Kontakt


Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży farb proszkowych
ul. Lodowa 130,
93-232 Łódź  

Katalog naszych produktów


Axalta Coating Systems ma najszersze portfolio technologii proszkowych w branży. Powłoki proszkowe, takie jak Alesta®, Teodur i Plascoat® są to najwydajniejsze, odpowiedzialne pod względem środowiskowym metody powlekania powierzchni.

Kompleksowa oferta wysokiej jakości termoutwardzalnych I termoplastycznych farb proszkowych jest opracowywana i produkowana w całej Europie dla branży powłok dekoracyjnych i funkcjonalnych.