Bodyshop Optimizer / Bodyshop Cockpit

Topp Prioritet: Lønnsomhet


Gå gjennom og finjuster hver enkelt faktor under bedriftsytelse for å generere mer fortjeneste.  Med Bodyshop Cockpit får du viktig informasjon om relevante aspekter angående resultat og drift for hele lakkeringsvirksomheten din. I sammenheng med vår avanserte skytjeneste – Bodyshop Cockpit – blir verkstedets ytelse kontinuerlig analysert, og du får optimaliseringsanbefalinger for å øke lønnsomheten skritt for skritt over tid.

 

 

Fordeler med og Nøkkelfunksjoner I Bodyshop Optimizer


every business variable

KONTROLL OVER ALLE VIRKSOMHETSVARIABLER

Fra salg og inntekter til kostnader og utgifter og fra personalets arbeidsmengde til verkstedkapasiteten oppdager Bodyshop Optimizer – med hjelp av Drivus-konsulenter og -eksperter – hvor effektivitet kan oppnås.

improved profitability

FORBEDRET LØNNSOMHET

Med regelmessig økonomisk og forretningsmessig analyse kan konsulenttjenesten bidra til økt lønnsomhet over tid og levere forbedrede resultater i hele lakkeringsvirksomheten din.

personal consultancy

PERSONLIG RÅDGIVNING

Få rådgivning fra eksperter og regelmessige samtaler med konsulenter via video fra Drivus-eksperter. De evaluerer din nåværende status ved hjelp av Bodyshop Cockpit, et tilpasset dashbord med viktige nøkkelytelsesindikatorer. Handlingsplaner for forbedring defineres sammen med Drivus-konsulentene våre.

Fordeler med og Nøkkelfunksjoner I Bodyshop Cockpit


costs down quality

KOSTNADER: NED. KVALITET: OPP.

Reduser de årlige driftskostnadene og øk ytelsen samtidig som du forbedrer servicekvaliteten på verkstedet – du optimaliserer kundeanskaffelsen og beholder kundene.

seamless integration

SØMLØS INTEGRERING

Ingen behov for manuell inntasting av data. Ved å integrere verkstedstyringssystemet sømløst sparer du tid og eliminerer potensialet for menneskelige feil.

intuitive tools

AVANSERTE, MEN INTUITIVE VERKTØY

Bodyshop Cockpit viser kompleks informasjon på et lettfattelig instrumentbord. Den intuitive grafikken og de digitale verktøyene hjelper deg å visualisere ytelsen til hele verkstedet sammenlignet med mål og standarder.

Pakker


Standard

  • 1 dag ytelsesvurdering av lakkeringsverkstedet med personlig oppmøte
  • Opplæring i Paintshop Cockpit
  • 2 x ½ dag med rådgivning
  • 2 x sjekk av nøkkelytelsesindikatorer via nettet (årlig)
     

 

 

Premium

  • 1 dag ytelsesvurdering av lakkeringsverkstedet med personlig oppmøte
  • Opplæring i Paintshop Cockpit
  • 2 x ½ dag med rådgivning
  • Skreddersydd handlingsplan
  • 4 x sjekk av nøkkelytelsesindikatorer via nettet (årlig)
  • 1 dag ytelsesvurdering av lakkeringsverkstedet med personlig oppmøte (årlig)

Slik fungerer det


Optimaliserer for verksteder (Bodyshop Optimizer) er en konsulenttjeneste fra Axalta-porteføljen som har som mål å øke lønnsomheten til verksteder. Det hjelper med å vurdere og finjustere alle aspekter av virksomhetens ytelse for å oppnå økt fortjeneste.

1. Etter en kort evaluering av verkstedet ditt, blir brukerne opplært i hvordan de bruker Bodyshop Cockpit. 

2. Potensielle forbedringsområder identifiseres basert på innsamlede data og resultatene av den finansielle analysen, med spesiell vekt på lønnsomhet.

3. I samarbeid med kunden definerer Axalta-eksperten en handlingsplaner som deretter innlemmes i den overordnede «kontoplanen», spesifikk for verkstedet.

4. Ved å samle inn data konstant kan vi i fellesskap forstå ytelses- og lønnsomhetsparameterne som er i spill. Etter dette blir vi enige om et oppfølgingsprogram for å forbedre disse målingene.

how it works

Øk lønnsomheten med Bodyshop Cockpit og Bodyshop Optimizer.