STEM-UTDANNING


Axalta støtter opp om utdanning innenfor forskning, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk (STEM) på verdensbasis, fordi vi tror fremtiden vil kreve smarte og dynamiske studenter for å løse utfordringene i det 21. århundret og videre inn i fremtiden. Dette er noen av historiene som beskriver innsatsen vi gjør for å støtte tiltak som fremmer prestasjon og utvikling hos studenter som er "helt enkelt briljante".

Hvis du vil ha mer informasjon om Axaltas engasjement for utdanning, kan du gå til nettsidene om Samfunnsansvar.