AntiGraffiti onayımız


Dr. Kupfer Laboratuvarı, grafiti önleyici özellikleri, LABKUPFER® Yöntemine göre test etmiştir.  Bu test yöntemi,  Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.’nin (1 Haziran 2011 tarihli Yön. II) kalıcı grafiti önleyici sistemlerine ilişkin kalite ana esaslarına dayalıdır.