Bodyshop Optimizer / Bodyshop Cockpit

Högsta Prioritet: Lönsamhet


Granska och finjustera varje enskild faktor i affärsresultatet för att generera mer vinst.  Bodyshop Cockpit ger dig viktig information om relevanta vinst- och förlustfaktorer samt affärsaspekter i hela din lackeringsverksamhet. Tillsammans med vår avancerade molntjänst –  Bodyshop Cockpit – analyseras din verkstads resultat kontinuerligt och du får rekommendationer om hur du kan optimera arbetet för att med tiden öka lönsamheten steg för steg.

 

 

Bodyshop Optimizer: fördelar och funktioner


every business variable

KONTROLL AV SAMTLIGA AFFÄRSVARIABLER

Från försäljning och intäkter till kostnader och utgifter, från personalens arbetsbörda till verkstadens kapacitet – med hjälp av Drivus konsulter och experter kan Bodyshop Optimizer identifiera potentiella effektivitetsvinster.

improved profitability

ÖKAD LÖNSAMHET

Konsulttjänsten omfattar regelbundna analyser av ekonomi och verksamhet och kan därmed bidra till förbättrad lönsamhet över tid och leverera förbättrade resultat i hela din lackeringsverksamhet.

personal consultancy

PERSONLIGA KONSULTTJÄNSTER

Få personlig expertrådgivning och regelbundna konsultsamtal per video med Drivus-experter. De utvärderar din nuvarande status med hjälp av Bodyshop Cockpit, en anpassad kontrollpanel med viktiga nyckeltal. Handlingsplaner för förbättringar tas sedan fram tillsammans med våra Drivus-konsulter.

Bodyshop Bockpit: fördelar och funktioner


costs down quality

KOSTNADER: NER. KVALITET: UPP.

Minska de årliga driftskostnaderna och förbättra resultaten, samtidigt som du höjer verkstadens servicekvalitet – då blir det också enklare att värva och behålla kunderna.

seamless integration

SMIDIG INTEGRERING

Data behöver inte läggas in manuellt. Genom att smidigt integrera verkstadens administrationssystem sparar du tid och undviker risken för mänskliga fel.

intuitive tools

KRAFTFULLA MEN INTUITIVA VERKTYG

Bodyshop Cockpit presenterar komplicerad information på en överskådlig kontrollpanel. Den intuitiva grafiken och digitala verktyg hjälper dig att visualisera hela verkstadens resultat och jämföra med mål och benchmarks. 

Packages


Standard

 • En dags bedömning av lackeringsverkstadens resultat på plats
 • Utbildning i Paintshop Cockpit
 • 2 halvdagar med en konsult
 • 2 digitala avstämningssamtal om nyckeltal (per år)   

Premium

 • En dags bedömning av lackeringsverkstadens resultat på plats
 • Utbildning i Paintshop Cockpit
 • 2 halvdagar med en konsult
 • Skräddarsydd handlingsplan
 • 4 digitala avstämningssamtal om nyckeltal (per år)
 • En dags bedömning av lackeringsverkstadens resultat på plats (per år)

Så här fungerar det


Bodyshop Optimizer är en konsulttjänst i Axalta-portföljen som används för att höja verkstäders lönsamhet. Den hjälper till att granska och finjustera alla aspekter av affärsresultaten för att uppnå större vinst.

1. Efter en kort bedömning av din verkstad utbildas användarna i hur man använder Bodyshop Cockpit. 

2. Potentiella förbättringsområden identifieras baserat på insamlade data och resultaten av den ekonomiska analysen, med särskild tonvikt på lönsamhet.

3. I samarbete med kunden tar Axalta-experten fram handlingsplaner som sedan införlivas i den övergripande ”kontoplanen”, som är specifik för verkstaden.

4. Genom att kontinuerligt samla in data kan vi tillsammans ta reda på vilka resultat- och lönsamhetsparametrar som påverkar verksamheten. Därefter kommer vi överens om ett uppföljningsprogram för att förbättra dessa mått.

 

how it works

Öka lönsamheten med Bodyshop Cockpit och Bodyshop Optimizer.