Privacy


Global Privacy Statements

Main

Laatst bijgewerkt in:   november 2023

 

Axalta Coating Systems, LLC en wereldwijd aan ons gelieerde bedrijven (gezamenlijk de "Global Axalta Group", "Axalta", "we" of "wij") respecteren uw privacy.

Deze algemene privacyverklaring ("privacyverklaring") beschrijft de soorten persoonsgegevens ("persoonsgegevens") die we kunnen verzamelen, de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens kunnen verzamelen, andere partijen met wie we die gegevens kunnen delen en de veiligheidsmaatregelen die we nemen om de gegevens te beschermen. Het bevat tevens informatie over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid.  Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met enig ander privacybeleid en/of enige andere verklaring of kennisgeving die we bij gelegenheid bekend kunnen maken wanneer we gegevens over u verzamelen of verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld als aanvulling op andere beleidslijnen, verklaringen of kennisgevingen en is niet bedoeld ter vervanging daarvan, tenzij specifiek vermeld.

In de landen waarin we actief zijn, kan onze privacyverklaring verschillen om te voldoen aan lokale praktijken en wettelijke vereisten. Als u via onze website naar een baan solliciteert, kan voor de persoonsgegevens die u ons verstrekt een aparte privacyverklaring gelden.

 

1.  OVER DEZE VERKLARING

Waarop is deze verklaring van toepassing?  Deze verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u online en offline interactie heeft met de Global Axalta Group.  Dit omvat gegevens die worden verzameld via onze websites, wifi-diensten of vergelijkbare door Axalta geleverde technologie, op platforms van derden waarop ons merk staat (bijv. sociale netwerken), mobiele apps en via onze direct marketingcampagnes of andere communicaties, evenals wanneer u onze producten koopt, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven en aanbiedingen, meedoet aan één van onze promoties of wanneer u contact opneemt met de klantenservice.   

Waarop is deze verklaring niet van toepassing? Deze privacyverklaring is niet van toepassing op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie en/of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site beheren van een op de website geplaatste link. Het plaatsen van een link op de website behelst geen instemming met de gelinkte website door de Global Axalta Group.

Aanpassingen aan deze verklaring.  Als we deze verklaring aanpassen, stellen we eerdere versies op verzoek beschikbaar.  Als we deze verklaring wezenlijk aanpassen, stellen we u daarvan op de hoogte via een kennisgeving op onze website of per e-mail (die wordt verstuurd naar het in uw account opgegeven e-mailadres).  Mits de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen we tevens uw toestemming voor wezenlijke aanpassingen die invloed hebben op de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.  We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze praktijken inzake privacy.

 

2.  PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Rechtstreeks van u ontvangen informatie

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan verschillende diensten of mogelijkheden die we aanbieden, bijvoorbeeld:

 • Orders en verzoeken/aanvragen: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u een product of dienst bestelt of een verzoek/aanvraag indient.
 • Websitecommunicaties: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u een abonnement afsluit, u registreert voor het technologieforum of tijdens andere communicaties via de website.
 • Promoties: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promotie, prijsvraag, enquête of aan een andere promotie.
 • Blogs en forums: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan een blog of forum.
 • Evenementen en marktonderzoek: we verzamelen persoonsgegevens wanneer we marktonderzoek verrichten en u ontmoeten op een beurs of op een ander evenement.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen, of conform de voorwaarden van een contract dat we met u zijn aangegaan, en u verzuimt die informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat we het met u aangegane contract of proberen met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u onze producten of diensten te leveren) niet kunnen uitvoeren.  In dat geval kan het zijn dat we het contract moeten annuleren. We stellen u daarvan op de hoogte.

Van derden ontvangen informatie

We kunnen informatie over u verkrijgen bij andere bedrijven en organisaties, zoals openbare databanken, sociale mediaplatforms, onze externe marketingpartners of bij verschillende onafhankelijke inkooporganisaties.

Openbaar beschikbare informatie

We kunnen ook informatie verzamelen die openbaar beschikbaar is.  We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u interactie met ons heeft via sociale media.  Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren, de veiligheid van uw transacties verbeteren en, mits toegestaan door de lokale wetgeving, u productaanbevelingen geven en speciale aanbiedingen doen die waarschijnlijk interessanter zijn voor u.

Automatisch verzamelde informatie

Telkens als u de diensten van Global Axalta Group bezoekt of er interactie mee heeft, alsook met alle externe adverteerders en/of dienstverleners, kunnen we een verscheidenheid aan technologieën gebruiken die automatisch of passief informatie over uw online activiteiten verzamelen.  Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, soort computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, IP-adres, versie van uw besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. Uw "IP-adres" is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw Internet Service Provider (ISP).  Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch geregistreerd in de logbestanden van de Global Axalta Group-server telkens wanneer een gebruiker de website bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina('s). Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het internet en wordt door veel websites automatisch gedaan. De Global Axalta Group gebruikt IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van het gebruik van de website, het diagnosticeren van serverproblemen, het beheren van de website en voor het presenteren van op uw land afgestemde content. Wij kunnen IP-adressen ook gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor we andere persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken.
 • Cookies: Via cookies kan een webserver gegevens versturen naar een computer voor het bijhouden van gegevens en andere doeleinden. Wij gebruiken onder andere cookies en andere technologieën om u beter van dienst te zijn met meer op u afgestemde informatie, om uw toegang tot en gebruik van de website te vergemakkelijken en om u gepersonaliseerde marketing te bieden. Als u niet wilt dat cookies uw informatie verzamelen, beschikken de meeste browsers over een functie waarmee u het gebruik van cookies kunt weigeren. Sommige functies van de website werken mogelijk niet goed als u het gebruik van cookies weigert. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org/
 • Pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën: Deze kunnen worden gebruikt met sommige webpagina's en e-mailberichten in HTML-formaat om onder andere de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers te volgen, het succes van de marketingcampagnes van de Global Axalta Group te meten en om statistieken samen te stellen over websitegebruik en responspercentages.
 • Van u: Informatie zoals uw locatie en andere informatie, bijv. uw communicatievoorkeuren, wordt verzameld als u die informatie vrijwillig verstrekt.

Gecombineerde informatie

Voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden kunnen we over u verzamelde persoonsgegevens combineren met persoonsgegevens die u de Global Axalta Group via andere bronnen verstrekt, zoals productregistraties, vragen of marketingevenementen. We gebruiken de gecombineerde persoonsgegevens conform deze privacyverklaring, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Andere manieren waarop we de door ons verzamelde informatie gebruiken

 

Naast het hierboven genoemde gebruik kunnen we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Zakelijke kansen. Het verkennen of initiëren van zakelijke kansen ten aanzien van mogelijke nieuwe klanten en leveranciers, waaronder:

·        het zoeken naar en verstrekken van informatie aan mogelijke zakelijke klanten, leveranciers en geschikte contactpersonen

·        onderzoek verrichten naar de aankoopgeschiedenis en eerdere interacties, evenals mogelijke interesse in Axalta-producten en diensten van zakelijke klanten en leveranciers

·        contact opnemen met de contactpersonen van mogelijke zakelijke klanten en leveranciers

·        het beoordelen van verkoop- en marketingactiviteiten evenals het beoordelen van de prestaties en conversiepercentages van deze activiteiten

·        het vergemakkelijken van prijsvragen, wedstrijden en vergelijkbare promoties

·        het ondersteunen van berichten aan vrienden via de website

·        het faciliteren van hiermee samenhangende mogelijkheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, voor zover relevant

·        het vergemakkelijken van de communicatie ter bevordering van het voorgaande en/of

·        het voldoen aan rapportage- en auditverplichtingen.

Bedrijfsvoering en het beheren van klantrelaties. De organisatie en activiteiten van ons bedrijf, waaronder:

·        ons bedrijf runnen door het ontwikkelen, produceren, op de markt afzetten, verkopen en leveren van goederen en diensten

·        het verbeteren van onze website, blog, mededelingenbord, forums, chatfuncties, mobiele apps en marketingactiviteiten door het uitvoeren van tests en het onderzoeken en analyseren van gebruikers

·        de website, mobiele apps en marketingcontent laten zien aan gebruikers, klanten en mogelijke nieuwe klanten

·        klanten after-sales diensten bieden

·        het auditen en beoordelen van de prestaties van bedrijfsactiviteiten, inclusief diensten voor klanten en bijbehorende activiteiten

·        training en kwaliteitscontrole

·        het voldoen aan klantrapportage- en auditverplichtingen

·        het faciliteren van mogelijkheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, voor zover relevant en/of

·        het vergemakkelijken van de communicatie ter bevordering van het voorgaande.

Beveiliging en toezicht. Ter beveiliging van en toezicht op onze middelen en ons netwerk, waaronder:

·        toezicht houden op, voorkomen en onderzoeken van vermoedelijk of vermeend wangedrag of wetsovertredingen

·        toezicht houden op, voorkomen, onderzoeken van en reageren op beveiligings- en privacyincidenten en/of

·        toezicht op activiteiten, toegang en gebruik om de veiligheid en het functioneren van onze systemen en middelen te waarborgen.

Audits, rapportages, bedrijfsbestuur en interne bedrijfsvoering met betrekking tot financiële, fiscale en boekhoudkundige audits en audits en beoordelingen van onze bedrijfsvoering, veiligheidscontroles, financiële controles of naleving van wettelijke verplichtingen evenals voor andere interne bedrijfsdoeleinden zoals het beheer van ons programma voor het bewaren van documenten.

Fusies en overnames en overige zakelijke transacties ten behoeve van planning, due diligence en het uitvoeren van commerciële transacties, bijvoorbeeld fusies, overnames, de verkoop of overdracht van middelen, een faillissement of reorganisatie of andere vergelijkbare zakelijke transacties. 

Het verdedigen en beschermen van rechten om juridische geschillen te beheren en daarop te reageren, om te reageren op juridische claims of geschillen en om anderszins onze rechten of belangen, of de rechten, belangen, gezondheid of de veiligheid van anderen vast te stellen, te verdedigen of te beschermen, ook in het kader van al dan niet verwachte geschillen met derden.

Het naleven van toepasselijke wettelijke verplichtingen met betrekking tot het naleven van toepasselijke wettelijke verplichtingen (zoals het reageren op dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) evenals evaluaties, beoordelingen en rapportages die betrekking hebben op dergelijke wettelijke verplichtingen.

Gevoelige persoonsgegevens

Onder verschillende wetten kan bepaalde informatie die we verzamelen worden beschouwd als gevoelige persoonsgegevens ("gevoelige persoonsgegevens") zoals uw financiële rekening, identiteitsinformatie, locatie en alle andere informatie die de veiligheid van u of uw eigendom in gevaar kan brengen of kan leiden tot schade aan persoonlijke reputatie, de lichamelijke of geestelijke gezondheid of tot discriminerende behandeling.  Gevoelige persoonsgegevens omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot:

·       Financiële informatie waaronder bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of overige financiële informatie.

·       Exacte locatie waaronder uw exacte locatie (of de exacte locatie van uw apparaat).

·       Communicatie-informatie: omvat de inhoud van uw correspondentie via e-mail en andere berichtaccounts (behalve wanneer die correspondentie aan of van ons is).

·       Overige gevoelige persoonsgegevens: omvat browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, app of advertentie, soort apparaat, fysieke locatie of bewegingen.

Mits toegestaan door de lokale wetgeving, kunnen we uw gevoelige persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen als dat noodzakelijk is voor onze relatie met u.  We gebruiken die gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.  U moet zorgvuldig afwegen of u gevoelige persoonsgegevens bekendmaakt, maar bedenk dat er gevolgen kunnen zijn als u dat niet doet.  U gaat ermee akkoord dat uw gevoelige persoonsgegevens worden behandeld conform de doeleinden en manieren zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Axalta verzamelt niet bewust gegevens van kinderen.  Bent u jonger dan 16 jaar (of jonger dan 14 jaar in China of jonger dan 18 jaar in Brazilië), verstrek ons dan geen informatie.

Toestemming weigeren

Indien toegestaan door de lokale wetgeving en u weigert toestemming te geven voor het door ons voorgestelde verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonsgegevens, dient u ons daarvan binnen dertig (30) dagen (of binnen de door de plaatselijke wetgeving voorgeschreven termijn) op de hoogte te stellen via de informatie in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.

Toestemming intrekken

Wanneer wij u om toestemming hebben gevraagd uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u volgens bepaalde lokale wetten het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.  Dit omvat het recht uw toestemming voor direct-marketingdoeleinden in te trekken.  Als u uw toestemming intrekt op basis van lokale wetten, heeft dat geen invloed op de wettigheid van de verwerking vóór intrekking van uw toestemming.  Uw toestemming intrekken dient schriftelijk te gebeuren via de informatie in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.  Als u uw toestemming intrekt, is het echter mogelijk dat we niet in staat zijn u de gevraagde ondersteuning of diensten adequaat te verlenen of u producten adequaat te leveren.

Anonimiteit:

Waar mogelijk bieden we klanten de optie anoniem te blijven.  Indien u ons echter niet de persoonsgegevens verstrekt die we nodig hebben, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde ondersteuning of diensten adequaat verlenen of u producten adequaat leveren.

Als u verzuimt persoonsgegevens te verstrekken

Wanneer u bepaalde informatie niet verstrekt als daarom wordt gevraagd of wanneer u uw toestemming intrekt, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan (zoals voor het verlenen van diensten of ondersteuning of het leveren van producten) mogelijk niet uitvoeren of kunnen we mogelijk niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting betalen of verplichte rapportages opstellen).  Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om u een dienst te verlenen, u een voordeel te bieden of om onze verplichtingen jegens u na te komen, delen we u het u mee als u ons geen toestemming geeft de persoonsgegevens te verwerken of als u uw toestemming intrekt.

 

3. JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door minimaal één "juridische grondslag" ten aanzien van verwerking. In de meeste gevallen zal de verwerking berusten op één van de volgende juridische grondslagen:

 • Het uitvoeren van een contract: Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u of voor het ondernemen van stappen om op uw verzoek een contract met u aan te gaan, zoals voor het afwikkelen van een order of voor het verstrekken van productinformatie waar u om heeft verzocht.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een geldende wettelijke verplichting in de EER, het VK, Zuid-Afrika, Rusland of Turkije zoals het bijhouden van de boekhouding.
 • Legitiem belang: Het verwerken is in ons legitieme belang, dat niet minder zwaar weegt dan uw belangen en fundamentele rechten, of
 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het verwerken. Deze toestemming kan volgens de wetgeving worden verkregen als "stilzwijgende toestemming" door toegang tot onze websites.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een contract:
  • u voorzien van documentatie of communicaties waar u om heeft gevraagd (precontractuele stappen)
  • het ondersteunen en beheren van werving, stageplekken, of stageprocessen, waaronder het beoordelen van sollicitaties en het doen van aanbiedingen (precontractuele stappen) 
  • het verstrekken van ondersteuning na verkoop
  • u diensten of producten leveren waarvoor u een contract heeft afgesloten
  • het uitvoeren en beheren van aankoop- of verkoopovereenkomsten met onze leveranciers en klanten die natuurlijke personen zijn
  • het verwerken, evalueren en voltooien van bepaalde transacties die betrekking hebben op de website, en meer in het algemeen transacties die betrekking hebben op de producten en diensten van Axalta.
 • Legitiem belang:
  • het uitvoeren en beheren van aankoop- of verkoopovereenkomsten met contactpersonen van onze leveranciers en klanten die rechtspersonen zijn
  • (of toestemming, indien wettelijk vereist). Het uitvoeren, evalueren, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van de website (waaronder het controleren en analyseren van trends, toegang tot en gebruik van de website voor reclame en marketing met behulp van analysesoftware)
  • het evalueren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten in het algemeen
  • het aanpassen van onze website aan de behoeften van gebruikers
  • u informeren over evenementen, promoties, de website en de producten en diensten van Axalta, voor zover wettelijk toegestaan
  • het corresponderen met gebruikers om hun vragen of klachten op te lossen
  • het u toesturen van marketingcommunicaties, voor zover wettelijk toegestaan
  • de website en vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Axalta en de medewerkers van Axalta beschermen en de veiligheid ervan en van hen te waarborgen
  • het beheren van, beschermen tegen en onderzoeken van fraude, risicoblootstelling, vorderingen en andere verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot het schenden van onze contractvoorwaarden of van wet- en regelgeving
  • het delen van uw persoonsgegevens met derden in verband met de mogelijke of daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of één van onze bedrijfsmiddelen of die van een aan ons gelieerd bedrijf, in welk geval persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze gebruikers deel kunnen uitmaken van de over te dragen bedrijfsmiddelen.

Wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, verkrijgt Axalta uw toestemming alvorens uw persoonsgegevens te verwerken en/of te gebruiken.

Terwijl het verwerken van persoonsgegevens kan worden gerechtvaardigd door minimaal één "juridische grondslag", vereist het verwerken van gevoelige persoonsgegevens minimaal twee "juridische grondslagen" ten aanzien van verwerking.

 

4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

We delen de van u verkregen of over u verzamelde informatie alleen op de volgende manieren en met de volgende categorieën bedrijven:

De Global Axalta Group.  De Global Axalta Group kan uw informatie delen met onze entiteiten om onze loyaliteitsprogramma's te beheren, orders en verzoeken/aanvragen te verwerken en om ons product- en dienstenaanbod uit te breiden en te promoten. Leden van de Global Axalta Group die uw persoonsgegevens ontvangen zijn niet bevoegd die gegevens te gebruiken of te delen, behalve zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, en alle leden van de Global Axalta Group hanteren dezelfde interne procedures ter bescherming van de persoonsgegevens.

Externe dienstverleners.  We kunnen uw persoonsgegevens delen met leveranciers die ons diensten verlenen zoals zakelijke, professionele of technische ondersteuning.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot dienstverleners die diensten van de Global Axalta Group hosten of uitvoeren, gegevensverwerking of andere diensten op het gebied van informatietechnologie, het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van analyses, het verlenen van diensten voor het beheer van klantervaringen en het personaliseren van individuele klantervaringen.  We staan deze partijen niet toe deze informatie te gebruiken of te delen voor enig ander doel dan diensten namens ons te verlenen.

Zakelijke overdracht.  Uw persoonsgegevens worden beschouwd als bedrijfsmiddel en kunnen openbaar worden gemaakt of worden overgedragen aan een derde partij in geval van een voorgestelde of feitelijke aankoop, reorganisatie, verkoop, lease, fusie, joint venture, overdracht, samenvoeging of enige andere vorm van overname, afstoting of financiering van ons gehele bedrijf of een deel daarvan of van bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of een vergelijkbare procedure) van de Global Axalta Group of een divisie ervan, zodat u dezelfde producten en diensten kunt blijven ontvangen van, of dezelfde of een vergelijkbare relatie kunt blijven onderhouden met, de derde partij.

Wettelijke openbaarmakingen.  We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking wordt vereist door de wet, een dagvaarding of een ander juridisch proces, wanneer we van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze contracten of ons beleid af te dwingen of wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking ons helpt de rechten, de eigendommen of de veiligheid van de Global Axalta Group of van onze klanten of partners te beschermen.

Als u toestemming geeft.  We kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven wanneer u ons toestemming geeft of als u ons opdraagt die te delen.

Soorten derde partijen: De volgende soorten derde partijen die uw gegevens kunnen verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden zijn onder andere:

• dienstverleners

• adviseurs en agenten

• overheidsinstanties en wetshandhavingsautoriteiten

• gelieerde bedrijven en dochterondernemingen

• aanbieders van gegevensanalyses

• aanbieders van internetdiensten

• besturingssystemen en platforms

• zakelijke klanten

Axalta verkoopt aan niemand persoonsgegevens van klanten, noch deelt Axalta persoonsgegevens met derden voor commercieel gebruik door die partijen.  Axalta verzamelt, verkoopt of deelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

 

5. GERICHTE RECLAME

Mits toegestaan door de lokale wetgeving, gebruiken de Global Axalta Group en externe dienstverleners cookies, pixel tags, web beacons, clear GIF's of vergelijkbare technologieën om de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers op niet-aangesloten websites in de loop van de tijd te volgen om uw ervaring op de website te personaliseren door u advertenties te presenteren die relevanter voor u zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners om producten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de voorkeuren en interesses die in de loop van de tijd uit uw online activiteiten zijn gebleken. Als u geen gepersonaliseerde advertenties meer wilt ontvangen van externe adverteerders en van advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de Digital Advertising Alliance volgen, kunt u terecht op de afmeldpagina's van NAI en/of DAA. U begrijpt dat deze afmeldmechanismen worden onderhouden door derden, en niet door Axalta. Axalta is niet verantwoordelijk voor deze mechanismen, noch controleert ze die van derden die ervoor kiezen deel te nemen aan dergelijke afmeldprocedures.

 

COOKIEVERKLARING

Deze cookieverklaring geeft u informatie over:

·       De verschillende soorten cookies:

·       De cookies die verplicht zijn op onze websites (essentiële cookies)

·       De cookies die u kunt weigeren (niet-essentiële cookies)

·       De cookies die wij gebruiken

·       Het beheren van uw cookievoorkeuren

Axalta Coating Systems, LLC, wereldwijd daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Axalta", of "wij") en externe dienstverleners gebruiken cookies, pixel tags, web beacons, clear GIF's of vergelijkbare technologieën om de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers op niet-aangesloten websites in de loop van de tijd te volgen om uw ervaring op de website te personaliseren door u advertenties te presenteren die relevanter voor u zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners om producten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de voorkeuren en interesses die in de loop van de tijd uit uw online activiteiten zijn gebleken. Als u geen gepersonaliseerde advertenties meer wilt ontvangen van externe adverteerders en van advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de Digital Advertising Alliance volgen, kunt u terecht op de afmeldpagina's van de NAI-website en/of de DAA-website. U begrijpt dat deze afmeldmechanismen worden onderhouden door derden, en niet door Axalta. Axalta is niet verantwoordelijk voor deze mechanismen, noch controleert deze mechanismen van derden die ervoor kiezen deel te nemen aan dergelijke afmeldprocedures.

Cookies.

"Cookies" zijn kleine bestanden waarmee wij individuele informatie die verband houdt met uw computer of een ander apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot onze website kunnen opslaan. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de gebruiksfrequentie en het aantal mensen dat onze website bezoekt te bepalen en om onze diensten voor u zo prettig en efficiënt mogelijk te maken.

Soorten cookies.  Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies.

●      Sessiecookies maken het voor u gemakkelijker om door de websites te navigeren en verlopen en verdwijnen van uw apparaat wanneer u uw browser sluit.

●      Permanente cookies blijven langer opgeslagen en helpen te begrijpen hoe u de websites gebruikt en verbeteren uw gebruikerservaring. Ze blijven op uw apparaat staan, ook nadat u de browser van uw apparaat hebt gesloten of uw sessie hebt beëindigd. Permanente cookies kunnen langere tijd op uw harde schijf blijven staan.

Bronnen van cookies.  Cookies zijn ook afkomstig van verschillende bronnen: van Axalta (dit zijn "eigen cookies" omdat Axalta de cookies zelf plaatst) en van andere derde partijen (dit zijn "cookies van derden" omdat ze niet door Axalta worden geplaatst). 

●      Eigen cookies worden ingesteld door de website die u bezoekt en kunnen alleen door die site worden gelezen. 

●      Cookies van derden worden niet ingesteld door de eigenaar van de website die u bezoekt, maar door een andere organisatie. Adverteerders en andere derde partijen kunnen bijvoorbeeld hun eigen cookies gebruiken wanneer u op een advertentie of link op onze website klikt, of wij kunnen een derde partij inschakelen die hun eigen cookie instelt om deze dienst uit te voeren.

Cookies van derden en webanalyse.  Wij maken gebruik van diensten van derden, waaronder Google Analytics, om de activiteit op de website te analyseren. Wanneer u de websites bezoekt, verzamelt Google Analytics automatisch informatie van u via de Google Analytics-ID's en verstrekt Google een deel van deze informatie aan ons. Een Analytics-ID is een specifieke reeks cijfers en letters (vaak een "tekenreeks" genoemd) die wordt toegewezen aan uw computer of apparaat, maar die u geen naam geeft. Met de Analytics-ID kan Google gebruiksgegevens van de websites bijhouden, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, patronen in websiteverkeer, "clickstreams", andere soortgelijke informatie over uw gebruik van de websites, het type webbrowser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem/platform dat u gebruikt, uw IP-adres, de websites die u hebben doorverwezen naar of gekoppeld aan onze website en uw CPU-snelheid. Google Analytics deelt de Analytics-ID die is toegewezen aan uw computer of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites en deze te gebruiken niet met anderen. Google Analytics verstrekt ons informatie over het gebruik van onze websites in geaggregeerde vorm (d.w.z. gegevens over veel websitegebruikers samen en niet alleen over u). Een deel van deze gegevens kunnen de regionale locatie van websitegebruikers bevatten, maar ook deze gegevens zijn in geaggregeerde vorm (en dus niet individueel). Wij maken gebruik van deze verzamelde gegevens om ons te informeren over hoe gebruikers de websites gebruiken en om ons te helpen de websites te verbeteren.

Widget cookies op sociale media.  Sommige pagina's van onze websites bevatten sociale-mediafuncties, zoals de knop "Vind ik leuk" op Facebook en widgets, zoals de knop "Deel dit" of interactieve miniprogramma's die op onze websites worden uitgevoerd.  Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op de websites bezoekt en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Sociale mediafuncties en -widgets worden gehost door een externe partij of rechtstreeks op de websites gehost. Zie het gedeelte Sociale media onder het kopje Hoe wij persoonlijke gegevens delen hieronder voor meer informatie over uw interacties met deze functies op onze websites.

 

Soorten cookies.  Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

Essentiële cookies: Er zijn bepaalde cookies die we moeten plaatsen om bepaalde webpagina's te laten functioneren.  Hiervoor is uw toestemming niet nodig.  In het bijzonder:

●      Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website, bijvoorbeeld om de veiligheid te waarborgen. Andere noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat we functies of diensten kunnen bieden waar u uitdrukkelijk om vraagt. Deze cookies vereisen geen toestemming en kunnen niet worden uitgeschakeld (hoewel u in sommige gevallen uw aanvragen kunt wijzigen). U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing krijgt over deze cookies. Als u dit soort cookies blokkeert, bestaat wel de kans dat sommige delen van onze website niet werken.

●      Functionele cookies worden gebruikt om u bepaalde functies te bieden door uw keuzes en instellingen met betrekking tot onze diensten vast te leggen, uw voorkeuren een langere tijd te bewaren en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website zodat wij u een betere ervaring op deze website kunnen bieden. Wij slaan functionele cookies alleen op uw apparaat op en gebruiken die als u daarmee instemt. Als u niet instemt met dit soort cookies, kunnen wij u bepaalde functies niet bieden.

 

Niet-essentiële cookies: Wij gebruiken deze cookies alleen voor intern onderzoek naar hoe we onze website voor onze gebruikers kunnen verbeteren.  Met deze cookies wordt simpelweg beoordeeld hoe u als anonieme gebruiker met onze website communiceert (wat betekent dat de verzamelde gegevens u niet persoonlijk identificeren).

Bovendien worden deze gegevens niet gedeeld met derden of gebruikt voor andere doeleinden.  De geanonimiseerde statistieken kunnen worden gedeeld met contractanten die werken aan communicatieprojecten in het kader van een contract met Axalta.  Het staat u echter vrij dit soort cookies te weigeren ofwel via de cookiebanner die u ziet wanneer u de site voor het eerst bezoekt, ofwel door de pagina met cookievoorkeuren te bezoeken.

●      Prestatiecookies worden gebruikt om zowel de prestaties van onze website als uw ervaring te verbeteren. Google Analytics verzamelt automatisch bepaalde gebruiks- en prestatiegegevens van onze websitegebruikers. De informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerde en anonieme informatie en wij krijgen van deze cookies nooit uw persoonlijke informatie.

●      Analytische cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen analyseren en begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies herkennen en verzamelen informatie over het aantal bezoekers, de pagina's die ze bekijken, hoe lang de pagina's worden bekeken en hoe bezoekers navigeren op onze website. Hierdoor kan de werking van onze website worden verbeterd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Wij zullen alleen analytische cookies op uw apparaat opslaan en gebruiken als u daarmee instemt. Als u niet instemt met dit soort cookies, kunnen wij onze website niet verbeteren op basis van de informatie die we door uw bezoek ontvangen.

●      Targeting cookies en advertentiecookies houden surfgedrag bij en worden gebruikt om gerichte (op interesses gebaseerde) advertenties te leveren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, bijvoorbeeld met adverteerders.

Cookies die wij gebruiken: Wij gebruiken de volgende "cookies" op onze website in verband met sommige hierboven beschreven functies.

Cookienaam

Levensduur

Categorie

 Beschrijving

__atuvc

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-site voor het delen van content via sociale media. Hiermee kan de gebruiker een bijgewerkte telling zien als hij/zij een pagina deelt en terugkeren naar de pagina voordat de cache van het aantal gedeelde items wordt bijgewerkt.

__atvs

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor het delen van content via sociale media die doorgaans is ingebouwd in websites zodat bezoekers content kunnen delen met een scala aan netwerk- en deelplatforms.

ApplicationGatewayAffinity

SESSIE

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt voor het onderhouden van gebruikerssessies. Deze cookie wordt geplaatst door deze website omdat deze draait op het cloudplatform Windows Azure draait. Hierdoor kan het webverkeer tijdens bepaalde delen van de website aan één server worden toegewezen.

ApplicationGatewayAffinityCORS

SESSIE

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt door de Windows Azure Application Gateway in aanvulling op ApplicationGatewayAffinity om een sticky sessie te behouden, zelfs bij cross-originverzoeken (informatie ontvangen van een bron met een andere domeinnaam).

bpazaws52gukakzc__ctrl0_ctl75_uccaptcha

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie schakelt de Captcha-functie in voor formulieren.

CookieConsentPolicy

1 jaar

Functionele cookie

Dit is een Salesforce-cookie die wordt gebruikt om de toestemming van geautoriseerde gebruikers bij te houden.

E-MAIL

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

form_key

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

LITE

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

liveagent_oref

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

liveagent_ptid

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

liveagent_sid

SESSIE

Functionele cookie

Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

liveagent_vc

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

locationPathname

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om een website te bouwen en het URL-pad te identificeren.

LSKey-c$CookieConsentPolicy

1 jaar

Functionele cookie

Dit is een Salesforce-cookie die wordt gebruikt om de toestemming van geautoriseerde gebruikers bij te houden.

mage-cache-storage

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

mage-cache-storage-section-invalidation

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

mage-messages

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie houdt foutmeldingen en andere meldingen bij die aan de gebruiker worden getoond, zoals het cookietoestemmingsbericht en verschillende foutmeldingen.

private_content_version

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

PRO

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

recently_compared_product

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor gemakkelijk navigeren.

recently_compared_product_previous

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor gemakkelijk navigeren.

recently_viewed_product

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie slaat product-ID's op van recent bekeken producten voor gemakkelijk navigeren.

recently_viewed_product_previous

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie slaat product-ID's op van recent bekeken producten voor gemakkelijk navigeren.

section_data_ids

SESSIE

Functionele cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

store

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie wordt vaak gebruikt voor het Magento eCommerce-platform. Deze cookie bepaalt het land van de bezoeker en stelt de voorkeurstaal in wanneer de bezoeker terugkomt.

VERIFY

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

visid_incap_XXXXXX

PERMANENT

Functionele cookie

Deze cookie koppelt bepaalde sessies aan een specifieke bezoeker (bezoeker die een specifieke computer vertegenwoordigt).

__cf_bm

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie is nodig om CloudFlare Bot Management te ondersteunen. Als onderdeel van de botbeheerservice helpt deze cookie om inkomend verkeer te beheren dat voldoet aan criteria die zijn gekoppeld aan bots.

ASP.NET_SessionId

SESSIE

Noodzakelijke cookie

Deze cookie is een platform-sessiecookie voor algemene doeleinden en wordt gebruikt door sites die zijn geschreven met op Microsoft .NET gebaseerde technologieën om de server een geanonimiseerde gebruikerssessie in stand te laten houden.

AWSALB

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie zorgt ervoor dat alle paginaweergaven voor hetzelfde bezoek (gebruikerssessie) naar hetzelfde eindpunt worden verzonden.

AWSALBCORS

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie wordt beheerd door AWS en wordt gebruikt voor taakverdeling.

did

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie wordt gebruikt voor apparaatidentificatie met het oog op bescherming tegen een aanval.

did_compat

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Dit is een fallback-cookie voor anomaliedetectie op browsers. 

incap_ses_*

SESSIE

Noodzakelijke cookie

Deze cookie koppelt HTTP-verzoeken aan een bepaalde sessie (AKA-bezoek).

JSESSIONID

SESSIE

Noodzakelijke cookie

Dit is een platform-sessiecookie voor algemene doeleinden en wordt gebruikt door sites die in JSP zijn geschreven, meestal gebruikt om de server een anonieme gebruikerssessie in stand te laten houden.

mage-cache-sessid

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

De waarde van deze cookie activeert het opschonen van de lokale cacheopslag.

nlbi_XXXXXXX

SESSIE

Noodzakelijke cookie

Deze cookie koppelt bepaalde sessies aan een specifieke bezoeker (bezoeker die een specifieke computer vertegenwoordigt).

OptanonAlertBoxClosed

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie wordt ingesteld door websites die bepaalde versies van de nalevingsoplossing van de cookie-wetgeving van OneTrust gebruiken.  Het wordt geplaatst nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief sluiten.  Hierdoor kan de website het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker tonen. 

OptanonConsent

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie wordt geplaatst door de nalevingsoplossing voor cookies van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kunnen website-eigenaren voorkomen dat cookies in elke categorie in de browser van de gebruiker worden geplaatst als er geen toestemming is gegeven.

PHPSESSID

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Dit is een PHP-sessiecookie die is gekoppeld aan ingesloten content van dit domein.

X-Magento-Vary

PERMANENT

Noodzakelijke cookie

Deze cookie wordt door het Magento 2-systeem gebruikt om te markeren welke versie van een door een gebruiker aangevraagde pagina is gewijzigd.

_ga

PERMANENT

Prestatiecookie

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics en wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als client-id.

_gclxxxx

PERMANENT

Prestatiecookie

Dit is een Google-cookie voor het bijhouden van conversies.

_gid

PERMANENT

Prestatiecookie

Dit is een Google Universal Analytics-cookie die een unieke ID registreert die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

addcookie

SESSIE

Prestatiecookie

Deze cookie voegt een specifieke cookie toe aan cookies.

product_data_storage

PERMANENT

Prestatiecookie

Deze cookie slaat de configuratie op van productgegevens met betrekking tot recent bekeken/vergeleken producten.

Facebook Pixel

SESSIE

Doelgroepgerichte cookie

Dit is een Facebook-cookie die gegevens verzamelt over de interesses van gebruikers via widgets zoals de 'Vind ik leuk'-knop die op veel websites te vinden is.  Deze cookie wordt gebruikt om gerichte reclame aan te bieden aan gebruikers die zijn aangemeld bij de diensten van Facebook.

__atrfs

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Dit is een AddThis-cookie die wordt gebruikt om niet-persoonlijke informatie over het gedrag van de bezoeker en niet-persoonlijke bezoekersstatistieken te verzamelen.

__cflb

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt door Cloudfare gebruikt voor taakverdeling.

__uxq412__id.da1d

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken.

__uxq412__ses.da1d

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken.

_fbp

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren zoals realtime-biedingen van externe adverteerders.

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Dit is een Google Analytics-cookie die wordt gebruikt om een profiel op te stellen van uw interesses op basis van de browsegegevens die zij van u verzamelen.

_gat_UA-

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Een variatie van de _gat-cookie die wordt ingesteld door Google Analytics en Google Tag Manager, zodat eigenaren van websites het gedrag van bezoekers kunnen volgen en de prestaties van de website kunnen meten.

addthisCookie

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie is gekoppeld aan de 'deel'-knoppen waarmee een gebruiker een link van een bericht kan e-mailen of delen.

TOESTEMMING

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Dit is een YouTube-cookie die gebruikersgegevens verzamelt via video's die zijn ingesloten in websites en die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties te tonen aan webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

DEVICE_INFO

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten content bij te houden.

GNWTracker

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie telt bezoeken aan persberichten en stuurt deze informatie terug naar de Newswire analytics van GlobeNewswire voor een overzicht van het aantal keren dat een persbericht is bekeken. Alle informatie die deze cookie verzamelt, is geaggregeerd en dus anoniem.

IDE

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt door Doubleclick (Google) gebruikt om advertenties of retargeting aan te bieden.

loc

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie slaat de geolocatie van de bezoeker op om de locatie van de deler vast te leggen.

sp

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie is gekoppeld aan Eventbrite en wordt gebruikt om content te leveren die is afgestemd op de interesses van de eindgebruiker en om het maken van content te verbeteren. Deze cookie wordt ook gebruikt voor het boeken van evenementen.

test_cookie

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Dit is een testcookie die door Google DoubleClick wordt gebruikt om te controleren of cookies kunnen worden ingesteld.

uvc

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie houdt bij hoe vaak een gebruiker interactie heeft met AddThis.

VISITOR_INFO1_LIVE

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt gebruikt als unieke identificatie om het bekijken van video's bij te houden.

wt_nbg_Q3

SESSIE

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

wt_rla

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

wt3_eid

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

wt3_sid

SESSIE

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

X-Salesforce-CHAT

SESSIE

Doelgroepgerichte cookie

Salesforce gebruikt deze cookies om de gebruiker een live-chatfunctie te kunnen bieden.

xtc

PERMANENT

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt gebruikt door AddThis dat het delen van content door de gebruiker via sociale media registreert.

YSC

SESSIE

Doelgroepgerichte cookie

Deze cookie wordt gebruikt door YouTube om input van gebruikers te onthouden en acties van een gebruiker te koppelen.

De content van een cookie is beperkt tot een identificatienummer. Een naam, IP-adres of andere informatie over de ware identiteit wordt alleen verzameld mits noodzakelijk voor de werking van de functionele cookies (d.w.z. in verband met de inlogfunctie).

Cookiebeheer en toestemming intrekken

Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies en andere trackingtechnologieën op deze website wanneer u de website voor het eerst bezoekt en als wij nieuwe cookies op de website plaatsen, tenzij dit essentiële cookies zijn. In dat geval is uw toestemming niet vereist. Wanneer u deze website bezoekt, verschijnt er een pop-up om u te informeren over ons gebruik van dergelijke cookies. U kunt hiervoor toestemming geven door op "Accepteren" te klikken of cookies weigeren (behalve noodzakelijke cookies) door op "Alleen essentiële cookies accepteren" te klikken.

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken.

Als u cookies weigert, zullen wij deze cookies niet op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van essentiële cookies en een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website.

Als u cookies hebt geaccepteerd maar deze in de toekomst wilt weigeren (uw toestemming intrekken), kunt u de cookies in uw websitebrowser verwijderen en dan verschijnt het cookievenster, inclusief de link naar de cookiebeheerder.

Cookies en browserinstellingen. Cookies kunnen worden uitgeschakeld door de browserinstellingen van uw website zodanig te wijzigen dat cookies worden geweigerd. De procedure hiervoor hangt af van uw browser. Als u cookies weigert, accepteert uw browser geen nieuwe cookies en kunt u (afhankelijk van hoe geavanceerd uw browsersoftware is) op verschillende manieren beslissen of u elke nieuwe cookie accepteert. U kunt ook alle cookies verwijderen die zich al op uw apparaat bevinden. Als u dit doet, moet u mogelijk bepaalde voorkeuren handmatig aanpassen telkens wanneer u deze website bezoekt. In alle moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, meestal door naar het menu 'opties' of 'voorkeuren' van uw browser te gaan. Gebruik de 'Help'-optie in uw browser voor meer details.

●      Cookie-instellingen in Internet Explorer

●      Cookie-instellingen in Microsoft Edge

●      Cookie-instellingen in Firefox

●      Cookie-instellingen in Chrome

●      Cookie-instellingen in Safari Web en iOS.

Het blokkeren van alle cookies (inclusief noodzakelijke cookies) heeft een nadelige invloed op de bruikbaarheid van veel websites, inclusief de onze. Als u noodzakelijke cookies blokkeert, is het mogelijk dat u niet alle functies op deze website kunt gebruiken. U kunt ook cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Het verwijderen van cookies kan echter een nadelige invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, inclusief de onze.

Ga voor meer informatie over cookies naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

 

6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Axalta slaat de door ons verzamelde persoonsgegevens voornamelijk op in de Verenigde Staten.  Om de wereldwijde activiteiten van Axalta te vergemakkelijken, kunnen wij en/of onze dienstverleners uw persoonsgegevens overdragen en openen vanuit locaties over de hele wereld.  Dit kan inhouden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin u woont.  We kunnen bijvoorbeeld een server in het buitenland gebruiken om gegevens op te slaan, die uw persoonsgegevens kunnen bevatten.  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers of andere derden die voor ons werken, of door de vertegenwoordigers en medewerkers van onze moedermaatschappij, daaraan gelieerde bedrijven of andere dochterondernemingen.  Als we uw persoonsgegevens overdragen aan derde partijen in andere landen, doen we dat alleen wanneer de derde partij een adequaat beschermingsniveau biedt conform de wet en uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen of als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

We ondernemen alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.  We delen persoonsgegevens alleen met derden die passende technische en organisatorische maatregelen treffen en die de bescherming van uw rechten garanderen zoals vereist door de op u van toepassing zijnde wetgeving.  We hebben de verschillende categorieën van derden met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen beschreven in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring met de naam "Hoe we uw persoonsgegevens delen", en we kunnen ook wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties.

Bent u bijvoorbeeld woonachtig in de EER, Australië, Brazilië of in China, dan zorgen we ervoor, als we uw persoonsgegevens overdragen buiten uw gebied, dat één van de volgende waarborgen wordt toegepast:

 • We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen die worden geacht een passend beschermingsniveau te bieden ten aanzien van persoonsgegevens (in de EER wordt dat bijvoorbeeld bepaald door de Europese Commissie), of
 • We maken gebruik van specifieke, door de wet goedgekeurde contracten die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als uw land, of
 • We zorgen voor een andere door de wet goedgekeurde bescherming die persoonsgegevens dezelfde bescherming biedt als uw land.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan de volgende landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, de EER, Guatemala, Honduras, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Mexico, Marokko, Nicaragua, Panama, de Filipijnen, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Vietnam.

Voor meer informatie over het overdragen van uw persoonsgegevens vanuit China naar een ander land, verwijzen wij u naar het onderstaande gedeelte "KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CHINA".

 

7. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CALIFORNIË

Dit gedeelte van deze privacyverklaring is van toepassing op ingezetenen van Californië.

"Wettelijke categorieën" van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende "wettelijke categorieën" van persoonsgegevens:

 1. De wettelijke categorie van persoonsgegevens.
 2. Voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die onder elke wettelijke categorie vallen.
 3. De bron van waaruit uw persoonsgegevens worden verzameld.
 4. Het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor elke wettelijke categorie en
 5. De zakelijke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens delen en met wie.

We hebben deze categorieën aan het einde van deze privacyverklaring opgenomen in de tabel m.b.t. persoonsgegevens.

Rechten van ingezetenen van Californië

Wat betreft alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen, heeft u de rechten en keuzes zoals beschreven in hoofdstuk 11 van deze privacyverklaring met de naam Uw rechten en keuzes. Elk verzoek dat u indient, wordt door ons ingewilligd mits het voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten en geen risico inhoudt waardoor onze overige gegevens minder veilig zijn of worden gewijzigd.  U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.

Privacyrechten in Californië krachtens de Californische Shine the Light Act

Krachtens de Californische 'Shine the Light Act' (Cal. Civ. Code § 1798.83) heeft iedere ingezetene van Californië die ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt bij het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden het recht kosteloos een lijst op te vragen en te verkrijgen van de categorieën persoonsgegevens die tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden zijn verstrekt voor de eigen direct-marketingdoeleinden van die derden, evenals een lijst van de categorieën derden aan wie wij die gegevens hebben verstrekt. Dergelijke verzoeken kunnen eenmaal per kalenderjaar worden ingediend voor informatie over delen met derden in het voorgaande kalenderjaar. Ingezetenen van Californië die een dergelijk verzoek willen indienen, kunnen dat schriftelijk doen via CAPrivacy@axalta.com of via ons webformulier voor rechten van ingezetenen van Californië. Uit het verzoek moet blijken dat de aanvrager ingezetene van Californië is en er moet een huidig adres in Californië worden verstrekt.  

Do Not Track-signalen

Via uw browserinstellingen kunt u mogelijk automatisch een "Do Not Track"-signaal doorgeven aan online diensten die u bezoekt. Er bestaat echter geen consensus binnen de sector over wat "Do Not Track" in deze context betekent. Zoals veel online diensten wijzigen we momenteel onze procedures niet wanneer we een "Do Not Track"-signaal ontvangen van de browser van een bezoeker. We reageren echter wel op het Global Privacy Control-signaal voor ingezetenen van Californië die willen afzien van de 'verkoop' van hun persoonsgegevens.

 

8. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN NEVADA

De wet van Nevada biedt inwoners de mogelijkheid af te zien van de verkoop van bepaalde persoonsgegevens, zogenaamde 'gedekte informatie'. We verkopen geen gedekte informatie zoals gedefinieerd in de wet van Nevada en zijn niet voornemens dat te veranderen.

 

9. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CHINA

Voor het verwerken van persoonsgegevens die vallen onder de Personal Information Protection Law van de Volksrepubliek China (de “PIPL”) kunnen we ons beroepen op de volgende juridische grondslagen krachtens de PIPL om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Contracten.  Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan met u aan te gaan of zijn aangegaan, waaronder voor aankopen, orders of diensten.
 • Vrijwillige openbaarmaking.  Voor het gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens of andere persoonsgegevens die rechtmatig zijn verstrekt, binnen een redelijke marge.
 • Toestemming.  Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen, als dat is vereist.

Hoewel het zelden voorkomt, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties:

 • Noodgevallen.  Als reactie op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid of wanneer noodzakelijk om het leven, de gezondheid en de eigendommen van natuurlijke personen in noodsituaties te beschermen.
 • Algemeen belang.  Het verzorgen van nieuwsberichten, toezicht op de publieke opinie en andere handelingen in het algemeen belang, binnen een redelijke marge.
 • Strafrechtelijke veroordelingen.  Waar nodig voor het verwerken van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, zoals toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving.
 • Wet- en regelgeving.  Andere omstandigheden zoals voorzien in de wet- en regelgeving.

Privacyrechten

Wat betreft alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen, heeft u de rechten en keuzes zoals hierboven beschreven in hoofdstuk 11 van deze privacyverklaring met de naam Uw rechten en keuzes. Elk verzoek dat u indient, wordt door ons ingewilligd mits het voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten en geen risico inhoudt waardoor onze overige gegevens minder veilig zijn of worden gewijzigd.  U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.

Internationale gegevensoverdrachten

Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen aan een land buiten China, gebruiken we wettige mechanismen voor grensoverschrijdende overdracht om uw persoonsgegevens over te dragen en treffen we de nodige maatregelen om te zorgen dat buitenlandse ontvangers het beschermingsniveau kunnen bieden dat is vereist conform de toepasselijke Chinese wetten.  U begrijpt dat uw persoonsgegevens kunnen worden geëxporteerd naar de volgende landen/regio's buiten China voor de aangegeven doeleinden.  U gaat akkoord met deze grensoverschrijdende overdracht, anders kunnen we uw relatie met Axalta mogelijk niet voortzetten.

Ontvanger

Zie hoofdstuk 4

Ontvangend land/Ontvangende regio

Zie hoofdstuk 4

Soorten persoonsgegevens

Zie hoofdstuk 2

Doeleinden

Zie hoofdstuk 2

Overdrachtmethode

Zie hoofdstuk 6

Bewaartermijn

Zie hoofdstuk 12

Privacyverklaring ontvanger

Verstrekt waar en wanneer wettelijk vereist

 

 

 

10. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN MEXICO

Identiteit van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van persoonsgegevens: Axalta Coating Systems México, S. de R.L. de C.V.

Adres: Avenida Industria Eléctrica número 10, Colonia Industrial Barrientos, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54015, Estado de México, México

Contactinformatie:

E-mail: PrivacidadAXALTA@axaltacs.com

Telefoonnr.: 53.66.46.00 van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

Hoe kunt u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet (of bezwaar) uitoefenen? U of uw wettelijke vertegenwoordiger kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen en uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar onze afdeling Bescherming persoonsgegevens via PrivacidadAXALTA@axalta.com.  U kunt ook van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (Mexico Central Time) bellen naar 53.66.46.00. We staan u graag te woord. Op verzoek verstrekken we u een "Aanvraagformulier voor het uitoefenen van rechten door rechthebbenden".

Opdat onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens gevolg kan geven aan uw verzoek, moet u of uw wettelijke vertegenwoordiger uw identiteit op de juiste manier aantonen. Daarvoor moet u alle op het formulier aangegeven velden invullen, en het formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van één van de daarin vermelde huidige officiële legitimatiemogelijkheden.

Mocht de verstrekte informatie onjuist of onvoldoende zijn of als het betreffende legitimatiedocument niet is bijgevoegd, kan onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek vragen de ontbrekende informatie of documenten te verstrekken die nodig zijn voor het verwerken ervan. U heeft tien (10) werkdagen de tijd om aan het verzoek te voldoen, gerekend vanaf de dag na ontvangst van het verzoek. Als er binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt uw verzoek geacht niet te zijn ingediend.

Onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens stelt u binnen een termijn van maximaal twintig (20) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek in kennis van de genomen beslissing, zodat deze in voorkomend geval binnen vijftien (15) werkdagen na mededeling van het antwoord van kracht wordt.

Opties en hoe u het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens kunt beperken. U kunt het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken door een verzoek te sturen naar onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens via PrivacidadAXALTA@axalta.com. Voor de vereisten om uw identiteit te bewijzen evenals de procedure om aan uw verzoek te voldoen, gelden dezelfde in het vorige hoofdstuk aangegeven criteria. Als uw verzoek adequaat is, zal onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens het registreren op de eigen uitsluitingenlijst van Axalta.

Autoriteiten. U heeft het recht contact op te nemen met het National Institute of Transparency Access to Information and Protection of Personal Data (INAI) om een geschil in verband met uw recht op bescherming van persoonsgegevens kenbaar te maken.

 

11. UW RECHTEN EN KEUZES

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wat betreft uw persoonsgegevens.  U heeft het recht:

Te weten welke persoonsgegevens we hebben.  U kunt het recht hebben te weten welke persoonsgegevens over u worden verzameld, of deze openbaar worden gemaakt en aan wie.  U heeft ook het recht ons uitleg te vragen over de regels en het beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens.

Toegang tot uw persoonsgegevens.  U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens.  U ontvangt dan een kopie van de door ons over u bewaarde persoonsgegevens zodat u kunt controleren of we die rechtmatig verwerken.  U kunt redelijkerwijs toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de Privacy Office van de Global Axalta Group. We kunnen u om specifieke informatie vragen zodat we uw identiteit en recht op toegang kunnen bevestigen en u de persoonsgegevens die wij over u hebben kunnen vinden aan u verstrekken.

Uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren is niet onvoorwaardelijk.  Er zijn situaties waarin de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren sommige of alle persoonsgegevens die wij over u bewaren te verstrekken.  Bovendien kunnen de persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd.  Als wij u geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven, delen we u de reden daarvan mee met inachtneming van eventuele wettelijke of reglementaire beperkingen.

Uw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken  We streven ernaar dat de persoonsgegevens waarover we beschikken nauwkeurig, actueel en volledig zijn.  Als u van mening bent dat de persoonsgegevens over u onjuist, onvolledig of verouderd zijn, kunt u verzoeken om herziening of correctie van die gegevens.  We zullen redelijke inspanningen leveren om de gegevens te herzien en, zo nodig, redelijke inspanningen leveren om agenten, dienstverleners of andere derden die onjuiste informatie hebben ontvangen hiervan op de hoogte te stellen, zodat de gegevens in hun bezit ook kunnen worden gecorrigeerd of bijgewerkt.  We behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens die wij nauwkeurig achten of die noodzakelijk zijn voor onze administratie, niet te wijzigen.

Uw persoonsgegevens laten wissen.  U kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er voor ons geen wettelijke reden is die te blijven gebruiken.  U heeft ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen het verwerken heeft uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om aan de wet te voldoen.  Houd er rekening mee dat we uw verzoek tot wissen niet altijd kunnen inwilligen om specifieke juridische redenen, die we u, mits van toepassing, meedelen na de ontvangst van uw verzoek.

Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt in bepaalde omstandigheden het recht hebben bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons.  Dit recht is van toepassing als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang (of dat van een derde), dat u kunt aanvechten als u van mening bent dat het uw fundamentele rechten en vrijheden aantast.  U heeft tevens het recht bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.  In sommige gevallen kunnen we echter aantonen dat we een dwingende juridische grondslag hebben om uw gegevens te verwerken of wettelijke verplichtingen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Gegevensportabiliteit:  U kunt verzoeken dat we uw persoonsgegevens overdragen aan u of aan een derde partij.  Wij verstrekken u, of een door u gekozen derde, vervolgens uw informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar bestandsformaat.  Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of als we de informatie hebben gebruikt om een met u aangegaan contract uit te voeren.

Afmelden voor verkoop/marketing: Axalta biedt u veel opties met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Door contact op te nemen met Axalta kunt u zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige elektronische marketingberichten van Axalta en verzoeken dat we uw persoonsgegevens niet delen met niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden.

Let er tevens op dat wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van aan marketing gerelateerde berichten van de Global Axalta Group, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen en dat u zich daarvoor niet kunt afmelden.

Als u het gebruik van Axalta van eerder door u verstrekte persoonsgegevens wilt controleren, corrigeren, bijwerken, tegenhouden, verwijderen of anderszins beperken, neem dan contact op met ons via de methoden die staan vermeld in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.

Geen discriminatie, stimulansen: Bedrijven mogen mensen die hun privacyrechten uitoefenen niet discrimineren. Er kan sprake zijn van discriminatie als een bedrijf goederen of diensten weigert te leveren of een ander niveau of een andere kwaliteit levert, of andere prijzen of tarieven hanteert (of suggereert te zullen hanteren) of sancties oplegt aan ingezetenen die hun privacyrechten uitoefenen, mits dit in redelijke mate verband houdt met de waarde die iemands gegevens hebben voor het bedrijf.

Het verwerken beperken: Volgens de wetgeving van uw land kunt u ons vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken: (a) wanneer u wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen (c) wanneer u wilt dat we de gegevens bewaren, ook al hebben we ze niet meer nodig, omdat u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uit te oefenen of te verdedigen of (d) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar moeten nagaan of we een dwingende juridische grondslag hebben om ze te gebruiken.

Het verwerken van gevoelige informatie beperken: U kunt het recht hebben ons te vragen onze verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is voor onze relatie met u.  Hoewel Axalta het verwerken van uw gevoelige persoonsgegevens te allen tijde beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, staat het u vrij contact op te nemen met ons via de methoden die staan vermeld in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.

Het recht een klacht in te dienen: U heeft het recht contact met ons op te nemen over onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens, en u kunt dit doen via één van de methoden die staan vermeld in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.  We beoordelen uw klacht en nemen contact met u op mochten we meer informatie nodig hebben om tot een oplossing te komen.  Bovendien heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met een overheidsinstantie als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt conform de wetten en beginselen die in uw thuisland gelden.  Als u een klacht wilt indienen bij een autoriteit, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw land, waaronder, maar niet beperkt tot: Canada: Office of the Privacy Commissioner of Canada of de Privacy Commissioner van uw provincie of regio. Australië: de Australische Privacy Commissioner. Brazilië: de National Data Protection Authority. De EER: de toezichthoudende autoriteit van uw land. China: de Cyberspace Administration of China.

Rechten in verschillende landen:  Afhankelijk van waar u woont, kunt u de volgende aanvullende rechten hebben:

 • Overdracht: In Brazilië, China of in de EER kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar bestandsformaat.  Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of als we de informatie hebben gebruikt om een met u aangegaan contract uit te voeren.
 • Tussenkomst in geautomatiseerde besluitvorming: In Brazilië, China of in de EER kunt u een verzoek indienen voor een menselijke beoordeling van een geautomatiseerd besluit dat uw belangen aantast, waaronder besluiten die zijn bedoeld voor het vaststellen van uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid.  U kunt ook het recht hebben ons te vragen het geautomatiseerde besluitvormingsproces toe te lichten. 
 • Anonimiseren: Als u in Brazilië woont en van mening bent dat wij krachtens de wet onnodige of buitensporig veel persoonsgegevens over u verwerken, kunt u ons vragen die te anonimiseren, te blokkeren of te verwijderen. 
 • Afmelden van gegevensverzameling: Klanten in India en China kunnen zich afmelden voor het verzamelen van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.  Als u kiest voor het afmelden van gegevensverzameling, is het echter mogelijk dat we niet in staat zijn u de gevraagde ondersteuning of diensten te verlenen of u producten, diensten of ondersteuning te blijven leveren.

Een verzoek indienen:  Als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via de informatie in hoofdstuk 14 "Contact" van deze privacyverklaring.  Vermeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het specifieke soort verzoek dat u wilt indienen (een verzoek om informatie, tot wissen, afmelden voor verkoop, etc.)  Als u wilt dat een gemachtigde agent of advocaat namens u een verzoek indient, vragen we u een schriftelijke bevestiging van het feit dat u de agent of advocaat heeft aangewezen zoals beschreven in het gedeelte "Uw identiteit verifiëren" hieronder. Vervolgens verifiëren we de identiteit van de agent of advocaat.

Reageren op verzoeken: Uw verzoek wordt beoordeeld om te bepalen of het voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten en geen risico inhoudt waardoor onze overige gegevens minder veilig zijn of worden gewijzigd.  Als we uw verzoek deels niet kunnen inwilligen, laten we u dat in ons antwoord weten evenals de reden(en) waarom.

Uw identiteit verifiëren: Om u en uw informatie te beschermen, kunnen we u vragen bepaalde informatie te bevestigen voordat we uw verzoek inwilligen.  Als u bijvoorbeeld een verzoek indient, vragen we u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen.  Voor bepaalde verzoeken maken we gebruik van een combinatie van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, adres en/of geboortedatum om uw identiteit te verifiëren zodat we uw gegevens kunnen beschermen.  Als u een gemachtigde of advocaat aanwijst om namens u een verzoek in te dienen, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren en ons de identiteit en contactgegevens van de gemachtigde of advocaat te verstrekken.

 

12. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bewaren we uw persoonsgegevens (1) zolang nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen en conform deze privacyverklaring of (2) omdat we een andere juridische grondslag hebben om de gegevens te bewaren na de periode waarin die nodig waren voor het oorspronkelijke doel.  Mits toegestaan door de lokale wetgeving en wanneer de juridische grondslag voor het verwerken van die gegevens uitsluitend is gebaseerd op toestemming, verwijderen we de persoonsgegevens als die toestemming wordt ingetrokken.

 

13. VEILIGHEID VOOR ALLES

We zijn ons bewust van het belang van de veiligheid van uw persoonsgegevens.  We beschermen uw gegevens door veiligheidsmaatregelen te treffen, waaronder fysieke, administratieve en technische waarborgen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijzigingen van uw informatie te beperken.

Hoewel we veiligheidstechnologieën en -procedures toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen, is geen enkel systeem gegarandeerd 100% veilig.  We kunnen de veiligheid van de door u aan ons verstrekte informatie dan ook niet garanderen of waarborgen.  Uw gebruik van Axalta-diensten en het verstrekken van uw informatie aan ons is op eigen risico.

 

14. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u als volgt contact met ons opnemen:

E-mail: Data-Privacy@axalta.com

Telefoonnr.:  1-(855)-547-1461

Adres:  50 Applied Bank Blvd STE 204, Glen Mills, PA 19342

Ingezetenen van Californië kunnen contact met ons opnemen via: CAPrivacy@axalta.com

Ingezetenen van Zuid-Afrika kunnen contact met ons opnemen via:

Hannes Kloppers, The Axalta Group South Africa (Pty) Ltd, 121 Gazelle Avenue, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, South Africa

Telefoonnr. +27 10 592 1768.

Ingezetenen van Turkije kunnen contact met ons opnemen via:

Elif Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife sokak No: 9, 41480 Çayırova / Kocaeli, Türkiye,

Telefoonnr. +90 262 674 00 00.

Ingezetenen van Brazilië kunnen contact met ons opnemen via: dpo-data-protection-officer@axalta.com.

TABEL M.B.T. PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen de persoonsgegevens van klanten zoals hierboven beschreven voor de volgende zakelijke doeleinden, mits toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.  We kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks verkrijgen van uzelf, van partners, contractanten, consultants, leveranciers, derden (via antecedentenonderzoek), distributeurs, klanten, van aan ons gelieerde bedrijven of van andere personen en bedrijven, evenals uit openbare gegevensbronnen zoals bureaus voor consumentenrapportage of van recruiters of talentenbureaus.  Soms verzamelen we met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

Wettelijke categorie

Voorbeelden van soorten verzamelde gegevens

Bronnen

Doeleinden voor verzamelen en gebruik

Delen met derden

A. Identificatoren.

Echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere vergelijkbare identificatoren.

·  Rechtstreeks van uzelf

·  Automatisch van uw apparaten

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

·  Aankoopregistratie

·  Garantie

·  Communicatie via de website

·  Promoties

·  Blogs en forums

·  Evenementen en marktonderzoek

·  Dienstverleners

·  Zakelijke partners

·  Reclamenetwerken

·  Promotionele reclamebedrijven

B. Categorieën persoonsgegevens die zijn opgenomen in het California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Naam, handtekening, burgerservicenummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoort-, rijbewijs- of identiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering.

Sommige persoonsgegevens uit deze categorie kunnen overlappen met andere categorieën.

·  Rechtstreeks van uzelf

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

·  Aankoopregistratie

·  Garantie

·  Communicatie via de website

·  Promoties

·  Blogs en forums

·  Evenementen en marktonderzoek

·  Dienstverleners

·  Zakelijke partners

·  Reclamenetwerken

·  Promotionele reclamebedrijven

C. Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving.

Leeftijd (40 jaar en ouder), ras, huidskleur, afkomst, oorspronkelijke herkomst, nationaliteit, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische gesteldheid, fysieke of mentale beperking, geslacht (inclusief gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (waaronder erfelijke genetische informatie).

 

Niet verzameld

Niet verzameld

N.v.t.

D. Commerciële informatie

Gegevens over persoonlijke eigendommen, aangekochte, verkregen of overwogen producten of diensten of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenis of -tendensen.

·  Rechtstreeks van uzelf

·  Automatisch van uw apparaten

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

·  Aankoopregistratie

·  Garantie

·  Promoties

·  Evenementen en marktonderzoek

·  B2B-klanten

·  Zakelijke partners

 

 

E. Biometrische informatie

Genetische, fysiologische, gedragsmatige en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt voor een sjabloon of om een andere identificator of identificerende gegevens te achterhalen, zoals vingerafdrukken, gezichts- en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen en gegevens over slaap, gezondheid of beweging.

Niet verzameld

Niet verzameld

N.v.t.

F. Internet of andere vergelijkbare netwerkactiviteiten.

Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, app of advertentie.

·  Automatisch van uw apparaten

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

·  Aankoopregistratie

·  Garantie

·  Communicatie via de website

 

·       Dienstverleners

G. Locatiegegevens

Fysieke locatie of bewegingen

Niet verzameld

Niet verzameld

N.v.t.

H. Zintuiglijke gegevens

Audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of vergelijkbare informatie.

Niet verzameld

Niet verzameld

N.v.t.

I. Beroepsmatige of werkgerelateerde informatie.

Huidige baan, arbeidsverleden of prestatiebeoordelingen.

·  Rechtstreeks van uzelf

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

·  Communicatie via de website

·  Promoties

·  Evenementen en marktonderzoek

·       Dienstverleners

J. Niet-openbare informatie over genoten onderwijs (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de instelling optreedt, zoals punten, puntenlijsten, klassenlijsten, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiële gegevens van studenten of disciplinaire gegevens over studenten.

Niet verzameld

Niet verzameld

N.v.t.

K. Gevolgtrekkingen uit andere persoonsgegevens

Een profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, vaardigheden en competenties weergeeft.

·  Rechtstreeks van uzelf

·  Automatisch van uw apparaten

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

·  Communicatie via de website

·  Evenementen en marktonderzoek

N.v.t.

L. Gevoelige persoonsgegevens zoals gedefinieerd in § 1798.140(ae) van de California Privacy Rights Act

Burgerservicenummer, rijbewijsnummer, identiteitskaartnummer, paspoortnummer, exacte locatie, ras of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- en genetische gegevens, biometrische gegevens, informatie over iemands seksleven of seksuele geaardheid, inloggegevens van een consumentenaccount, rekening-, betaalkaart- of creditcardnummer in combinatie met een verplichte beveiligings- of toegangscode, wachtwoord of informatie die toegang geeft tot een account, de inhoud van post, e-mails en sms-berichten wanneer het bedrijf niet de beoogde ontvanger is. 

·  Rechtstreeks van uzelf

·  Van derden

·  Orders en verzoeken/aanvragen

 

N.v.t.

We kunnen tevens informatie verzamelen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of aan wettelijke verzoeken.

Uitschakelen

Analytische cookies

 

Het analysesysteem van Axalta gebruikt cookies om informatie te verzamelen over bezoekersactiviteit op de websites en andere online diensten van Axalta. De verzamelde gegevens worden verzonden naar Webtrekk en/of Google Analytics, onze partners in analytics, voor analyse en rapportage. Axalta gebruikt deze informatie om zijn diensten aan zijn gebruikers te verbeteren. De gegevens worden alleen in verzamelde vorm gebruikt. Meer details zijn hier te vinden