PRIVACYVERKLARING

WEBSITE PRIVACYVERKLARING inzake AVG

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Axalta Coating Systems Benelux B.V. en haar onderliggende entiteiten (Axalta, wij, ons) is van mening dat het belangrijk is dat u begrijpt hoe Axalta informatie van en over bezoekers van de website, klanten en verkopers verzamelt, opslaat, deelt en gebruikt. Wij houden ons aan deze Privacyverklaring inzake AVG (Verklaring) en ons cookiebeleid dat staat vermeld op deze website, inzake onze verzameling, gebruik en openbaring van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld of tijdens uw zakelijke activiteiten met ons elders, wanneer wij optreden als de verantwoordelijke van de gegevens en de verwerking ervan valt onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van de EU. Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld, opgeslagen, gedeeld of gedistribueerd door websites van derden. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Voor de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswet, is Axalta de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die van u op de website of anderszins worden verzameld voor het uitvoeren of ontwikkelen van onze activiteiten voor u. Ten behoeve van deze Verklaring, betekent persoonsgegegevens alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Inhoudsopgave

Informatie die wij automatisch verzamelen

Informatie die u ons verstrekt

Webtracking

Cookies

Gebruik van Persoonsgegevens

Openbaring van Persoonsgegevens

Kinderen

Marketing

Beveiliging

Bewaren van Persoonsgegevens

Externe links

Uw rechten

Wijzigingen aan deze Verklaring

Contactinformatie

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde door de browser of het apparaat gegenereerde informatie, die in sommige gevallen kan bestaan uit persoonsgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • uw domein;
 • uw IP-adres;
 • de datum, tijd en duur van uw bezoek;
 • uw browsertype;
 • uw besturingssysteem;
 • uw paginabezoeken;
 • informatie van derden;
 • overige informatie over uw computer of apparaat;
 • Internetverkeer;
 • uw gebruikersgedrag (hoe u omgaat met de website).

Wij gebruiken deze automatisch verzamelde informatie niet om te trachten u te identificeren op naam en wij brengen de informatie niet in verband met de informatie die u ons vrijwillig verstrekt, zoals hieronder beschreven.

Informatie die u ons verstrekt

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website of deze te gebruiken, of om te genieten van de volledige functionaliteit van de website of anderszins bij het uitvoeren van uw activiteiten met ons of indien u zaken met ons wilt doen, wordt u gevraagd bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken op de volgende manieren:

 • door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld het formulier "Contact") op onze website of tijdens een beurs of ergens anders waar wij zaken doen;
 • door documentatie van onze website te downloaden;
 • door u in te schrijven voor nieuwsbrieven of andere communicaties;
 • door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail, of anderszins met gebruik van uw contactgegevens; of
 • door te solliciteren naar een functie, een werkstage of stageplaats via ons wervingsplatform, in verband waarmee u ook wordt verwezen naar de specifieke privacyverklaringen die tot uw beschikking staan tijdens het wervingsproces.

Gewoonlijk omvatten de persoonsgegevens die u ons verstrekt uw naam, het bedrijf waar u voor werkt, zakelijke adres, telefoonnummer en e-mailadres en persoonlijke informatie die nodig is om vragen of klachten te kunnen oplossen. Indien u solliciteert naar een functie, werkstage of stageplaats, wordt u gevraagd om bepaalde aanvullende informatie, bijvoorbeeld over uw opleiding, arbeidsverleden en recht om te werken, overeenkomstig een specifieke privacyverklaring voor kandidaten voor de functie.

Deze persoonsgegevens zijn nodig om een contract met u te sluiten (zoals bij het vooruitzicht op een arbeidscontract of een serviceovereenkomst) of om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren (zoals het op uw verzoek uitvoeren van een dienst), en het niet verstrekken van dergelijke informatie kan ertoe leiden dat wij de verzochte diensten of producten niet kunnen leveren, of u niet als kandidaat voor een functie in overweging kunnen nemen.

Webtracking

Webtracking / Analyse

Wij maken gebruik van webtracking en webanalysesoftware om de gebruiksfrequentie en het aantal mensen dat onze website bezoekt, bij te houden. In deze context verzamelen wij geen persoonsgegevens die uw identiteit aan ons zou kunnen bekendmaken. Alleen het IP-adres dat u gebruikt wanneer u ons bezoekt, zal worden verwerkt. Deze gegevens zullen alleen groepsbreed in verzamelde vorm worden gebruikt voor statistische doeleinden en verdere ontwikkeling van onze websites.

Onze webtracking en analysesoftware voor de websites van Axalta, Standox en Cromax in Nederland wordt uitgevoerd door een externe leverancier, Webtrekk GmbH, Berlijn, Duitsland op basis van een overeenkomst met Axalta, LLC voor alle bedrijven in de Axalta Groep, met uitzondering vande websites van Metalak en Plus Paint die gebruik maken van de webtracking en analysesoftware van Google, Google Analytics.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van de voornoemde informatie voor statistische doeleinden en verdere ontwikkeling van onze website, door

·         de “trackgebruik”-instelling in uw browser te deactiveren of

·         door gebruik te maken van het afmeldmechanisme van Webtrekk GmbH hier

·         door gebruik te maken van het afmeldmechanisme van Google Analytics.

Social bookmarking

Deze website kan "Addthis"-plugins bevatten waarmee u bepaalde websitecontent via een selectie van sociale netwerken of andere websites kunt delen. Addthis maakt gebruik van cookies (zie onder) en verzamelt bepaalde informatie (zoals de tijd van uw gebruik van de Addthis plugin of de taalinstellingen in uw browser) die worden verwerkt door AddThis, LLC in de VS. Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens en informatie door AddThis, LLC, vindt u op www.addthis.com/privacy. Axalta verzamelt, verwerkt of gebruikt deze informatie niet.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van de voornoemde informatie door AddThis, LLC door gebruik te maken van het verstrekte afmeldmechanisme hier.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld tenzij u ons deze gegevens actief verstrekt, bijvoorbeeld in verband met een enquête, het verwerken van een vraag van u, uw registratie op onze website of in verband met een bestelling.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken de volgende "cookies" op onze website in verband met sommige hierboven beschreven functionaliteiten. "Cookies" zijn kleine bestandjes waarmee wij individuele informatie die verband houdt met uw computer of een ander apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot onze website, kunnen opslaan. Cookies helpen ons, bijvoorbeeld om de gebruiksfrequentie en het aantal mensen dat onze website bezoekt, te bepalen en om onze diensten voor u zo prettig en efficiënt mogelijk te maken.

Cookie

Naam

Doel

Analytische cookies

.webtrekk.com

Google Analytics

Het analysesysteem van Axalta gebruikt cookies om informatie te verzamelen over bezoekersactiviteit op de websites en andere online diensten van Axalta. De verzamelde gegevens worden verzonden naar Webtrekk en/of Google Analytics, onze partners in analytics, voor analyse en rapportage. Axalta gebruikt deze informatie om zijn diensten aan zijn gebruikers te verbeteren. De gegevens worden alleen in verzamelde vorm gebruikt. Meer details zijn hier te vinden

 

Prestatiecookies

.axaltacs.com, .axalta.com, .standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com, .metalak.nl, .pluspaint.be, webportal Standox, webportal cromax, webportal Metalak, webportal Plus Paint

Met deze cookies kan Axalta keuzes die u maakt onthouden zoals uw taal of de regio waar u zich bevindt en meer persoonlijke functies aan u leveren. De informatie die deze cookies verzamelen, kan zijn geanonimiseerd en ze kunnen niet uw browsingactiviteit op andere websites volgen.

Functionaliteitscookies

auth.axaltacs.com

Deze cookie is nodig om basisfunctionaliteiten van de website te kunnen verstrekken, zoals het onthouden van de inlogstatus, en u automatisch laten inloggen op een Axalta-dienst waar u zich eerder voor heeft geregistreerd.

Analytische cookies

.addthis.com

De cookie wordt gebruikt om gegevens te verzamelen om meldingen te doen aan websites die gebruikmaken van AddThis. Addthis levert analyses om Axalta meer inzicht te geven in zijn bezoekers. Addthis gebruikt bijvoorbeeld een willekeurig gegenereerde ID toegewezen aan elke webbrowser om een uitgever van een website te laten weten hoeveel mensen content delen. Ze gebruiken ook verzamelde browsegegevens om een uitgever van een website te vertellen welke mensen de content het vaakst delen, zoals bijvoorbeeld sportfans.

 

De content van een cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere informatie over de ware identiteit wordt alleen verzameld tot zoverre nodig voor de uitvoering van de functionaliteitscookies (d.w.z. in verband met de inlogfunctie).

De meeste webbrowsers laten een zekere besturing toe aan de meeste cookies via de browserinstellingen. Voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat unaar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Gebruik van Persoonsgegevens

Het volgende is een overzicht van onze doeleinden voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen aan u worden verstrekt in een aparte kennisgeving of contract.

Alle verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd met een "voorwaarde" voor verwerking. Daarnaast wordt het verwerken van gevoelige persoonsgegevens (zoals religie en nationaliteit die wordt verstrekt bij een sollicitatie) altijd specifiek aangepast. In de meerderheid van de gevallen, wordt het verwerken gerechtvaardigd op basis dat:

 • het verwerken noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met u of voor het ondernemen van stappen om op uw verzoek een contract met u te sluiten, zoals het uitvoeren van een bestelling, voor het beoordelen van uw sollicitatie, of voor het leveren van productinformatie waar u om heeft verzocht;
 • het verwerken voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een geldende wettelijke verplichting zoals het bijhouden van een administratie of om de geschiktheid voor een dienstverband te controleren;
 • het verwerken in ons legitieme belang is, dat niet minder zwaar weegt dan uw belangen en fundamentele rechten. Onze legitieme belangen zijn het gebruiken van leverancier-, klant-, en websitegebruikersgegevens voor het uitvoeren en ontwikkelen van onze bedrijfsactiviteiten met hen en met anderen, waarbij het gebruik van hun persoonsgegevens wordt beperkt tot de doeleinden die het uitvoeren en ontwikkelen van onze activiteiten ondersteunen, of
 • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor:

 • het uitvoeren en ontwikkelen van onze activiteiten met u en met anderen, zoals hieronder verder beschreven;
 • het aan u leveren van diensten of producten die u bij ons heeft besteld;
 • het uitvoeren en beheren van prestaties van aankoop- of verkoopovereenkomsten met onze leveranciers en klanten;
 • het verstrekken van ondersteuning na verkoop;
 • het verwerken, evalueren en voltooien van bepaalde transacties die betrekking hebben op de website en algemenere transacties die betrekking hebben op de producten en diensten van Axalta;
 • het uitvoeren, evalueren, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van de website (waaronder het controleren en analyseren van trends, toegang tot en gebruik van de website voor adverteren en marketing);
 • het evalueren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten in het algemeen;
 • het aanpassen van onze website aan de behoeften van de klanten;
 • het betrekken van u bij evenementen, promoties, de website en de producten en diensten van Axalta;
 • het aan u verstrekken van documentatie of communicaties die u heeft aangevraagd;
 • het corresponderen met gebruikers om hun vragen of klachten op te lossen;
 • het ondersteunen en beheren van werving, werkstages, of stageprocessen, waaronder het in overweging nemen van sollicitaties en het uitbrengen van offertes;
 • het aan u toesturen van communicaties, indien wij dit volgens de wet mogen doen;
 • het beschermen en beveiligen van de website, de vertrouwelijke en eigendomsinformatie van Axalta en werknemers van Axalta;
 • het beheren, beschermen en het uitvoeren van onderzoeken naar fraude, risicoblootstelling, vorderingen en andere verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot schending van onze contractvoorwaarden of wet- of regelgeving;
 • het delen van uw persoonsgegevens met derden in verband met mogelijke of daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of een van onze bedrijfsmiddelen of die van een bij ons aangesloten bedrijf, in welk geval persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze gebruikers onderdeel kunnen uitmaken van de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen;

Axalta zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Openbaring van Persoonsgegevens

Wij maken onderdeel uit van de internationale Axalta-groep, en het zal van tijd tot tijd nodig zijn om uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden te delen met bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Wij kunnen ook externe dienstverleners aanwijzen (die volgens onze instructies zullen handelen) om ons te helpen bij het leveren van informatie, producten of diensten aan u, bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten, of bij het beheren en verbeteren van onze producten, diensten of de website. Axalta kan uw persoonsgegevens met deze aangesloten bedrijven en derden delen om de diensten waarvoor de derden door Axalta zijn aangetrokken, uit te voeren namens Axalta, onderhevig aan passende contractuele beperkingen en beveiligingsmaatregelen, of als wij van mening zijn dat het redelijkerwijs nodig is om schade of verlies te voorkomen, of indien wij van mening zijn dat de openbaring zal helpen bij een onderzoek naar vermeende of feitelijke illegale activiteiten.

Indien uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EU naar andere bij Axalta aangesloten bedrijven of naar externe dienstverleners, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens hetzelfde niveau aan bescherming genieten als in de EU, door onder andere gegevensoverdrachtsovereenkomsten aan te gaan die gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractclausules, of door te vertrouwen op certificaatregelingen zoals de EU- VS Privacy Shield. Voor overdrachten van persoonsgegevens tussen aangesloten bedrijven van Axalta, maken wij gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractclausules. De lijst met alle landen waar uw persoonsgegevens aan kunnen worden overgedragen en of elk land profiteert van een besluit van de Europese Commissie dat het land voldoende bescherming van persoonsgegevens biedt, staat hier vermeld Landenlijst. U heeft het recht om meer informatie te verwerven over het mechanisme waarmee uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EU. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Axalta behoudt zich het recht voor om informatie die u ons verstrekt en die niet wordt beschouwd als persoonsgegevens of anderszins niet onderhevig is aan contractuele beperkingen, te delen.

Kinderen

De website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en Axalta zal niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen, opslaan, delen of gebruiken. Indien je jonger bent dan 16 jaar, verstrek dan geen persoonsgegevens, zelfs niet als de website hier wel om vraagt. Indien je jonger bent dan 16 jaar en persoonsgegevens hebt verstrekt, vraag dan aan je ouder(s) of voogd(en) om Axalta hierover in te lichten waarna Axalta dergelijke persoonsgegevens zal verwijderen.

Marketing [SMS, What’s app en e-mails]

Indien het wettig is om te doen, en daar waar nodig met uw toestemming, kunnen wij met u communiceren via [SMS, What’s app en e-mail] om u te informeren over onze producten en diensten. Indien u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingberichten, gebruikt u [de 'afmeld'-link die in onze e-mails staat vermeld of stuurt u STOP naar het nummer in onze SMS en What’s app], of neemt u direct contact met ons op waarna wij zullen stoppen met het versturen van berichten naar u.

Beveiliging

Axalta streeft naar het beveiligen en beschermen van uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, onjuist gebruik of openbaring, onbevoegde aanpassing of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies en Axalta gebruikt en onderhoudt hiervoor bepaalde redelijke processen, systemen en technologieën. U erkent echter dat geen enkele overdracht over het internet volledig veilig of foutvrij is en dat deze processen, systemen en technologieën die door Axalta worden gebruikt en onderhouden, gecompromitteerd kunnen worden. Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor onbevoegde of onbedoelde toegang die buiten onze macht ligt.

Bewaren van uw Persoonsgegevens

Wij passen een algemene regel toe om persoonsgegevens uitsluitend te bewaren zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Over het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode die overeenkomt met een verjaringstermijn, bijvoorbeeld voor het bijhouden van een nauwkeurig dossier van uw transacties met ons. In bepaalde omstandigheden echter, kunnen wij persoonsgegevens gedurende andere perioden bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij dit volgens wettige, fiscale of boekhoudkundige vereisten moeten doen, of indien wij hiertoe verplicht worden door een rechtsvordering, gerechtelijke instantie of andere overheidsinstantie met de bevoegdheid om een dergelijk verzoek te doen, voor zolang als nodig is.

Ten aanzien van marketing bewaren wij uw persoonsgegevens zolang wij dat relevant achten of tot dat u aangeeft dat deze verwijderd dienen te worden.

Externe links

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Aangezien Axalta geen beheer heeft over of verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van die websites, raden wij u aan het privacybeleid van deze derden te bekijken. Deze Verklaring is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die door onze websites worden verzameld in de loop van onze bedrijfsactiviteiten.

Uw rechten

Axalta zal stappen ondernemen overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving en uw persoonsgegevens accuraat, volledig en bijgewerkt houden. U heeft het recht om onvolledige, onjuiste of incorrecte persoonsgegevens te corrigeren (dat betekent rectificeren).

U heeft ook het recht om toegang tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie over het verwerken ervan te vragen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht te allen tijde uw toestemming in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid van het verwerken op basis van uw toestemming voordat u deze toestemming introk.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens of, onder bepaalde omstandigheden, uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Per 25 mei 2018 zijn de volgende rechten ook van toepassing:

·                     Gegevensportabiliteit - indien wij vertrouwen op uw toestemming (als de juridische grondslag voor verwerking), of het feit dat verwerking nodig is voor het uitvoeren van een contract waarvan u deel uitmaakt of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat het contract wordt aangegaan, en de Persoonsgegevens worden automatisch verwerkt, heeft u het recht om al dergelijke Persoonsgegevens die u aan Axalta heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en ook om ons te verzoeken deze door te sturen naar een andere verantwoordelijke waar dit technisch mogelijk is.

·                     Recht op verwijdering - u heeft het recht om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen, zoals wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken, indien u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van legitieme belangen en wij geen juridische grondslag hebben (zie onder) om hier tegenin te gaan, of wanneer uw persoonsgegevens onwettig worden verwerkt.

·                     Recht op beperking van verwerking - u heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (dat betekent dat u alleen toestemming geeft voor opslag) indien:

o   u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens bestrijdt, totdat wij de juiste stappen hebben genomen om de nauwkeurigheid ervan te corrigeren of te bevestigen;

o   indien het verwerken onwettig is, maar u wilt niet dat de persoonsgegevens worden verwijderd;

o   indien wij niet langer uw persoonsgegevens nodig hebben voor de verwerkingsdoelen, maar u dergelijke persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of

o   indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de rechtvaardiging van de legitieme grondslag van het verwerken (zie onder) en in afwachting bent van de verificatie of Axalta een overtuigende legitieme grondslag heeft om verder te gaan met het uitvoeren van een dergelijke verwerking.

Indien uw persoonsgegevens onderhevig zijn aan een beperking, zullen wij deze uitsluitend verwerken met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

·         U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in uw woonplaats, werkplaats of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet. Een lijst met toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming, vindt u hier http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

·         Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (waaronder profilering) op basis van legitieme belangen - indien wij vertrouwen op legitieme belangen voor het verwerken van persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Indien u bezwaar maakt, moeten wij stoppen met de verwerking tenzij wij een dwingende legitieme grondslag kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien wij de persoonsgegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigingen van rechtsvorderingen. Indien wij vertrouwen op legitieme belangen als basis voor verwerking, zijn wij van mening dat wij een dergelijke dwingende grondslag kunnen aantonen, maar wij zullen elk geval op individuele basis overwegen.

·         Recht om bezwaar te maken tegen marketing (waaronder profilering) - u heeft het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens (waaronder profilering) voor directe marketingdoeleinden, zoals wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor onze promotie-evenementen.

Neem contact op zoals beschreven in de Contactinformatie onderaan deze pagina als u een van uw rechten wenst uit te oefenen, of als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Alle wijzigingen of updates aan deze Verklaring worden van tevoren op deze pagina geplaatst. Indien wij uw contactgegevens in ons archief hebben, zullen wij u van tevoren informeren over wijzigingen aan deze Verklaring die wezenlijk zijn of invloed op u kunnen hebben. Voor andere wijzigingen raden wij u aan regelmatig terug te keren en te kijken of er wijzigingen of updates zijn uitgevoerd aan deze Verklaring.

Contactinformatie

Neem contact met ons op indien u vragen heeft met betrekking tot deze Verklaring of indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen. Onze algemene contactgegevens vindt u onderaan de internetwebsite.

Wij hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming, waarmee u contact kunt opnemen via:

Mevrouw M. Bos, DPO

088 5262200

Facility-nl@axalta.com

Uitschakelen

Analytische cookies

 

Het analysesysteem van Axalta gebruikt cookies om informatie te verzamelen over bezoekersactiviteit op de websites en andere online diensten van Axalta. De verzamelde gegevens worden verzonden naar Webtrekk en/of Google Analytics, onze partners in analytics, voor analyse en rapportage. Axalta gebruikt deze informatie om zijn diensten aan zijn gebruikers te verbeteren. De gegevens worden alleen in verzamelde vorm gebruikt. Meer details zijn hier te vinden .