Videor om prestanda


En bild säger mer än tusen ord.

När man väljer ett system för att skydda sina komponenter och strukturer mot korrosion vill man se produkten under stress. Det är därför vår webbplats har ett bibliotek med tekniska videor.

Axalta ger dig möjlighet att se våra produkter genomgå olika labbtester. Det ger dig det visuella beviset du behöver för att välja en produkt som du vet kommer att stå sig med tiden och behålla sin estetik.

Om ditt projekt kräver ett specifikt test så kan du se direkt vilket pulver som är rätt för dig.

Slitningsprov

Det roterande slitningsprovet är ett mått på aggregerad seghet och slitningsbeständighet, t.ex. krossning, nedbrytning och sönderdelning. Med slitningsbeständighet avses en beläggnings förmåga att motstå slitage på grund av mekanisk påverkan eller erosion, vilket gör att systemet kan fortsätta att ge ett heltäckande skydd för substratet.

Enligt ISO 5470-standarden.

Vidhäftningsprov

Vidhäftningsprovning kvantifierar styrkan i bindningen mellan substratet och beläggningen, mellan olika lager av beläggning eller mellan kohesionsstyrkan hos vissa substrat.

Enligt ISO 4624-standarden.

Clemen-prov

Clemen-provet kontrollerar en beläggnings förmåga att motstå ett avtryck genom att applicera en ökande belastning via en nål på beläggningens yta.

Enligt ISO 4586-standarden.

Tvärsnittsprov

Detta mekaniska prov är en snabb och effektiv metod för att undersöka hållfastheten och vidhäftningen hos din beläggning.

Enligt ISO 2409-standarden.

Flexibilitetsprov

Elasticitet är beläggningens förmåga att motstå mekaniska påfrestningar utan att spricka eller förlora vidhäftning när den böjs eller sträcks under tillverkning, installation och användning.

Enligt ISO 1519-standarden.

Slagkraftsprov

Vid slagkraftsprovet deformeras en provplatta för att testa pulverlackens beteende.

Snabbt deformationstest (slagkraftstålighet) enligt ISO 6272-1-standarden.

Naturligt saltsprayprov

Detta prov simulerar långvarig exponering av en beläggning i en korrosiv miljö. Beläggningsdelarna placeras i en testkammare där en saltlösning förångas vid en viss temperatur. Provet kan utföras kontinuerligt i över tusen timmar.

Enligt ISO 9227-standarden.

Skrapprov

Skrapprovet kontrollerar beläggningarnas vidhäftnings- och sammanhållningsstyrka. Den simulerar de typer av påfrestningar som en beläggning utsätts för vid daglig användning.

Enligt ISO 20502-standarden.

Prov avseende långsam deformation

Prov av pulverlacks beständighet i olika deformationsstadier.

Enligt ISO 1520-standarden.

Reparationssats TP-beläggningar

Termoplastiska beläggningar är mycket motståndskraftiga mot slag och slitning. Oavsiktliga skador kan dock inte uteslutas.

Om det uppstår skador kan våra termoplastiska beläggningar repareras.