Värderingar


Våra värderingar är det åtagande vi gör för oss själva och för alla som vi samverkar med, från kunder till våra leverantörer och från ledare i samhällen där vi bor och arbetar, till våra nyaste kollegor. Språk och kulturer kan vara olika på de platser där vi bedriver verksamhet, men de värderingar vi delar som ett globalt företag är alltid desamma. 

Vi sätter våra kunder främst.

Framgången i vår verksamhet är beroende av vår förmåga att betjäna kunderna. Det är vår skyldighet att lyssna på vad våra kunder säger och att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller deras krav. Förutom att ge våra kunder det de efterfrågar står vi också till tjänst med support och annat som kan vara till hjälp för dem.

Vi tar ansvar för allt vi gör.

Ägarskap innebär att vi är stolta över de produkter och tjänster vi erbjuder, och att vi lyssnar på och lär av andra.

Vi drivs att prestera bättre varje dag.

Marknaden är i ständig omvälvning. Att stå stilla är detsamma som att bli efter. För att hålla jämna steg med förändringar måste vi ständigt utveckla nya och bättre produkter och ständigt ge våra kunder idéer som ger dem valuta för att de väljer att samarbeta med oss.

Målmedveten innovation.

Vi skapar målningssystem som tjänar våra kunder bättre varje dag. Det gäller i alla led, från laboratorium till produktutveckling och test. Vid sidan om laboratoriearbetet strävar vi efter att utveckla nya tjänster och utveckla vår support - allt för att förbättra våra kunders resultat. 

Vi lyckas som ett enat globalt team.

Styrkan i vårt företag är vår personal. När vi samarbetar finns det inget problem som vi inte kan lösa. Vår förmåga att lyckas beror på att vi hjälper varandra och delar med oss av lösningar och nya idéer, till andra sidan korridoren eller andra sidan havet. Våra kunder världen över skördar frukterna av detta synsätt. Våra kollegor känner välförtjänt stolthet.

Axaltas uppförandekod och etiska riktlinjer föreskriver att alla medarbetare ska uppfylla gällande juridiska krav och följa företagets policy och praxis. Vår uppförandekod täcker flera områden, bland dessa intressekonflikter, samhällsdelaktighet, dataskydd och integritet, icke-diskriminering och icke-trakasserier.