Kontakta oss


Axalta Powder Coating Systems Nordic AB
Box 520, Södra Varvsgatan 23
SE-593 25 Västervik
Sweden

Alesta® ZeroZinc

Primer


Korrosion av stål leder till höga reparations- och underhållskostnader. Rätt kombination av förbehandling och ett lämpligt antikorrosionssystem kommer att förlänga livslängden för en lackerad konstruktion. Efter mer än 10 års forskning och utveckling utökas produktserien Alesta® ZeroZinc för att kunna erbjuda den bästa lösningen för respektive underlag.

Alesta® ZeroZinc Steel Prime
Särskilt lämplig för tunga järnbaserade metalldetaljer

Alesta® ZeroZinc Edge Prime
för detaljer med vassa kanter, tack vare dess speciella viskositetsprofil. Specifika kulörer finns utvecklade för allmän industri- och transportsegmenten

Alesta® ZeroZinc Antigassing Prime
För porösa / avgasande substrat såsom galvaniserat stål och metalliserat stål.

Alesta® ZeroZinc Antigassing Reactive
särskilt designad för porösa / avgasande tjocka, tunga detaljer såsom galvaniserat stål och metalliserat stål.

Alesta® ZeroZinc Uniprime
Säker och användarvänlig Universal Primer

Höjdpunkter

 

 • Utmärkta vidhäftningsegenskaper mellan underlag och täcklack.
 • Är framtagna och testade i enlighet med korrosions- och hållbarhetsklasserna som definieras i ISO 12944-6-standarden.
 • ZeroZinc primers är godkända av Qualisteelcoat
 • Utmärkta korrosionsskyddande egenskaper och resistens mot kemikalier och fukt
 • Korrosionsskydd upp till C5-I i enlighet med ISO 12944-6-standarden
 • Utmärkta mekaniska egenskaper
 • Låg miljöpåverkan
 • Miljövänligt korrosionsskydd: zinkfria, ingen vådlighetsmärkning, enkel att transportera, innehåller inga flyktiga organiska föreningar (VOC), förbättrar hållbarheten hos det lackerade objektet
 • Dessa primers har låg densitet
 • Enkla att använda (återvinning av pulver)
 • Förbättrar produktiviteten per m² (optimerad pulverförbrukning)
 • Lägre slitage på lackeringsutrustningen (ejektor och elektroder)
 • Utmärkt vidhäftningsförmåga mellan skikten med Alesta täcklack (utan slipning)
 • Utmärkt vidhäftningsförmåga på järnbaserade metaller
 • Primer-behandlade detaljer kan förvaras i väntan på lackering med täcklacken.