Kontakt


Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży farb proszkowych
ul. Lodowa 130,
93-232 Łódź  

Wymagania AAMA


 

Nasze produkty Alesta® AP i Alesta® SD spełniają wymagania AAMA, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony.

  Qualicoat AAMA
Alesta® AE Architectural Polyester Class 1 AAMA 2603
Teodur® AE Architectural Polyester Class 1 AAMA 2603
Alesta® SD SuperDurable Polyester Class 2 AAMA 2604