Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Alesta® ZeroZinc

Primery


Koroze oceli vede k vysokým nákladům na opravy a údržbu. Příprava povrchu a použití nejvhodnějšího antikorozního systému prodlužuje životnost natřené konstrukce. Po více než 10 letech výzkumu a vývoje se objevuje řada výrobků Alesta ZeroZinc, která poskytuje nejlepší řešení pro každý základní materiál.

Alesta® ZeroZinc Steel Prime
se obzvláště hodí pro těžké železné části.

Alesta® ZeroZinc Edge Prime
pro části s ostrými okraji, díky svému specifickému profilu viskozity. Vybrané barvy jsou k dispozici jak pro běžný průmysl, tak pro automobilový trh.

Alesta® ZeroZinc Antigassing Prime
pro základní materiály náchylné k odplynění, jako je pozinkovaná ocel a pokovená ocel.

Alesta® ZeroZinc Antigassing Reactive
se speciálním určením pro tlusté části a základní materiály náchylné k odplynění, jako je pozinkovaná ocel a pokovená ocel.

Alesta® ZeroZinc Uniprime
Všestranný základní nátěr – zcela bezpečný


Výhody

 

 • Vynikající vlastnosti ochrany proti korozi a odolnosti proti chemikáliím a vlhkosti
 • Ochrana proti korozi do C5-I podle normy ISO 12944-6
 • Vynikající mechanické vlastnosti
 • Přátelské k životnímu prostředí
 • Ochrana proti korozi šetrná k životnímu prostředí: neobsahuje zinek, žádná bezpečnostní klasifikace, snadná přeprava, žádné těkavé organické látky (VOC), lepší trvanlivost natřeného prvku
 • Tyto primery mají nízkou hustotu
 • Snadné používání (recyklace aplikace)
 • Zvýšená produktivita na m² (optimalizovaná spotřeba prášku)
 • Nižší opotřebení nástřikového zařízení (Venturiho trubice a elektroda)
 • Vynikající adheze s krycími nátěry Alesta® (bez pískování)
 • Vynikající přilnavost ke slitinám železa
 • Díly natřené primerem mohou být uskladněny a čekat na přetření krycí vrstvou.
 • Mají výtečné adhezní vlastnosti jak se základním materiálem, tak
  s krycím nátěrem.
 • Jsou vytvořeny a testovány v souladu s třídami protikorozní ochrany a odolnosti definovanými v normě ISO 12944-6.
 • Primery ZeroZinc mají certifikaci Qualisteelcoat.