Marina sertifikalarımız


Marina Ekipmanları Yönergesi (MED), Avrupa Bandıralı Gemilere yerleştirilen marina ekipmanlarının kalitesinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yazılan mevzuatın bir parçasıdır.  Yönergenin amacı, deniz güvenliğinin arttırılması ve deniz kirliliği riskinin azaltılmasıdır.  2014/90/EU sayılı Yönerge, yeni veya mevcut gemilere takılacak olan marina ekipmanlarının, “Wheel Mark” olarak da bilinen MED uygunluk ibaresine göre onaylanmasını ve bu ibareyi taşımasını şart koşar.