Kontaktujte nás


Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic

Alesta® Heat Resistant

Heat Resistant


Když jsme vyvinuli tuto řadu práškových barev, rozpoznali koncoví uživatelé rychle její výhody, které mají přímý vliv na provozní životnost natřeného produktu. Standardní práškové barvy nejsou schopné tyto požadavky splnit. Alesta HR nezpůsobuje při dodržování pokynů pro zacházení a čištění žádné znečištění výrobní linky, takže se může kombinovat se standardními polyesterovými práškovými barvami. Tato tepelně odolná prášková barva je založená na silikonové pryskyřici,
speciálně vyvinuté pro ochranu povrchů při extrémně vysokých teplotách.