Kontakter


Västra Frölunda


Axalta Coating Systems Sweden AB
Södra Långebergsgatan 14
421 36 Västra Frölunda
Sweden

Kontaktpersoner för media

Sök efter kontaktpersoner för media

Kontaktpersoner för kunder

Sök efter kontaktpersoner för kunder

Västervik


Axalta Powder Coating Systems Nordic AB
Box 520, Södra Varvsgatan 23
59325 Västervik
Sweden

Kontaktpersoner för leverantörer


Om du är leverantör och intresserad av att leverera produkter eller tjänster till Axalta är du välkommen att kontakta oss på -info@axalta.com.