Vilkår for bruk og juridiske retningslinjer


Juridiske retningslinjer

Axalta Coating Systems Norway AS
Pb. 6154 Etterstad
0602 OSLO
Norway

Tel: +47 22 08 79 00
E-Mail: info.norge@axalta.com  

Terms of Use

Main

 

Velkommen til vår Internett- side. Axalta tilbyr deg denne siden på følgende vilkår og betingelser. Når du bruker denne siden har du samtykket i å oppfylle de vilkår som er lagt frem nedenfor. Hvis du har spørsmål knyttet til disse vilkårene, vennligst kontakt Axalta.

 

Informasjon

Axalta vil uten kunngjøring kunne endre og/ eller avbryte driften av denne siden til enhver tid på eget initiativ og påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere siden.

 

Opphavsrett

Axalta har full opphavsrett. Tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animerte filer, videofiler og fremvisningen av disse på Axalta`s Internett-sider er alle beskyttet av opphavsrett og annen beskyttelse av intellektuell materiale. Disse elementene kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon og kan heller ikke endres eller bli fremvist på andre Internett- sider. Dette gjelder særlig for reproduksjoner, oversettelser, arkivering på mikrofilm og elektronisk databehandling.

 

Varemerker

Med mindre det fremgår  noe annet, er alle varemerker som vises på Axalta`s Internett-sider beskyttet av varemerkerettigheter, inkludert hver enkelt av Axalta`s bedriftslogoer, symboler og modeller av merket. Våre logoer, Axalta, Axalta Coating Systems, og alle Axalta sine produkt-og tjenestenavn er varemerker eller registrerte varemerker for Axalta Coating Systems, LLC og / eller dets partnere. Andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Axalta`s varemerke må ikke brukes i forbindelse med noen produkter  eller service som ikke er et Axalta produkt eller service. Disse varemerkene må ikke brukes uten at det i forveien har blitt gitt samtykke av Axalta.

 

Produktinformasjon som er spesifisert for hvert land

Som følge av Axalta globale og lokale virksomhet, vil noe av informasjonen ikke være relevant for alle besøkende rundt om i verden. Hvis de av Axalta`s produkter, programmer og tjenester som er nevnt på denne Internett-siden ikke er tilgjengelige i ditt land, innebærer det at det ikke finnes en slik referanse eller at Axalta har til hensikt å annonsere disse produktene, programmene eller tjenestene i ditt land. Rådfør deg med din lokale Axalta kontakt for ytterligere informasjon om tilgjengeligheten av våre produkter i ditt land.

 

Ansvarsfraskrivelse

All(e) bilder, tekst, priser og annet innhold har blitt innhentet og satt sammen av Axalta med den ytterste aktsomhet og vises kun på denne Internett-siden for informative formål. Likevel, til og med i de tilfeller hvor du vil bruke denne informasjonen for å handle med oss, kan ikke Axalta garantere at opplysningene som er gitt på denne Internett-siden er korrekte eller fullstendige. Med unntak av direkte skade voldt forsettelig eller grovt uaktsomt av Axalta, er ikke Axalta ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle, straffbare, tilfeldige eller andre følgeskader som oppstår ut av eller oppstår i forbindelse med ditt besøk på dette Internett-område inkludert, uten begrensninger, tap av fortjeneste, produksjons avbrudd og tap av programmer eller elektronisk data. Videre fraskriver Axalta seg fra ansvar for produkters forutsatte omsettelighet, anvendelighet for bestemte formål eller overensstemmelse med lover, patenter eller andre rettigheter hos en tredjepart.

 

Linker

Alle koblinger til Axalta`s webområder fra tredjeparter må godkjennes skriftlig av Axalta. Axalta godtar likevel koblinger der koblingen og sidene som aktiveres av koblingen, ikke:

  • oppretter rammer eller miljøer rundt sider eller materiale på Axalta`s webområde eller bruker andre teknikker som endrer den visuelle presentasjonen eller fremtoningen til innhold på Axalta`s webområde
  • lager sammenligninger av Axalta`s produkter eller tjenester med konkurrerende produkter eller tjenester
  • gjengir materiale på Axalta`s webområde eller logoer eller varemerker som tilhører Axalta, uten skriftlig samtykke fra Axalta
  • gir en feilaktig fremstilling av ditt forhold til Axalta
  • antyder at Axalta godkjenner eller anbefaler tredjeparten, tredjepartens webområde eller tredjepartens tjenester eller produkter på noen måte
  • gir et feilaktig eller misvisende inntrykk av Axalta eller på annen måte skader verdien av Axalta`s navn og varemerker
  • har innhold som kan oppfattes som grovt, truende, sjikanerende, støtende eller voldelig eller som er i strid med eller oppfordrer til brudd på gjeldende lov
  • har innhold som kan oppfattes som obskønt, pornografisk eller seksuelt eksplisitt.

 

Fargevisninger

Innholdet som vises på denne hjemmesiden har kun til hensikt å informere og er ikke bindende i henhold til loven. Farger som blir vist, beror på programvarens egenskaper og innstillinger. Fargeforskjell mellom de farger som vises på hjemmesiden og den virkelige fargens utseende kan derfor ikke utelukkes.

 

Ingen lisens

Den intellektuelle eiendom som er fremvist på denne Internett-siden, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Ingenting på denne Internett-siden skal tolkes slik at de, underforstått eller på annen måte, gir noen form for lisens eller rettigheter i eller til intellektuell eiendom uten uttrykkelig tillatelse fra Axalta eller eieren av rettigheten, hvis Axalta ikke er eier.

 

Passordbeskyttelse

Hvis en bruker skulle bli tildelt et passord  er brukeren alene ansvarlig for sikkerheten og konfidensialiteten til dette passordet. All overføring av slike opplysninger til en tredjepart er forbudt. Passordet  skal utelukkende bli brukt for å få tilgang til Axalta-plattformen og for å bruke tjenestene som tilbys på denne plattformen. Brukeren er alene ansvarlig for alle besøk og transaksjoner gjort i brukerens navn. Skulle en bruker få kjennskap til at en ikke-autorisert part har fått tilgang til brukerens passord  er brukeren pålagt umiddelbart å endre sitt passord.

 

Lovvalg

Denne Internett-siden har blitt laget i overensstemmelse med  norsk lovgivning. Axalta kan ikke gi noen garantier for at det er i overensstemmelse med andre lands lovgivning. Ethvert krav eller rettsak i forbindelse med  denne Internett-siden eller bruken av det, skal fremmes og løses i samsvar med norsk lovgivning, med unntak dens lovvalgsprinsipper, med mindre annet er spesifisert i relasjon til spesifikke transaksjoner.