Prohlášení o ochraně soukromých údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PRO REGION EMEA


Global Privacy Statements

Main

Datum poslední změny: 14. června 2022

Společnost Axalta GmbH svým jménem a jménem svých přidružených společností osob se sídlem v Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Jižní Africe, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rusku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku. Společnost Axalta shromažďuje, ukládá, sdílí, používá a jiným způsobem zpracovává informace od návštěvníků svých webových stránek, zákazníků a dodavatelů a o nich prostřednictvím svých webových stránek nebo v rámci své obchodní činnosti vykonávané offline. Toto oznámení se nevztahuje na informace shromážděné, uložené, sdílené nebo distribuované stránkami třetích stran. Toto oznámení může být čas od času aktualizováno.

Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů je společnost Axalta správcem veškerých osobních údajů, které od vás shromáždí na webových stránkách nebo jinak, za účelem obchodování s vámi nebo rozvíjení našeho obchodního vztahu. Pro účely tohoto oznámení zahrnuje označení osobní údaje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby, a v některých jurisdikcích, kde to připadá v úvahu, také identifikovatelné existující právnické osoby.

Obsah

Automaticky shromažďované informace

Informace, které nám poskytujete

Webová analytika

Soubory cookie

Použití osobních údajů

Zveřejňování osobních údajů

Děti

Marketing

Zabezpečení

Uchovávání osobních údajů

Externí odkazy

Vaše práva

Změny tohoto oznámení

Kontaktní údaje

Automaticky shromažďované informace

Když navštívíte naše webové stránky, náš server automaticky shromažďuje určité informace generované prohlížečem nebo zařízením, které mohou v některých případech představovat osobní údaje, a to zejména tyto:

 • vaše doména;
 • vaše IP adresa;
 • datum, čas a délka trvání vaší návštěvy;
 • typ vašeho prohlížeče;
 • váš operační systém;
 • vaše návštěvy stránek;
 • další informace o vašem počítači nebo zařízení;
 • internetový provoz,
 • vaše uživatelské chování (např. jak interagujete s internetovými stránkami).

Tyto automaticky shromážděné informace nepoužíváme k tomu, abychom se pokusili identifikovat vás podle jména, a nepropojujeme je s informacemi, které poskytnete dobrovolně, jak je uvedeno níže.

Informace, které nám poskytujete

Abyste získali přístup do určitých částí webových stránek, mohli tyto části používat nebo abyste mohli využívat všechny funkce webových stránek nebo k jiným účelům při obchodování s námi nebo při zájmu o navázání obchodního vztahu s námi, můžete být vyzváni k poskytnutí určitých osobních údajů následujícími způsoby:

 • vyplněním formulářů (například formulář „Kontaktujte nás“) na našich webových stránkách nebo na veletrhu nebo na jiném místě, kde podnikáme;
 • vyplněním dotazníku, zasláním požadavku, zasláním dotazu, provedením registrace na našich webových stránkách nebo zadáním objednávky;
 • stažením dokumentů z našich webových stránek;
 • přihlášením k odběru newsletteru nebo jiné komunikace;
 • vzájemnou komunikací telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem s využitím našich kontaktních údajů.

Součástí osobních údajů, které nám poskytnete, může být obvykle jméno, obchodní příslušnost, obchodní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa a veškeré osobní údaje potřebné k vyřešení případných dotazů nebo stížností.  Pokud žádáte o zaměstnání, praxi nebo stáž, budete požádáni o poskytnutí určitých doplňujících informací, například o vašem vzdělání, historii zaměstnání a pracovním oprávnění v souladu s daným oznámením o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání.

Dáme vám vědět, když budou osobní údaje nezbytné k uzavření smlouvy s vámi (např. když se očekává uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb) nebo k plnění smlouvy s vámi (např. za účelem poskytování služeb na vaši žádost). Neposkytnutí informací nebo odvolání dříve uděleného souhlasu může vést k tomu, že nebudeme moci poskytnout požadované služby nebo produkty nebo posoudit vaši žádost o zaměstnání.

Sledování/analytika

Pro určení frekvence používání a počtu návštěvníků našich webových stránek používáme software pro sledování a analýzu webu. V této souvislosti nesbíráme žádné osobní údaje, podle nichž bychom mohli odhalit vaši identitu. Zpracovávána bude pouze adresa IP, kterou používáte při návštěvě našich webových stránek. Tam, kde je to v souladu s příslušnými právními předpisy, budou v rámci celé skupiny tyto údaje používány pouze v agregované podobě ke statistickým účelům a dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Náš webový software pro sledování a analýzu provozuje třetí strana, společnost Webtrekk GmbH, Berlín, Německo, na základě smlouvy se společností Axalta, LLC pro všechny společnosti skupiny Axalta.

Můžete se kdykoli rozhodnout vznést námitky proti shromažďování a používání výše uvedených informací ke statistickým účelům a dalšímu rozvoji našich webových stránek buď

·         zakázáním „sledování uživatelů“ v nastavení vašeho prohlížeče, nebo

·         pomocí mechanismu odhlášení (opt-out) poskytovaného společností Webtrekk GmbH zde

 

Social Bookmarking

Tyto webové stránky obsahují pluginy „AddThis“, které umožňují sdílet určitý obsah webových stránek prostřednictvím výběru sociálních sítí nebo jiných webových stránek. Plugin AddThis používá soubory cookie (viz níže) a shromažďuje určité informace (např. čas, po který používáte plugin AddThis, nebo jazykové nastavení vašeho prohlížeče), které jsou zpracovávány společností AddThis, LLC v USA. Podrobnější informace ohledně shromažďování, zpracovávání a používání údajů a informací společností AddThis, LLC jsou k dispozici na adrese www.addthis.com/privacy. Společnost Axalta tyto informace neshromažďuje, nezpracovává ani nepoužívá.

Můžete se rozhodnout vznést námitku proti shromažďování a používání výše uvedených informací společností AddThis, LLC tím, že použijete mechanismus „odhlášení“, který je k dispozici zde.

Naši externí poskytovatelé jsou najímáni na základě smlouvy se společností Axalta, LLC pro všechny společnosti skupiny Axalta. Jejich software pro sledování a anlýzu webu funguje s pomocí tzv. analytických souborů cookie, které budeme používat pouze s vaším souhlasem (další informace o analytických souborech cookie naleznete níže v sekci Soubory cookie).

Soubory cookie

„Soubory cookie“ jsou malé soubory, které umožňují ukládat individuální informace týkající se vašeho počítače či jiného zařízení použitého pro přístup na naše webové stránky. Soubory cookie nám např. pomáhají určit frekvenci používání a počet lidí navštěvujících naše webové stránky a vytvořit pro vás naše služby tak, aby byly co nejpohodlnější a nejefektivnější.

Typy souborů cookie. Relační soubory cookie se ukládají během prohlížecí relace pouze dočasně a po zavření prohlížeče jsou ze zařízení návštěvníka odstraněny. Trvalé soubory cookie se ve vašem zařízení ukládají po předem stanovenou dobu (obvykle několik měsíců) a po zavření prohlížeče se neodstraní. Trvalé soubory cookie se používají tehdy, jestliže potřebujeme mít možnost rozpoznat vaše zařízení déle než jen během jedné prohlížecí relace.

Soubory cookie první strany jsou nastaveny webovými stránkami, které navštívíte, a přečíst je mohou pouze dané stránky. Soubory cookie třetích stran nejsou nastaveny majitelem webových stránek, které navštívíte, ale jinou organizací. Např. inzerenti a další třetí strany mohou používat své vlastní soubory cookie, když kliknete na reklamu nebo odkaz na našich webových stránkách, nebo si můžeme najmout externí analytickou společnost, která nastaví k poskytování této služby svůj vlastní soubor cookie.

Soubory cookie lze rozdělit do těchto kategorií:

Nezbytné soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, např. pro zajištění jejich zabezpečení. Ostatní nezbytné soubory cookie nám umožňují poskytovat funkce nebo služby, které si výslovně vyžádáte. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas a nelze je vypnout (ačkoli v některých případech můžete změnit své požadavky). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo na ně upozorňoval, ale může se stát, že pokud je zablokujete, některé části našich webových stránek nebudou fungovat.

Funkční soubory cookie se používají k poskytování určitých funkcí pro naše klienty, kdy zaznamenávají vaše volby a nastavení ohledně našich služeb, dlouhodobě si pamatují vaše preference a rozpoznají vás, když se na naše webové stránky vrátíte, abychom vám mohli nabídnout lepší zážitek z těchto webových stránek. Funkční soubory cookie ve vašem zařízení budeme ukládat a používat pouze v případě, že s jejich uložením a používáním budete souhlasit. Pokud souhlas s tímto typem souborů cookie neudělíte, nebudeme vám moci poskytovat určité funkce.

Analytické soubory cookie nám umožňují analyzovat používání webových stránek a porozumět tomu, jak je návštěvníci používají. Tyto soubory cookie rozpoznávají návštěvníky a jejich počet, stránky, které si zobrazí, na jak dlouho si je zobrazí a jak se pohybují po našich webových stránkách během jejich používání, a tyto informace shromažďují. To nám pomáhá zlepšit způsob fungování našich webových stránek, např. můžeme zajistit, aby návštěvníci snadno našli to, co hledají. Analytické soubory cookie ve vašem zařízení budeme ukládat a používat pouze v případě, že s jejich uložením a používáním budete souhlasit. Pokud neudělíte souhlas s těmito typy souborů cookie, nebudeme moci zlepšovat naše webové stránky na základě informací z vaší návštěvy.

Na našich webových stránkách používáme níže uvedené „soubory cookie“ s některými z výše popsaných funkcí.

Typ souboru cookie

Název

Účel

    Doba platnosti

Nezbytné soubory cookie

.auth.axaltacs.com

Tyto soubory podporují základní funkčnost stránek, jako je zapamatování přihlášení, a umožňují automatické přihlášení ke službě společnosti Axalta, do které jste se dříve zaregistrovali.

  budou odstraněny po  

  vaší relaci

Funkční soubory cookie

.axaltacs.com,

.axalta.com,

.standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com

Tyto soubory cookie umožňují společnosti Axalta, aby si zapamatovala vámi zvolené možnosti, např. jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte, a mohla poskytovat vylepšené, přizpůsobenější funkce. Informace, které tyto soubory cookie mohou shromažďovat, jsou anonymizovány a nelze pomocí nich sledovat vaši aktivitu při prohlížení jiných webových stránek.

    12 měsíců

Analytické soubory cookie

.addthis.com

Tento soubor cookie je používán k agregaci dat, díky nimž je možné poskytovat analytická data webovým stránkám používajícím pluginy AddThis. AddThis poskytuje analýzy, které pomáhají společnosti Axalta lépe porozumět jejím návštěvníkům. AddThis například používá náhodně vygenerované ID přidělené každému webovému prohlížeči k tomu, aby majitel webových stránek zjistil, kolik lidí sdílí příslušný obsah. Pluginy také používají agregovaná data o vyhledávání, aby majitel webových stránek zjistil, jestli lidé s největší pravděpodobností sdílí obsah se svými přáteli.

    13 měsíců

Analytické soubory cookie

.statse.webtrekklive.com, .webtrekk.com

Analytický systém společnosti Axalta používá soubory cookie k získávání informací ohledně aktivity návštěvníků webových stránek a v souvislosti s dalšími online službami společnosti Axalta. Shromážděná data jsou odesílána společnosti Webtrekk, našemu partnerovi pro analýzy, za účelem analýzy a přípravy výkazů. Společnost Axalta využívá tyto informace ke zlepšování služeb, které poskytuje svým uživatelům. Data jsou používána pouze v agregované formě. Další informace jsou k dispozici zde

 

    6 měsíců

 

Obsah souboru cookie je omezený na identifikační číslo. Jméno, IP adresa nebo jiné informace týkající se vaší pravé identity se shromažďují pouze v rozsahu nezbytném pro fungování funkčních souborů cookie (tj. v souvislosti s funkcí přihlášení).

Správa souborů cookie a odvolání souhlasu

Správa souborů cookie a odvolání souhlasu. Váš dobrovolný souhlas s používáním souborů cookie a dalších sledovacích technologií na těchto webových stránkách si vyžádáme během vašeho prvního vstupu na tyto stránky a v případě, že zavedeme na webových stránkách nějaké nové soubory cookie, ledaže by se jednalo o nezbytné soubory cookie, kdy váš souhlas není potřeba. Když navštívíte tyto webové stránky, objeví se místní okno, ve kterém vás informujeme o tom, že tyto soubory cookie používáme. Souhlas pak můžete udělit kliknutím na možnost „Přijmout“ nebo můžete soubory cookie odmítnout (s výjimkou nezbytných souborů cookie) kliknutím na možnost „Zamítnout“. Případně můžete kliknout na odkaz na správce souborů cookie, který vás přesměruje na naši platformu správy souhlasů, a určit, které kategorie souborů cookie chcete přijmout a které soubory cookie chcete odmítnout.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Pokud soubory cookie zamítnete, tyto soubory cookie se na vaše zařízení nestáhnou, a to s výjimkou nezbytných souborů cookie a souboru cookie, který si bude pamatovat, že při návštěvě těchto webových stránek si nepřejete ukládání žádných souborů cookie.

Pokud jste soubory cookie přijali, ale chcete je zamítnout (odvolat svůj souhlas) do budoucna, můžete odstranit soubory cookie ve svém webovém prohlížeči. V takovém případě se znovu objeví okno s informacemi o souborech cookie včetně odkazu na správce souborů cookie.

Soubory cookie můžete zakázat také tím, že si změníte nastavení svého webového prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal. Příslušný postup bude záviset na vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie zabrání vašemu prohlížeči v přijímání nových souborů cookie, a zároveň (v závislosti na sofistikovanosti softwaru vašeho prohlížeče) vám umožní několika způsoby rozhodnout o přijetí každého nového souboru cookie. Také můžete odstranit všechny soubory cookie, které jsou již na vašem zařízení. Pokud tak učiníte, možná bude nezbytné, abyste manuálně změnili některé preference během každé návštěvy těchto webových stránek. Všechny moderní prohlížeče vám umožňují změnit nastavení souborů cookie, a to obvykle tak, že zvolíte nabídku „možnosti“ nebo „preference“ v prohlížeči. Pro více informací využijte možnost „Nápověda“ ve svém prohlížeči.

(i) Nastavení souborů cookie v prohlížeči Internet Explorer

(ii) Nastavení souborů cookie v prohlížeči Microsoft Edge

(ii) Nastavení souborů cookie v prohlížeči Firefox

(iii) Nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome

(iv) Nastavení souborů cookie v prohlížeči Safari a iOS.

Pokud se rozhodnete, že nepoužijete nástroj pro nastavení preferencí pro soubory cookie, ale místo toho budete soubory cookie regulovat přes prohlížeče, nezapomeňte si změnit své nastavení v každém prohlížeči a na každém svém zařízení.

Zablokování všech souborů cookie (včetně nezbytných souborů cookie) bude mít nepříznivý vliv na použitelnost mnoha webových stránek, včetně těch našich. Pokud zablokujete nezbytné soubory cookie, možná nebudete moci používat všechny funkce na těchto webových stránkách. Taktéž můžete odstranit soubory cookie, které jsou již uloženy na vašem počítači. Avšak odstranění souborů cookie může mít nepříznivý vliv na použitelnost mnoha webových stránek, včetně těch našich.

Chcete-li se dozvědět víc o souborech cookie, navštivte stránky www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Použití osobních údajů

V následujícím textu popíšeme, k jakým účelům používáme vaše osobní údaje.  Další podrobnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, vám mohou být poskytnuty v samostatném oznámení nebo smlouvě.

Veškeré zpracování a použití vašich osobních údajů je odůvodněno „právním základem“ pro zpracování. Navíc platí, že pro zpracování citlivých osobních údajů (taktéž známy jako tzv. zvláštní osobní údaje) je nutné splnit další podmínku (nebo odůvodnění). Ve většině případů se zpracování opírá o jeden z následujících právních základů:

 • Plnění smlouvy: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro podniknutí kroků k uzavření smlouvy na vaši žádost, např. k vyřízení objednávky, k posouzení žádosti o zaměstnání nebo k poskytnutí informací o produktu, o něž jste požádali.
 • Zákonná povinnost: Zpracování je nezbytné k tomu, abychom splnili příslušnou zákonnou povinnost v EHP, UK, Jižní Africe, Rusku nebo Turecku, např. vedení účetnictví nebo ověření způsobilosti k zaměstnání.
 • Oprávněné zájmy: Zpracování je v našem oprávněném zájmu, nad kterým nepřevažují vaše zájmy a základní práva.
 • Souhlas: Se zpracováním jste souhlasili.

Shromážděné osobní údaje používáme pro níže uvedené účely a opíráme se přitom na níže uvedené právní základy:

 • plnění smlouvy: poskytování jakýchkoliv služeb nebo produktů, které jsou předmětem naší smlouvy s vámi;
 • plnění smlouvy: správa a řízení plnění kupních smluv s našimi dodavateli a zákazníky, kteří jsou fyzickými osobami;
 • plnění smlouvy: poskytování poprodejní podpory;
 • plnění smlouvy: zpracovávání, vyhodnocování a provádění určitých transakcí zahrnujících webové stránky a obecněji transakcí zahrnujících produkty a služby společnosti Axalta;
 • oprávněné zájmy: správa a řízení plnění kupních smluv s kontaktními osobami našich dodavatelů a zákazníků, které jsou právnickými osobami;
 • oprávněné zájmy (nebo souhlas, je-li to vyžadováno ze zákona): provozování, hodnocení, udržování, vylepšování a rozvoj webových stránek (včetně monitorování a analýzy trendů, přístupu k webu a jeho využívání pro reklamu a marketing pomocí analytického softwaru);
 • oprávněné zájmy: vyhodnocování, zlepšování a rozvoj našich produktů a služeb obecně;
 • oprávněné zájmy: přizpůsobení našich webových stránek potřebám uživatelů;
 • oprávněné zájmy (nebo souhlas, je-li to vyžadováno ze zákona): poskytování informací o akcích, propagacích, webových stránkách a produktech a službách společnosti Axalta;
 • plnění smlouvy (předsmluvní kroky): poskytnutí dokumentace nebo komunikace, o kterou jste požádali;
 • oprávněné zájmy: korespondence s uživateli pro vyřešení jejich požadavků nebo stížností;
 • plnění smlouvy (předsmluvní kroky): podpora a řízení procesu náboru, praxe nebo stáže, včetně posouzení žádostí a vypracování nabídek;
 • oprávněné zájmy (nebo souhlas, je-li to vyžadováno ze zákona): posílání marketingové komunikace, pokud je to v souladu s právními předpisy;
 • oprávněné zájmy: ochrana a zajištění bezpečnosti webových stránek, důvěrných a chráněných informací společnosti Axalta a zaměstnanců společnosti Axalta;
 • oprávněné zájmy: správa, ochrana před podvody, riziky, nároky a jinými závazky, k nimž mimo jiné patří porušování našich smluvních podmínek nebo zákonů nebo předpisů, a jejich šetření;
 • oprávněné zájmy: sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami v souvislosti s potenciálním nebo skutečným prodejem naší společnosti či jakéhokoliv našeho majetku nebo jakéhokoliv majetku naší přidružené společnosti, přičemž v takovém případě mohou být osobní údaje, které o našich uživatelích uchováváme, jedním z převáděných aktiv.

Společnost Axalta neprodává ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám.

Sdělování osobních údajů

Jsme součástí globální skupiny Axalta a čas od času bude nutné sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi pro účely popsané výše. Seznam všech společností ve skupině Axalta je k dispozici zde. Můžeme také pověřit externí poskytovatele služeb (kteří budou pracovat podle našich pokynů) tím, aby nám pomohli při poskytování informací, produktů nebo služeb, při provozování a řízení našeho podnikání nebo při správě a vylepšování našich produktů, služeb nebo webových stránek. Společnost Axalta může sdílet vaše osobní údaje s těmito přidruženými společnostmi a třetími stranami za účelem poskytování těchto služeb, kvůli kterým si společnost Axalta tyto třetí strany najala, aby poskytovaly služby jejím jménem, přičemž takové sdílení podléhá příslušným smluvním omezením a bezpečnostním opatřením, nebo pokud se domníváme, že je rozumně nutné zabránit vzniku škody nebo újmy, nebo pokud se domníváme, že sdělení těchto údajů bude nápomocné při vyšetřování páchání nezákonné činnosti, ať už se jedná o pouhé podezření nebo nikoli.

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHP a UK jiným přidruženým společnostem společnosti Axalta nebo externím poskytovatelům služeb, podnikneme kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje získaly stejnou úroveň ochrany, jako kdyby zůstaly v EU, včetně toho, že uzavřeme smlouvy o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Pro převody osobních údajů mezi přidruženými osobami společnosti Axalta platí standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Seznam všech zemí, u kterých Evropská komise rozhodla, že země zajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů, je uveden zde. Máte právo získat podrobné informace o mechanismu, podle něhož jsou vaše osobní údaje předávány mimo EU. Kontaktní údaje naleznete níže v části Kontaktní údaje.

Společnost Axalta si vyhrazuje právo sdílet veškeré informace, které poskytnete a které nejsou považovány za osobní údaje nebo nejsou z jiného hlediska předmětem smluvních omezení.

Děti

Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let a společnost Axalta vědomě neshromažďuje, neukládá, nesdílí ani nepoužívá osobní údaje dětí mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, neposkytujte žádné osobní údaje, a to ani v případě, že by vás k tomu webové stránky vyzývaly. Pokud jste mladší 18 let a poskytli jste osobní údaje, požádejte rodiče nebo zákonného zástupce, aby to oznámil společnosti Axalta, a společnost Axalta všechny tyto osobní údaje odstraní.

Marketing

Pokud je to v souladu se zákonem a pokud jste k tomu udělili souhlas, byl-li vyžadován, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu, abychom vás informovali o našich produktech a službách. Chcete-li se odhlásit od přijímání marketingových sdělení, klikněte na odkaz „odhlásit se“ uvedený v našich e-mailech nebo nás kontaktujte přímo a my vám přestaneme tato sdělení zasílat.

Zabezpečení

Společnost Axalta si klade za cíl hlídat a chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, nesprávným používáním nebo zveřejněním, neoprávněnými úpravami nebo nezákonným ničením či náhodnou ztrátou a za tímto účelem zavádí a využívá určité přiměřené procesy, systémy a technologie. Berete však na vědomí, že žádný přenos přes internet není zcela bezpečný nebo bezchybný a že tyto procesy, systémy a technologie zavedené a používané společností Axalta mohou být ohroženy.

Uchovávání vašich osobních údajů

Řídíme se obecným pravidlem, že osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny.  Obecně platí, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu odpovídající promlčecí lhůtě, například za účelem vedení evidence vašich transakcí s námi. Za určitých okolností však můžeme uchovávat osobní údaje po delší dobu, například když je to vyžadováno v souladu s právními, daňovými a účetními předpisy, nebo je-li to vyžadováno v rámci soudního řízení, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, který je oprávněn vznést tento požadavek, a to po tak dlouhou dobu, jak je nutné.

Pokud jde o marketing, vaše osobní údaje uchováváme po dobu tří let od vaší poslední žádosti o službu nebo od jiného kontaktu, který jste iniciovali.

Externí odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí stránky. Vzhledem k tomu, že společnost Axalta nekontroluje a nezodpovídá za dodržování zásad ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto externích webů. Toto oznámení se vztahuje pouze na osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek nebo v rámci naší podnikatelské činnosti.

Změny tohoto oznámení

Veškeré změny nebo aktualizace, které můžeme učinit v tomto oznámení, budou předem zveřejněny na této stránce.  Pokud máme v evidenci vaše kontaktní údaje, předem vám oznámíme každou změnu tohoto oznámení, která je podstatná nebo se vás může týkat.  Co se týče jiných změn, často kontrolujte tyto stránky, zda se neobjeví aktualizace nebo změny tohoto oznámení.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, kontaktujte nás na adrese Data-Privacy@axalta.com

Máme také pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com

Naše pověřenci pro EU můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com

Naše zástupce pro EHP můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com

Naše zástupce pro UK můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com

Naše zástupce pro Rusko můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com

Naše zástupce pro Jižní Afriku můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com, Hannes Kloppers, Axalta Coating Systems South Africa (Pty) Ltd; 121 Gazelle Avenue, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, South Africa, tel. +27 10 592 1768.

 

Naše zástupce pro Turecko můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com, Elif Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife sokak No: 9, 41480 Çayırova / Kocaeli, Türkiye, tel. +90 262 674 00 00.

 

Pro osoby s místem pobytu v EHP/Švýcarsku/UK - vaše práva

 

·         Právo na přístup – Máte právo si vyžádat přístup ke kterýmkoli z vašich osobních údajů, které evidujeme, a získat informace o zpracování těchto údajů.

·         Právo na opravu – Podnikneme kroky v souladu s platnými právními předpisy, abychom o vás evidovali přesné, úplné a aktuální osobní údaje. Máte nárok na opravu jakýchkoli nedostatečných, neúplných nebo nesprávných osobních údajů (tj. nápravu). 

·         Právo odvolat souhlas – V případě, že budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

·         Přenositelnost dat – V případech, kdy vycházíme z vašeho souhlasu (jako právního základu pro zpracování) nebo ze skutečnosti, že zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy, a osobní údaje jsou zpracovávány automaticky, máte právo obdržet všechny takové osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také požadovat, abychom je předali jinému zpracovateli, pokud to je technicky možné. 

·         Právo na výmaz – Za určitých okolností máte právo na výmaz vašich osobních údajů, například v případě, že jste odvolali svůj souhlas, pokud máte námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů a my nemáme žádné převažující oprávněné důvody (viz níže) nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.

·         Právo na omezení zpracování – Máte právo na omezení našeho zpracování vašich osobních údajů (tj. umožnit pouze jejich uložení), pokud:

o   zpochybňujete přesnost osobních údajů, dokud neprovedeme dostatečné kroky k opravě nebo ověření jejich přesnosti;

o   je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali;

o   vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy požadujete tyto osobní údaje k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; nebo

o   pokud máte námitky proti zpracování podložené oprávněnými zájmy (viz níže), až do ověření, zda máme přesvědčivé oprávněné důvody k dalšímu zpracování.

Jestliže vaše osobní údaje podléhají omezením, zpracujeme je pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

·         Právo učinit prohlášení – Platí pouze pro Itálii: V případě smrti mohou výše uvedená práva týkající se vašich osobních údajů uplatnit osoby, které mají zájem na vašich osobních údajích nebo jednají vaším jménem jako váš zmocněnec, nebo z rodinných důvodů hodných ochrany. Můžete výslovně zakázat výkon některých z výše uvedených práv zmocněnci tak, že nám zašlete písemné prohlášení na níže uvedenou e-mailovou adresu. Toto prohlášení lze následně stejným způsobem odvolat nebo změnit.

·         Právo vydat pokyny – Platí pouze pro Francii: Máte právo vydat pokyny týkající se nakládání s vašimi osobními údaji po vaší smrti. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás na níže uvedené e-mailové adrese.

 

 

·         Právo vznést námitky proti zpracování (včetně profilování) založené na důvodech oprávněného zájmu – pokud vycházíme z oprávněných zájmů na zpracování osobních údajů, máte právo vznést námitky proti takovému zpracování. Pokud vznesete námitku, budeme nuceni zpracování ukončit, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nepotřebujeme zpracovávat osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případech, kdy vycházíme z oprávněného zájmu jako základu pro zpracovávání, věříme, že dokážeme prokázat tyto přesvědčivé legitimní důvody, avšak jednotlivé případy budeme posuzovat individuálně.

·         Právo vznést námitky proti přímému marketingu (včetně profilování) – máte právo vznést námitky proti našemu používání vašich osobních údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu, například když používáme vaše osobní údaje k pozvání na naše propagační akce.

 

Kontaktujte nás na adrese Data-Privacy@axalta.com, pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva nebo máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu v místě vašeho obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení práv, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy.  Seznam dozorových orgánů na ochranu osobních údajů je k dispozici zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Pro osoby s místem pobytu v Rusku – Další informace

Všechny odkazy na správce údajů uvedené v tomto oznámení se týkají provozovatele údajů.

Pro osoby s místem pobytu v Rusku platí stejná práva, jak je uvedeno výše. Kontaktní údaje ruského dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (Roskomnadzor) jsou k dispozici zde: https://rkn.gov.ru/

Našeho zástupce pro Rusko můžete kontaktovat na adrese Data-Privacy@axalta.com

Pro osoby s místem pobytu v Jižní Africe – Další informace a vaše práva

Na zpracování osobních údajů evidovaných v Jižní Africe se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů z roku 2013 (Protection of Personal Information Act, 2013, POPIA). Kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách se na zpracování osobních údajů společností Axalta, které spadá do působnosti zákona POPIA, vztahují následující ustanovení. To platí například v situaci, kdy subjekt skupiny Axalta, který zpracovává vaše osobní údaje, sídlí v Jižní Africe nebo kdy vy, jakožto subjekt údajů, bydlíte, resp. sídlíte v Jižní Africe nebo kdy jsou vaše osobní údaje shromažďovány v Jižní Africe.

Odkazy na osobní údaje v tomto oznámení se rozumí osobní údaje ve smyslu zákona POPIA, a to do té míry, do jaké činnosti zpracování a subjekty údajů spadají do působnosti zákona POPIA. Osobní údaje obdobně zahrnují osobní informace identifikovatelné, žijící fyzické osoby, popř. existující právnické osoby (společnosti). Odkazy na citlivé údaje uvedené v tomto oznámení zahrnují zvláštní osobní informace ve smyslu zákona POPIA.

Odkazy na správce uvedené v tomto oznámení zahrnují odpovědnou stranu ve smyslu zákona POPIA a odkazy na zpracovatele údajů uvedené v tomto oznámení zahrnují provozovatele ve smyslu zákona POPIA.

Sdělování osobních údajů

V případě předávání osobních údajů z Jižní Afriky na jiné místo podnikneme kroky, abychom zajistili, že země, do kterých osobní údaje předáváme, zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni ochrany osobních údajů podle zákona POPIA, nebo že existuje dostatečné odůvodnění předání podle zákona POPIA, např. dojde k uzavření smlouvy o předání osobních údajů s příjemcem osobních údajů, která obsahuje náležitá ustanovení o ochraně osobních údajů. Zajistíme také, aby bylo v případě potřeby získáno předchozí povolení od Úřadu pro dohled nad informacemi.

Děti

Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let a společnost Axalta vědomě neshromažďuje, neukládá, nesdílí ani nepoužívá osobní údaje dětí mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, neposkytujte žádné osobní údaje, a to ani v případě, že by vás k tomu webové stránky vyzývaly. Pokud jste mladší 18 let a poskytli jste osobní údaje, požádejte rodiče, zákonného zástupce nebo jinou kompetentní osobu, aby to oznámili společnosti Axalta, a společnost Axalta všechny tyto osobní údaje odstraní.

Vaše práva

Co se týče zákona POPIA, máte v souvislosti s vašimi osobními údaji tato práva:

 • Právo vyžádat si přístup – Máte právo vyžádat přístup ke kterýmkoli z vašich osobních údajů, které uchováváme, a obstarat si informace o zpracování těchto údajů (s výhradou důvodů pro odmítnutí podle zákona o prosazování přístupu k informacím (Promotion of Access to Information Act, 2000). 
 • Právo vyžádat si opravu–- Podnikneme kroky v souladu se zákonem POPIA, abychom zajistili přesné, úplné a aktuální informace o vašich osobních údajích.  Máte právo vyžádat si opravu případných nedostatečných, neúplných nebo nesprávných osobních údajů (tj. nápravu).
 • Právo vyžádat si výmaz – Za určitých okolností, včetně situací, kdy již není nutné, aby společnost Axalta zpracovávala osobní údaje pro účel, pro který byly shromážděny, máte právo vyžádat si zničení nebo vymazání vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku – Máte právo z přiměřených důvodů vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud zpracování probíhá na základě ochrany vašich oprávněných zájmů nebo je nezbytné pro prosazování oprávněných zájmů společnosti Axalta nebo třetí strany, které jsou osobní údaje poskytovány.
 • Právo vznést námitku proti zpracování pro marketingové účely – Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Automatizované zpracování – Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo podat návrh na zahájení občanskoprávního řízení – Máte právo podat návrh na zahájení občanskoprávního řízení.
 • Právo odvolat souhlas – V případě, že budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Taktéž máte právo podat stížnost k Úřadu pro dohled nad informacemi, který můžete kontaktovat na této adrese:

The Information Regulator (South Africa)

JD House

27 Stiemens Street

Braamfontein

Johannesburg

2001

E-mail: inforeg@justice.gov.za / complaints.IR@justice.gov.za

Subjekty údajů, které si přejí uplatnit některé z výše uvedených práv, by se měly obrátit na pověřence pro informace ve společnosti Axalta South Africa, a to prostřednictvím údajů pověřence pro informace uvedených v níže uvedené části „Kontaktní údaje“.

Pro osoby s místem pobytu v Turecku – vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji máte níže uvedená práva podle článku 11 zákona o ochraně osobních údajů č. 6698:

 

-          zjistit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli,

-          vyžádat si informace ohledně toho, zda byly nebo jsou vaše osobní údaje zpracovávány,

-          zjistit účel zpracování vašich osobních údajů a zda jsou tyto osobní údaje používány v souladu s daným účelem,

-          zjistit, kterým třetím stranám jsou vaše osobní údaje předávány, a to v Turecku i v zahraničí,

-          vyžádat si opravu případných neúplných nebo nesprávných údajů,

-          vyžádat si za určitých okolností výmaz nebo zničení vašich osobních údajů,

-          vyžádat si výkazy ohledně požadavků na opravu, výmaz a zničení pro třetí strany, kterým byly nebo jsou osobní údaje předávány,

-          podat námitku proti rozhodnutím učiněným výhradně prostřednictvím automatizovaných systémů,

-          vyžádat si náhradu škody, která vznikla v důsledku protiprávního zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli zrušit.

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na našeho zástupce správce údajů v Turecku s využitím údajů uvedených v části Kontaktní údaje.

Zakázat

Soubory cookies pro analýzu

 

Analytický systém společnosti Axalta používá soubory cookies k získávání informací ohledně aktivity návštěvníků na internetových stránkách a v souvislosti s dalšími službami online společnosti Axalta. Shromážděná data jsou odesílána do společnosti Webtrekk, našemu partnerovi pro analýzy, za účelem analýzy a přípravy zpráv. Společnost Axalta využívá tyto informace ke zlepšování služeb, které nabízí svým uživatelům. Data jsou používána pouze v agregované formě. Další podrobnosti naleznete zde.