Kontakt


Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży farb proszkowych
ul. Lodowa 130,
93-232 Łódź  

Certyfikaty ISO


Jakość

Jakość jest niezbędna dla wszystkiego, co robimy. Nasze zakłady produkujące powłoki proszkowe posiadają certyfikat jakości ISO 9001. Przestrzeganie wspólnych standardów branżowych jest pierwszym krokiem w naszym zobowiązaniu do zapewnienia jakości. Nasze działania opierają się na dodatkowych systemach jakości produkcji, które wyznaczają cele i stosują dyscypliny, które w wielu przypadkach wykraczają poza te wyznaczone przez dobrowolne organizacje normalizacyjne.

Środowisko

Nasze globalne zaangażowanie zaczyna się od zobowiązania do minimalizowania wpływu na środowisko w całym spektrum naszych działań biznesowych, od rozwoju produktu i produkcji po dystrybucję i składowanie odpadów. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i wymogów prawnych to tylko punkt wyjścia. Każdy z naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie posiada certyfikaty ISO 14001 i RC 14001. Wiemy, że ciągłe doskonalenie jest integralną częścią zrównoważonego rozwoju i codziennie rzucamy sobie wyzwanie, aby znaleźć lepsze sposoby zarządzania naszymi operacjami.