Presskontakt


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Schweiz

DA Public Relations Ltd
Karolina Davison

Axalta publicerar hållbarhetsrapport

Företaget fortsätter att minska sitt ekologiska fotavtryck och presenterar nya hållbarhetsmål


Philadelphia, Pennsylvania, USA (5 juli 2018) – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, släppte i dag sin Sustainability Report 2016-2017 som framhåller företagets framsteg på området hållbar verksamhetspraxis, inklusive drift och teknologi. Axaltas hållbarhetsrapport har sammanställts i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards, världens mest använda standarder för offentlig hållbarhetsrapportering.

”Axaltas engagemang för hållbarhet och företagsansvar är helt grundläggande för vår kultur och säkerställer att vi bedriver vår verksamhet på ett socialt ansvarsfullt sätt tillsammans med hela vår värdekedja, från materialen vi köper in och behandlar till sätten på vilka våra produkter används, samt att vi stöttar samhällena där vi bor och arbetar”, sa Axaltas styrelseordförande och vd Charlie Shaver. ”Allteftersom vi har utvecklats under vår hållbarhetsresa, har vi insett hur värdefullt det är att sätta mål för att ytterligare förbättra våra prestationer. Målen vi har satt oss gör att vi fullt ut verkställer och integrerar våra nya hållbarhetsinitiativ över hela företaget, samtidigt som vi ser möjligheter till förbättring.” 

Under tvåårsperioden som omfattas av rapporten har Axalta antagit en medveten strategi vad gäller hållbar verksamhetspraxis och vidatgit åtgärder som rör hållbarhetsmål och styrning genom att 2017 bilda en ny miljö-, säkerhets- och hållbarhetskommitté – Environment, Health, Safety and Sustainability Committee of the Board of Directors – samtidigt som Axaltas Sustainability Council lever vidare, en styrelse som anger företagets hållbarhetsstrategi och därtill kopplade mål, program och offentlig rapportering. Efter en hållbarhetsväsentlighetsbedömning utvecklade Sustainability Council mål för att styra Axaltas verksamhets- och hållbarhetsresultat under de kommande åren.Mellan 2016 och 2017 införde Axalta ytterligare program för att främja sociala initiativ som påverkar medarbetare, leverantörer och våra samhällen samt fortsatte att minska vårt ekologiska fotavtryck. Trots företagets betydande tillväxt genom förvärv under flera års tid har Axaltas energiförbrukning, avfallsgenerering och driftsrelaterade utsläpp förblivit konstanta eller till och med minskat. Axalta mottog fler än ett dussin priser från kunder, branschorganisationer och andra som värdesätter våra hållbarhetsrelaterade insatser och produkter som medför hållbarhetsfördelar för våra kunder.  

Teknologi, forskning och utveckling är centrala för Axaltas uppdrag och bygger på mer än 150 års erfarenhet av att utveckla hållbara produkter som skyddar, förbättrar produktiviteten och skänker vackra färger genom ett brett sortiment av produkter och tjänster. Axaltas innovativa lacker förbättrar kundernas resultat och effektivitet, både vid applikationen av lackerna och genom att skydda de lackerade materialen så att de håller längre, vilket minskar behovet av naturresurser. 

Rapporten lyfter fram Axaltas produkter som hjälper kunder att nå sina hållbarhetsmål, såsom lacker för lättare bilar som drar mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid, produkter som förhindrar korrosion och bevarar naturresurser samt andra produkter som bidrar till att förbättra prestandan hos elfordon.

Axalta rapporterar om investeringar i växande FoU-kapacitet, inklusive ett Global Innovation Center beläget vid The Navy Yard i Philadelphia, tre regionala teknikcenter samt fristående laboratorier i länder runtom i världen. Dessa faciliteter bidrar till att skapa innovativa lacker som tillgodoser branschens växande behov av lacker som lämpar sig för framväxande tekniker. Axalta Voltron™ trådlack används i spänningsmotorer med hög prestanda – exempelvis sådana som används i sportbilar – och gör det möjligt att använda kraftfullare eller mindre och lättare motorer som behövs i mindre personbilar. Axlatas Hyperdur™ 3000S, som uppfyller fordons behov av låg vikt, är sammansatt för att avge mindre VOC än alternativa produkter, och kunder har rapporterat att den kan minska åtgången av primer med så mycket som 20 procent, vilket innebär att den sparar resurser samtidigt som den ger den önskade tjockleken.

Axaltas Sustainability Report 2016-2017 och mer information om Axaltas hållbarhetsinitiativ finns online på www.axaltacs.com/sustainability.

Om Axalta 

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 13 300 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information besök axalta.se och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.