Osoba kontaktowa


Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90
4057 Basel
Switzerland

Indaba
Joanna Kukla

Axalta Publikuje Raport Na Temat Zrównoważonego Rozwoju W Latach 2018-2019

Firma nieustannie zmniejsza wpływ działalności na środowisko, rozwija nowatorskie, ekologiczne technologie powłok oraz dba o bezpieczeństwo


FILADELFIA, USA – 30 lipca 2020 r. – Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, opublikowała raport na temat zrównoważonego rozwoju w latach 2018–2019. Dokument skupia się przede wszystkim na rozwoju firmy, którego podstawą są zrównoważone praktyki biznesowe w obszarach technologii, codziennej działalności i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.  

„Zrównoważony rozwój to dla nas kwestia niezwykle ważna, dlatego też stanowi punkt wyjścia wszystkich naszych działań” – mówi Robert Bryant, CEO firmy Axalta. „Raport omawia sukcesy naszego globalnego zespołu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – od nowatorskich technologii, które pomagają klientom oszczędzać energię i pracować wydajniej, przez rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy i obniżające nasz wpływ na środowisko, aż po nasze nieustanne dążenie do działania w sposób rzetelny i etyczny. Coraz częściej klienci i partnerzy firmy są zainteresowani kwestiami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a ten raport to tylko jeden z wielu dowodów na to, że traktujemy ten temat poważnie oraz odnosimy na tym polu sukcesy”.

W dwuletnim okresie objętym raportem Axalta dowiodła nieustannego zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju oraz realizację celów w obszarach ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Raport wymienia liczne nagrody - przyznane firmie przez klientów, organizacje branżowe i inne podmioty - za programy zrównoważonego rozwoju i osiągi firmy w tej dziedzinie.

Dokument prezentuje także ponad 150 lat doświadczenia firmy w branży oraz jej nieustanne dążenie do rozwoju technologii lakierów i tworzenia zrównoważonych produktów, które zapewniają jeszcze lepsze i trwalsze powłoki. W ramach nieustających inwestycji w innowacyjne rozwiązania, Axalta w omawianym okresie wprowadziła do oferty 500 nowych produktów oraz otworzyła Globalne Centrum Innowacji – największy na świecie ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony kolorom i lakierom.

W odniesieniu do bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności w miejscu pracy, Axalta zaprezentowała nowy slogan „Driving Perfect Performance” oraz wdrożyła globalne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. W 2019 r. Axalta odnotowała najniższy dotychczas odsetek wypadków: 0,28, który plasuje firmę w ścisłej czołówce branży lakierniczej. Axalta deklaruje też globalne obniżenie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w omawianym okresie. Firma opisuje również swoje działania na rzecz propagowania odpowiedzialnych praktyk pozyskiwania surowców i dbania o prawa człowieka w ramach łańcucha dostaw.

W latach 2018–2019 Axalta kontynuowała działalność na rzecz pracowników i lokalnych społeczności oraz udoskonaliła wewnętrzne programy rozwoju talentów, dbania o zaangażowanie pracowników, a także inicjatywy na rzecz integracji oraz poszanowania różnorodności. W ramach programu Bright Futures Axalta nawiązała współpracę z innymi firmami, aby pomagać społecznościom, w których prowadzi działalność. Celem jest rozwój edukacji z zakresu przedmiotów STEM oraz inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju firmy Axalta w latach 2018–2019 jest dostępny online pod adresem sustainability.axalta.com.

O Axalta

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze lakiery przeznaczone są dla producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych zajmujących się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, około 14 000 pracowników firmy Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @Axalta oraz na LinkedIn.