Verdier


Våre verdier er noe vi forplikter oss til å etterleve, både overfor oss selv og alle vi samarbeider med, fra kunder og leverandører til lokalsamfunn og nye medarbeidere. Språk og kultur kan variere, men verdiene vi deler som en global virksomhet er stadig de samme.

Vi setter kundene først.

Suksessen til vår virksomhet er avhengig av vår evne til å betjene kundene. Det er vår plikt å lytte til hva kundene sier og å tilby produkter og tjenester som leverer ikke bare hva de ber om, men også det vi kan tilby i tillegg som vil være til hjelp.

Vi tar eierskap over alt vi gjør.

Å ta eierskap betyr å være stolte over produktene og tjenestene vi tilbyr, og å lytte til og lære fra andre.

Vi streber etter å gjøre det bedre hver eneste dag.

Markedet er hele tiden i bevegelse, og hvis vi står stille, vil vi henge etter. For å holde tritt med endringene må vi utvikle nye og bedre produkter og kontinuerlig tilby kundene våre ideer som gir de valuta for at de velger å samarbeide med oss.

Vi innoverer med hensikt.

Vi bruker hele prosessen på laboratoriebenken før vi utvikler og tester lakksystemer kundene kan dra nytte av hver dag. I tillegg til laboratoriearbeidet, arbeider vi for å utvikle nye tjenester og utvikle vår støtte - alt for å forbedre våre kunders ytelse.

Vi lykkes som et samlet globalt team.

Styrken i selskapet ligger hos medarbeiderne. Hvis vi jobber sammen, kan vi løse alle problemer. Vår evne til å lykkes avhenger av at hver enkelt hjelper hverandre, deler løsninger og nye ideer på tvers av landegrenser. Kundene vil høste fordeler av dette globalt.

Axaltas etiske retningslinjer tilstreber seg å sikre at ansatte oppfyller sine juridiske og lovbestemte forpliktelser samt overholder selskapets retningslinjer og praksis. Retningslinjene dekker en rekke temaer, inkludert interessekonflikter, samfunnsfellesskap, datavern og personvern, ikke-diskriminering og ikke-trakassering.

Axalta – Etiske retningslinjer