Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Přístupy k bezproblémovému nanášení práškových barev


Konečná kvalita povrchové úpravy s práškovým nátěrem závisí do značné míry na aplikačním zařízení pracujícím důsledně za optimálních podmínek a splňujícím podmínky nanášení požadované pro prášek. Problémům s procesem nanášení je možné předejít, pokud jsou oba tyto požadavky splněné. Aby byla zaručena nejvyšší kvalita konečné povrchové úpravy, musí být všechny součásti aplikačního zařízení zahrnuté v programu preventivní údržby. Pokyny pro údržbu součástí jsou uvedené jednotlivými výrobci každé součásti zařízení nebo dodavateli instalací zařízení v jejich návodech. V programu údržby musí být zahrnuty přinejmenším následující doporučené údržbové práce:

Denní údržba

 • vyčištění postřikovacích prvků vzduchem a kontrola impaktní fúze nebo sintrovaných usazenin
 • kontrola nastavení nástřikových pistolí a řídicích jednotek
 • kontrola výstupního tlaku nástřikových pistolí
 • kontrola vstřikovačů (impaktní fúze, sintrované usazeniny, opotřebení otěrem)
 •  čištění vstřikovačů a hadic vzduchem
 • čištění aplikačního zařízení, regenerační jednotky a okolního prostředí
 • kontrola účinnosti odsávání regenerační jednotky

Týdenní údržba

navíc kromě denní údržby:

 • kontrola uzemnění
 • kontrola kvality stlačeného vzduchu (čistý, suchý, bez oleje)
 • kontrola stavu nástřikové pistole a napájecího zdroje
 • kontrola práškových hadic s ohledem na impaktní fúzi, sintrované usazeniny a zlomení
 • kontrola zdvihového pohybu reciprokátoru
 • kontrola filtrů a sít

Další údržbové práce specifické pro jednotlivá aplikační zařízení jsou uvedeny v pokynech pro údržbu nebo jiných informacích vydaných výrobcem zařízení. Pravidelně prováděné údržbové práce jsou nutným předpokladem pro bezproblémový proces nanášení. Zavedením komplexního programu údržby je možné minimalizovat prostoje a servis prováděný dodavatelem zařízení. Jestliže se objeví jakýkoli problém, který nelze vyřešit, je nutné kontaktovat servisní oddělení dodavatele zařízení. Specifikace nanášení a vlastností prášku musí být dohodnuty s výrobcem prášku a začleněny do systému zajištění kvality. Ve specifikaci jsou zahrnuty následující vlastnosti, které je nutno sjednat a které ovlivňují výkon nanášení a chování při vytváření filmu: Rozdělení velikosti částic, hustota, chování při tavení, odpor proti spékání, obsah vlhkosti, schopnost fluidizace, tekutost a podmínky vytvrzování. Problémy, které mohou souviset s vlastnostmi prášku, musí být nahlášeny výrobci prášku, aby bylo možné přijmout vhodná nápravná opatření.