Affärsområden


Axaltas funktions- och transportlacker innefattar våt- och pulverfärgsystem för de mest skilda marknader. Här kan nämnas personbilar och kommersiella fordon, reparationsverkstäder för fordon och många industriella tillämpningar. 

Transportlacker för OEM-tillverkare av personbilar

Axalta levererar ett komplett sortiment av lacksystem för originaltillverkare av personbilar och lätta lastbilar. I detta mycket konkurrensutsatta segment av lackindustrin uppfyller vi kundens specifikationer och presterar dessutom mer än kunden förväntar. Våra kunder kan välja bland våra lackteknologier och appliceringssystem som är framtagna för att utmärka sig över ett brett spektrum av mätvärden - från elektrodeponering till olika typer av ”Harmonized Coating Technologies™”. Vi har över 90 års erfarenhet av att förstå och utveckla bilkulörer, och våra lacker skiner nu på varenda bil som vi lackerar.
Läs mer

Transportlacker för kommersiella fordon

Våra transportlacker används på många medeltunga och tunga lastbilar och bussar för kunder som bygger anpassade fordon. Axaltas produkter är framtagna för att uppfylla hårda specifikationer inom både fordonstillverkning och eftermarknad. På järnvägssidan används våra lackprodukter med framgång på lok, motorvagnar, specialvagnar, personvagnar, höghastighetståg, spårvagnar och kollektivtrafikfordon.
Läs mer

Funktionslacker för lackering och eftermarknadsapplikationer

Axaltas lacksystem är framtagna för att verkstäder ska kunna återställa fordon till nyskick. Axalta är representerat med produkter och tjänster över hela världen. Med en rad lackkulörer och mixfärger, kulörmatchningsteknologier och kundsupport hjälper vi lackeringstekniker att nå resultat som uppfyller kundens krav varje gång.

Våra lackprodukter – från primers och grundlacker till baslacker och klarlacker – är framtagna för att uppfylla behoven hos verkstäder i de mest skilda klimatförhållanden, och på underlag som metall, plast och de senaste kompositmaterialen.

Våra vattenbaserade färger av den senaste generationen har utformats för att uppfylla hårda miljökrav och ger bättre täckning med färre skikt än konventionella produkter. Handhållna spektrofotometrar, programvara för kulörutveckling och manuella kulörprovkartor underlättar snabb kulörmatchning och ökar produktiviteten.

Cromax
Spies Hecker
Standox

Funktionslacker för industriella tillämpningar

Axaltas våt- och pulverfärger används inom många industrigrenar som kräver dekorativa färgytor, korrosions- och värmebeständighet och robusthet. Elektriskt isolerande beläggningar på komponenter i motorer, generatorer och transformatorer bidrar även till högre verkningsgrad.

Både våt- och pulverfärger används på fordonskomponenter som sätesramar, stötdämpare, fjädrar och högtemperaturytor som även omfattar avgasrör. Lackerare och OEM-företag förlitar sig på mer än ett dussin Axalta-produkter för användning på allt från möbler, spolar, fat, skidor och annan sport- och träningsutrustning till stängsel, hyllor, vitvaror och andra apparater samt på lantbruks- och entreprenadmaskiner. 

Funktionella pulverfärger används på olje- och gasledningar under vatten, armeringsjärn och ventiler. På arkitektursidan uppfyller Axalta-produkter kraven på ytterfasadmaterial och fönsterkarmar, med uppgift att förhindra korrosion och ge kulörer som bidrar till att uppfylla den arkitektoniska planens mål. Våtfärger används för privatmarknaden i Mexiko.

Pulverfärger
Industri
PolymerPowders
Energy Solution