Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Kontrolní seznam pro bezproblémový proces nanášení práškových barev

Zvláštní charakteristiky metalických práškových barev


Nedostatečné vyhlazení, drsný povrch

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Od nedostatečné tloušťky filmu k jemně texturovanému povrchu Nedostatečné usazování Zvyšte vysoké napětí, zkontrolujte nástřikové trysky
  Příliš nízký výstup prášku Zvyšte průtok prášku
  Efekt odfukování Snižte množství vzduchu
  Příliš vysoký průtok prášku, spolu s nízkým aplikačním napětím Snižte výstup prášku, zvyšte napětí
  Nedostatečné nabíjení během tribologické aplikace Používejte vhodnou metodu nabíjení (korónové nabíjení)

Kolísání barvy

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

„Zašednutí“, chybějící metalický efekt Nesprávný nebo odlišný postup nabíjení a tedy odlišné vyrovnání pigmentů s metalickým efektem Doporučuje se korónové nabíjení, pro každý prášek je nutno používat standardní postupy nanášení
Objekty neodpovídají požadované barvě nebo efektu Použitý prášek není správně bonderizovaný a nelze ho regenerovat; to vede k oddělení základu prášku a pigmentů s metalickým efektem Používejte prášek, který lze regenerovat (bonderizovat), dbejte na to, aby poměr nepoužitého prášku k regenerovanému odpovídal doporučením výrobce prášku; motto „Přestaňte provádět polovičatá opatření a dělejte věci pořádně“
    Používejte prášek „nástřik do odpadu“ (náklady, likvidace)
  Změna šarže během práce Během jedné pracovní úlohy používejte stejnou šarži prášku
  Oddělení prášku v násypce prášku Používejte násypku s fluidizovaným ložem, abyste předešli částečnému oddělení
Objekty neodpovídají požadované barvě nebo efektu Barevné rozdíly mezi automatickým a ručním nástřikovým procesem Pokud je to možné, nepoužívejte ruční nastřikování po automatickém nanášení, nýbrž provádějte veškeré ruční nástřiky před automatickým nanášením
  Různé základní materiály Vytvořte standard barvy a standardy tolerance barev pro různé základní materiály
  „Rozdíly“ u zákazníka ohledně barvy Dohodněte si standard barvy a sjednejte tolerance potvrzené standardními panely

Clouding

Identifikace

Možná příčina

Nápravné opatření

Výskyt nepravidelných světlých a tmavých efektů na základním materiálu Nesprávná mezera mezi nástřikovými pistolemi, odlišné nabíjení, nesprávná sinusoida, nedostatečné uzemnění Optimalizujte parametry nástřikového zařízení
  Zřetelně odlišné tloušťky filmů Minimalizujte odchylky v tloušťce filmu
  Automatický nástřikový proces s následným ručním nanášením Pokud je požadováno ruční zesílení, používejte ruční předběžné nastřikování