Yangın onaylarımız


Avrupa Yangın ve Duman sertifikasyonu   

Toz boyalarımız, Avrupa Yangın ve Duman onaylarına göre onaylanmıştır.  

EN 45545’e göre yangından korunma


Alesta ürün yelpazemizin tümü, Avrupa Demiryolu Kurumu’nun (ERA) EN 45545 sayılı Avrupa Yangın ve Duman sertifikasyonuna göre onaylıdır. Avrupa Yangın ve Duman sertifikasyonu, demiryolu araçlarının kaplanması için gereklidir.

EN 13501-1’e göre yangından korunma


Toz boyalarımız, Avrupa Yangın ve Duman sertifikasyonu EN 13501-1’e göre onaylanmıştır. EN 13501-1, yapı ürünleri ve bina elemanlarına yönelik bir yangın sınıflandırmasıdır.