Kontakt


Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży farb proszkowych
ul. Lodowa 130,
93-232 Łódź  

Certyfikaty morskie


Dyrektywa w sprawie wyposażenia statków (MED) to akt prawny napisany przez Komisję Europejską w celu zapewnienia jakości wyposażenia morskiego na pokładzie statków pływających pod banderą europejską. Celem dyrektywy jest zwiększenie bezpieczeństwa na morzu i zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia morza. Dyrektywa 2014/90 / UE stanowi, że sprzęt morski, który ma być zainstalowany na nowych lub istniejących statkach, musi być opatrzony znakiem zgodności koła "Znak koła" i opatrzony znakiem zgodności MED.