kan kräva en avgasningsfas, specifik betning och/eller användning av specialfärger.

Ytbehandlingens främsta syfte är att konditionera ytan för att förbereda den för den efterföljande beläggningen. För det andra säkerställer det, tillsammans med det valda skyddssystemet, delens varaktighet i den miljö där den används. Ytbehandlingen och skyddssystemet beror därför på strukturens slutmiljö.

Valet beror på den avsedda slutanvändningen (rekommendationer i NFP 24-351).

Ytförberedelse och system
Milt stål

Det valda systemets varaktighet i förhållande till miljöförhållandena

      

      

(1) Eller alternativ behandling med likvärdig prestanda. Resultaten beror på typen av ytbehandling och måste därför kvalificeras med saltspraytester.

(2) Typ av blästring bör väljas i enlighet med blästringstekniken och den önskade grovheten.

(3) Blästringens form kommer att kontrolleras regelbundet för att hålla den så stabilt som möjligt och för att bibehålla prestandan.

(4) Sa är renhet och Ra/Rz är grovhetsprofilen med blästring.

(A1) Varaktighet är inte en garanterad period. Detta är ett tekniskt koncept som kan hjälpa kunderna att upprätta ett underhållsprogram. Garantitiden är ett juridiskt begrepp som ingår i ett avtal. Garantiperioden är i allmänhet kortare än varaktigheten. Skyddet och den förväntade prestandan varierar beroende på utformningen av den del som ska lackas, kvaliteten på ytans förbehandling och appliceringen samt tjockleken på beläggningssystemet och underhållsprogrammet för de belagda ytorna. Denna information ges som en indikation. Den är baserad på vår erfarenhet och laboratorieresultat och utgör inget åtagande från vår sida.


Ytförberedelse och system
Varmförzinkat stål

Enligt ISO1462

System
Metallisering

Enligt ISO2063-standarden

Det valda systemets varaktighet i förhållande till miljöförhållandena

      

      

(1) Alternativ behandling med likvärdig prestanda. Resultaten på typen av ytbehandling och måste därför kvalificeras med saltspraytester.

(2) Inert media, vinklad

Blästringens form ska kontrolleras regelbundet för att hålla den så stabil som möjligt och bibehålla prestandan. Högst 10 % av zinken får avlägsnas genom blästringsprocessen.

(A1) Varaktighet är inte en garanterad period. Detta är ett tekniskt koncept som kan hjälpa kunderna att upprätta ett underhållsprogram. Garantitiden är ett juridiskt begrepp som ingår i ett avtal. Garantiperioden är i allmänhet kortare än varaktigheten. Skyddet och den förväntade prestandan varierar beroende på utformningen av den del som ska lackas, kvaliteten på ytans förbehandling och appliceringen samt tjockleken på beläggningssystemet och underhållsprogrammet för de belagda ytorna. Denna information ges som en indikation. Den är baserad på vår erfarenhet och laboratorieresultat och utgör inget åtagande från vår sida.