Teknologi


Via ett särskilt nätverk av teknologicentra över hela världen söker vi efter nya produkter och processer för att tillgodose nya krav från kunderna, samtidigt som vi utvärderar olika sätt att förbättra befintliga produkter. Axalta har idag en portfölj med fler än 1 000 beviljade patent och patentansökningar som återspeglar den tekniska styrka vi har byggt upp under snart 150 år i lackindustrin. Idag har vi ett dynamiskt team med mer än 1 400 doktorander, forskare, ingenjörer och tekniker vid kompetenscentra i Amerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen där vi skräddarsyr forskning för att utveckla produkter som tål påfrestningarna i regionala klimat, uppfyller kundernas behov och följer lokala föreskrifter. 

På labbet

I våra laboratorier fokuserar forskningen på polymerer och pigment - byggstenarna i kulörlackeringar. Experter på polymersyntes forskar på nya hartser som ska ge lackeringar som fäster bättre, är motståndskraftigare mot repning och UV-strålning, har rätt viskositet och som skyddar mot korrosion. Kulörtekniker utvärderar pigment och spridningsegenskaper för att skapa bästa möjliga lacker. Målet är att få fram lysande visuella effekter och samtidigt följa de prestandanormer som våra kunder kräver. 

Färgtekniker över hela världen är alltid på jakt efter nya appliceringsverktyg. I en verkstad är ett reparationsjobb perfekt endast om lacken exakt matchar resten av fordonet. Axaltas kulörforskare är ledande aktörer inom digitala kulörrenderingstekniker som kan visualisera ett lackerat fordon i livfulla kulörer utan att använda en enda droppe lack. Förutom laboratorietest utsätter vi våra produkter för stränga för- och eftermarknadsutvärderingar. 

Axalta utökar nu laboratoriekapaciteten, och under 2016 öppnas ett nytt teknikcenter i Shanghai, för Asien och Stillahavsregionen. Under 2017 kommer ett nytt, globalt innovationscenter att öppna i Philadelphia i Pennsylvania, USA, och fungera som ett nav för företagets globala forsknings- och utvecklingsprogram. 

Fördelar för kunden

Våra kunder drar nytta av vår innovationsförmåga. Vår senaste generation av det elektrostatiska målningssystemet AquaEC 4000 med hög partikelhastighet ger kunderna bättre rostskydd och bidrar till att förbättra produktivitet och prestanda i fordonstillverkning. Tredje generationens vattenburna produkter för OEM- och lackeringskunder ger bättre täckning med färre skikt och kortare genomströmningstid. Ny lackeringsteknik där likformig applicering av vatten- och lösningsmedelsbaserade lacker kan anpassas för miljöer med skiftande temperatur och luftfuktighet.