Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Námořní certifikáty


Směrnice o námořních zařízeních (Marine Equipment Directive; MED) je předpis vydaný Evropskou komisí pro zajištění kvality námořního vybavení umístěného na palubách lodí pod evropskou vlajkou. Cílem směrnice je zvýšit bezpečnost na moři a snížit riziko znečištění moří. Směrnice 2014/90/EU (MED) stanovuje, že námořní vybavení nainstalované na nových nebo již existujících lodích musí být schváleno podle MED a opatřeno značkou shody, tzv. „Wheel Mark“.