Paintshop Optimizer / Paintshop Cockpit

Øk lakkeringsverkstedets ytelse og lønnsomhet


Paintshop Optimizer er en unik kombinasjon av personlig rådgivning fra Axalta-eksperter pluss en avansert skytjeneste kalt Paintshop Cockpit. Sammen forbedrer de lakkeringsverkstedets lønnsomhet og daglige ytelse ved å gi viktig informasjon om relevante aspekter ved virksomheten.

 

 

Fordeler med og Nøkkelfunksjoner I Paintshop Optimizer


personal consultancy

PERSONLIG RÅDGIVNING

Få ekspertråd fra din egen Axalta-konsulent som vil hjelpe deg med å kontinuerlig forbedre ytelsen over tid og støtte deg i å oppnå mer lønnsomme resultater.

optimized performance

OPTIMALISERT YTELSE

Din Axalta-konsulent vil evaluere din nåværende status og tilpasse Paintshop Cockpit for deg. Du får en detaljert oversikt over prosesser, materialforbruk og de ansattes ytelse.

improved performance

FORBEDRET YTELSE

Paintshop Optimizer – kombinasjonen av Axalta-rådgivning og Paintshop Cockpit – gir deg viktig forretningsinformasjon på en lettfattelig måte, slik at du vet hvor forbedringer kan gjøres.

Fordeler med og Nøkkelfunksjoner I Paintshop Cockpit


spot new opportunities

OPPDAG NYE MULIGHETER

Ved å kontinuerlig overvåke alle aspekter av ytelsen til lakkeringsverkstedet kan du oppdage trender og utnytte dem til forretningsfordeler.

enhanced job card management

FORBEDRET JOBBKORTADMINISTRASJON

Sømløs integrasjon med ditt nåværende administrasjonssystem for jobbkort lar deg få mer ut av de eksisterende ressursene, samtidig som du oppnår ekstra fordelaktige alternativer for andre oppgaver som ikke handler om lakkering.

clearly presented

TYDELIGE NØKKELYTELSESINDIKATORER

Paintshop Cockpits forbedrede instrumentbord for nøkkelytelsesindikatorer (KPI-er) med utvidede KPI-paneler (basert på data om lakk og materialer), avansert datarapportering og eksportering gir deg en tydelig oversikt over lakkeringsverkstedets nøkkelmålinger.

 

 

Pakker


Standard

 • 1 dag ytelsesvurdering av lakkeringsverkstedet med personlig oppmøte
 • Opplæring i Paintshop Cockpit
 • 2 x ½ dag med rådgivning
 • 2 x sjekk av nøkkelytelsesindikatorer via nettet (årlig)
   

 

 

Premium

 • 1 dag ytelsesvurdering av lakkeringsverkstedet med personlig oppmøte
 • Opplæring i Paintshop Cockpit
 • 2 x ½ dag med rådgivning
 • Skreddersydd handlingsplan
 • 4 x sjekk av nøkkelytelsesindikatorer via nettet (årlig)
 • 1 dag ytelsesvurdering av lakkeringsverkstedet med personlig oppmøte (årlig)

Slik fungerer det


3-trinnsprosess: Analyse. Optimalisering. Forbedring.

 1. Paintshop Optimizer er en konsulenttjeneste fra Axalta-porteføljen med fokus på lakkeringsverkstedet, som måler og evaluerer nøkkelytelsesindikatorer.
 2. Etter en kort evaluering av lakkeringsverkstedet ditt lager vi en grunnlinjemåling av driften i lakkeringsområdet. Ved å samle inn jobbdata konstant kan vi deretter forstå ytelses- og lønnsomhetsparameterne som er i spill. Etter dette blir vi sammen enige om et oppfølgingsprogram for å forbedre disse indikatorene.
 3. Basert på innsamlede data og resultater identifiserer vi mangler sammenlignet med bransjestandarder, og vi synliggjør muligheter for forbedring. Vi foreslår programmer og/eller tilleggstjenester fra Axaltas produktportefølje av forretningstjenester for å understøtte vekstbehovene til verkstedet ditt.
how it works

Kom i gang med å utvide virksomheten din med Paintshop Cockpit og Paintshop Optimizer i dag